1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  120
  Ödül Puanları:
  0

  IB MYP Nedir?

  Konu, 'Egitim' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  myp myp nedir Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) İlköğretim İkinci Kademe Programı MYP 11 ila 16 yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir öğretim programıdır. Eyüboğlu Eğitim Kurumları MYP’yi uygulamaya 1999-2000 öğretim yılında 6. sınıf öğrencileriyle başlamış ve her yıl yeni bir sınıf seviyesi ekleyerek programı genişletmiştir.</B>Aşağıdaki aktarımlar, resmi IBO-MYP belgelerinden alınan bilgileri ve Eyüboğlu Eğitim Kurumlarındaki MYP uygulamalarından örnekleri içermektedir.

  Niçin MYP?
  MYP, Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programının gereklerini yerine getirmemize olanak veren, öğrencilerimizin dersler arası bağlantıları daha iyi anlamalarını ve dünya üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini sağlayan, amaçlarımıza uygun bir çerçeve sunmaktadır. MYP üç kavram üzerinde yönlendirilmektedir:
  • bütüncül öğrenim
  • kültürler-arası bilinç ve etkileşim
  • iletişim
  Bu kavramlar MYP’nin öğretim programı çerçevesinin temelini oluşturmaktadır ve hem Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programını hem de Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın eğitim felsefesini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.

  Bütüncül öğrenim konulara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını sağlayarak dersler arasındaki bağlantıları vurgular. Öğrenciler öğrenimlerinin anlamını daha fazla fark etmeli ve bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak görmelidir.


  Kültürler-arası bilinç ve etkileşim öğrencilerin kendi kültürlerini ve diğer toplumsal ve ulusal kültürleri öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar. Kültürler-arası etkileşim, öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından yaklaşmaya teşvik ederek hoşgörüyü ve saygıyı artırır.
  İletişimin çeşitli şekillerde ve en az iki dilde gerçekleştirilmesine MYP’de büyük önem verilir. Dil bilmek ile kültürleri tanımak arasında bariz bir bağlantı vardır. Bu, hem öğrencinin ana dili, hem de öğrendiği ikinci dil (ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda üçüncü dil) için geçerlidir.

  Öğretim Programı Modeli

  < Konu Resmi..>

  Yukarıdaki şema MYP’nin öğretim programı modelini temsil etmektedir. Beş etkileşim alanı, (merkezde yer alan) bireyin gelişimi ile (sekizgenin köşelerine yerleştirilmiş olan) sekiz ders alanındaki eğitim deneyimleri arasında bağlantı kurmaktadır. Bu etkileşim alanları tüm derslerde ele alınmaktadır ve her bir derste bu alanların genel ve özel yönleri geliştirilmektedir. Sekiz ders grubu genel, geleneksel bir bilgi temeli kazandırırken bu bilgiyi iletmek için kullanılan pedagojik araçlar öğrencilerin dersler arasındaki ilişkileri daha iyi görebilmelerini sağlamayı amaçlar.

  MYP bu model bağlamında öğrencilere şunları kazandırmayı hedeflemektedir:
  • yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme alışkanlığı ve kapasitesi
  • hızla değişen gerçeklere uyum sağlayabilme yeteneği
  • problem çözme ve uygulama becerileri; zihinsel alanda özen ve seçicilik
  • bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte hareket etme yeteneği ve öz-güven
  • küresel sorunlar konusunda bilinçlenme ve sorumlu bir şekilde hareket etme isteği
  • ülke sınırlarını aşan bir etkili iletişim yeteneği
  • başkalarına karşı saygı, benzerlikleri ve farklılıkları anlama

  Ders grupları hangileridir?
  Öğretim programı modelinin köşelerinde yer alan derslerden bazıları açıklama gerektirmeyecek kadar net olmasına rağmen diğer bazı dersler hakkında aşağıdaki açıklamaya gereksinim duyulabilir:
  • Eyüboğlu Eğitim Kurumları’ndaki öğrencilerin çoğunluğu için ""Anadil"" dersi, Türk Dili ve Edebiyatı dersidir.
  • Yabancı dil İngilizce, Almanca, Fransızca veya İspanyolca’dır.
  • Sosyal Bilimler, ilköğretim ikinci kademe eğitimi boyunca sunulan Coğrafya ve Tarih derslerini içermektedir.
  • Teknoloji, öğrencilerin icat etme, yaratma, inşa etme, sınama, değiştirme ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve sürekli olarak kullanmalarını gerektiren bir derstir. Öğrenciler bu derste sosyal ve uygulama, analiz, organizasyon becerilerini geliştirmenin yanı sıra çeşitli teknolojilerle ilgili bilgilerini de geliştirmektedirler.
  Ders gruplarının amaç ve hedefleri bilgi, anlayış, beceri ve tutum da dahil olmak üzere öğrenimin tüm yönlerini ele almaktadır. MYP ders grupları, çeşitli öğretim ve öğrenim yaklaşımlarının kullanılmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü özel koşulları yerine getirebilmemize olanak verecek kadar geniş kapsamlıdır.

  Etkileşim Alanları nelerdir?
  Etkileşim alanları MYP’nin ayırt edici, kendine has özünü oluşturmaktadır. Bu alanlar tüm derslerde ele alınmaktadır. Öğrencilerin dersleri birbirleriyle ve dünyayla ilişkisi olmayan apayrı birer alan gibi görmeleri yerine, derslerin içerikleri ile sınıfın ötesindeki dünya arasında bağlantıları giderek daha fazla fark etmelerini sağlayacak şekilde MYP ile bütünleştirilmiştir.

  Öğrenmeye Yaklaşım
  • En iyi nasıl öğrenirim?
  • Nereden biliyorum?
  • Anladıklarımı nasıl iletirim?
  Öğrenmeye Yaklaşım, program açısından büyük önem taşımaktadır çünkü öğrencilere eleştirel, tutarlı ve bağımsız düşünceyi, problem çözme ve karar verme yeteneklerini kazandıran zihinsel disiplini, tutumları, stratejileri ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenmeye Yaklaşım, çalışma becerilerinin çok ötesine geçerek ""öğrenmeyi öğrenme""yi, düşünme süreçlerini ve bu süreçlerin stratejik kullanımı konusunda bilinçlenmeyi kapsamaktadır. Rehberlik departmanının yanı sıra her sınıf seviyesinin ve her bölümün öğretmenleri yakın bir şekilde çalışarak bu alanın amaçlarına ulaşılmasını sağlamaktadırlar.

  Toplum ve Hizmet
  Birbirimizle olan ilişkilerimiz açısından nasıl bir yaşam sürüyoruz?
  İçinde yaşadığım toplumlara nasıl katkıda bulunabilirim? Başkalarına nasıl yardım edebilirim?
  Toplum ve Hizmet alanında vurgulanan nokta, toplum bilincinin ve duyarlılığının, sorumluluk duygusunun ve topluma etkili bir şekilde katkıda bulunmak için gereken beceri ve tutumların geliştirilmesidir. Eyüboğlu öğrencileri bu alanda çeşitli etkinliklere katılmışlardır. Bunlardan bazıları:
  Tüm 6. Sınıf öğrencileri her yıl düzenlenen Sponsorlu Yürüyüşe katılırlar. Bu yürüyüş yoluyla bir fon oluşturulur ve bu fonda toplanan para yardıma muhtaç çocuklara destek sağlayan bir kuruluşa bağışlanır.

  11 Eylül 2001’de New York kentine ve Pentagon’a yapılan saldırıların ardından 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir kardeş okulla bağlantı kurarak yazışmaya başlamışlardır.
  Tüm ilköğretim ikinci kademe öğrencileri okulda ve evde geri dönüşümün gerekliliği konusunda bilinç uyandırma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmüşlerdir.
  Öğrenciler bir körler okulundaki öğrenciler için hem İngilizce hem de Türkçe olarak bazı hikayelerin ses kaydını yapmışlardır. Yaratıcı İnsan (Homo faber)
  Niçin ve nasıl yaratırız?

  Yaratımlarımızın sonuçları nelerdir?
  Yaratıcı İnsan alanı öğrencilere, insanoğlunun yaratıcılığının evrimi, süreçleri ve ürünleri üzerinde yoğunlaşma olanağı vermekte; bunların toplum ve akıl üzerindeki etkilerini incelemektedir. Öğrenciler insanoğlunun, yaşam kalitesini etkileme, değiştirme, geliştirme ve yaşam kalitesinin keyfini sürme yeteneğini anlamayı ve kullanmayı öğrenmektedirler. Bu etkileşim alanı öğrencileri bilim, estetik, teknoloji ve ahlak arasındaki ilişkileri araştırmaya yüreklendirmektedir. Yaratıcı İnsan (Homo faber) alanı, öğrencilerin problem çözme, okul yaşamı içerisinde yaratıcılıklarını geliştirme ve sergileme olanağının sağlandığı öğrenci merkezli öğrenim programının temelini oluşturur.

  Çevre
  • Nerede yaşıyoruz?
  • Hangi kaynaklara sahibiz ve hangi kaynaklara gereksinimimiz var?
  • Benim sorumluluklarım nelerdir?
  Çevre alanı öğrencilerin, kendileri ile çevre arasındaki karşılıklı bağımlılık konusunda bilinç kazanmalarını ve böylelikle gelecek nesiller için çevreyi koruma sorumluluğunu kabul etmelerini sağlamayı amaçlar. Öğrenciler sürdürülebilir kalkınma bağlamında dengeli bir anlayış gerektiren küresel çevre sorunlarıyla karşı karşıya getirilirler. Ayrıca öğrenciler evde ve okulda da çeşitli kararlar vermelerini gerektiren çevre sorunlarıyla karşılaşırlar. Çevre alanı, öğrencileri gelecek için olumlu, sorumluluk gerektiren önlemler alabilen bireyler konumuna getirmektedir.

  Sağlık ve Sosyal Eğitim
  Nasıl düşünüyorum ve nasıl hareket ediyorum? Nasıl değişiyorum?
  Kendime ve başkalarına nasıl daha iyi bakabilirim?
  Sağlık ve Sosyal Eğitim alanı öğrencileri fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yaşama hazırlamakta; onları olası tehlikeler ve gelebilecek zararlar konusunda bilinçli; bilgiye dayalı seçimler yapabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu etkileşim alanı öğrencilerin hem kendi sağlık ve mutluluklarına, hem de fiziksel ve sosyal çevrelerine karşı bir sorumluluk duygusu geliştirmelerini sağlar. Sağlık ve Sosyal Eğitim alanı, öğrencileri başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için kendi kendilerini incelemeye teşvik eder.

  Kişisel Proje Nedir?
  Kişisel projenin beş yıllık MYP öğreniminin doruk noktasını oluşturması hedeflenir ve bu projenin en temel unsuru Etkileşim Alanlarıdır. Dokuzuncu Sınıfın sonundan 10. Sınıfın ikinci sömestrine kadar uzanan geniş bir zaman dilimi içerisinde hazırlanan Kişisel Proje, öğrencilere tamamen kendi seçtikleri bir konu hakkında gerçek anlamda yaratıcı bir çalışma hazırlamaları için mükemmel bir olanak sunmaktadır. Öğrenciler proje hazırlamak üzere seçtikleri ders alanlarında, önceden belirlenmiş konularla sınırlandırılmazlar. Proje şu şekilleri alabilmektedir:
  • özgün bir sanat eseri
  • tez formatında hazırlanmış yazılı bir çalışma
  • yaratıcı yazı
  • özgün bir bilimsel deney
  • bir buluş
  • özgün bir iş veya organizasyon planı.
  Her öğrenciye okul öğretmenleri arasından belirlenen bir danışman verilir. Danışmanın görevi öğrenciye araştırma, planlama ve projeyi tamamlama konularında rehberlik etmek ve öğrencinin çalışmasının özgünlüğünü garanti altına almaktır.

  IB Organizasyonu, MYP’nin Eyüboğlu’ndaki işleyişini nasıl denetlemektedir?

  Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi
  MYP’nin beşinci yılında (yani 10. Sınıfta), öğretmenlerin öğrenci çalışmalarını, IBO tarafından yayınlanan kriterlere göre, sekiz dersten her biri ve Kişisel Proje için değerlendirmeleri gerekmektedir. Her bir ders alanında ve Kişisel Projede değerlendirilen öğrenci çalışmaları IBO-MYP’nin koşullarına uyup uymadıklarının kontrol edilmesi için Kardif, Galler’deki Uluslararası Bakalorya Organizasyonu Merkezi’ne gönderilmektedir.

  MYP Otorizasyonu ve Değerlendirme
  MYP’yi resmi olarak uygulamak isteyen her okul hazırlıklarla ve eğitimle geçen belli bir dönem sonrasında, okulun MYP’yi tamamıyla uygulamaya hazır olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, en az üç deneyimli MYP uygulayıcısından oluşan bir ekip tarafından ziyaret edilmektedir. Okul resmi otorizasyon (programı uygulama yetkisi) aldıktan sonra her üç ila beş yılda bir yeniden değerlendirilmektedir. Değerlendirme ziyaretleri, katılımcı okullarda programın kalitesini garanti altına almanın ve aynı zamanda okullara öz-değerlendirme çalışmalarında ve öğretim programı geliştirme prosedürlerinde yardımcı olmanın bir yoludur.

  Kaynak : Eyüboğlu Eğitim Kurumları


   
IB MYP Nedir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Neden?

  Neden?

  Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için hazırdılar. Yalnız, Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyasını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor,...
 2. neden?

  neden?

  bu oyunda hayatımızdaki klişelere bi anlam vermeye çalışacaz alttakide kendince bi cvp verip yeni bi klişe söliyecek... ilk ben baslıyorum neden hep ilk adım erkeklerden beklenir
 3. Neden...!

  Neden...!

  Bu güzel sitede neden radyo yayını yok ...?
 4. Neyse...

  Neyse...

  Aldığın her nefesin sana beni hatırlatacak.... Gittiğini sanma yerin bende ebedi kalacak... Gözlerinin baktığı her yerde gözlerim olucak... Adını aşkta bir kez kanatmamış Sevişmelerine hiç duygu katmamış Zalim düş... Yokluğunu çağırıyorum iki ucu yanık kağıtlardan Bitmemişliğin tükenmişliği başladı artık Zaman dudaklarıma bant Ellerime halat bundan böyle. Adını yalan aşklarda dağlayacak...
 5. ne

  ne

  burçak tarlasının gerçek adı nedir

Sayfayı Paylaş