NLP (Neurolinguistic Programming)

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
NLP (Neurolinguistic Programming)
NLP NEDİR? NLP'nin popülerliği, 1970'lerin ortalarından beri artmaktadır. İletişim, ticaret, kişisel gelişim ve psikoterapi alanlarında birçok uygulamaları vardır,

NLP NEDİR? Neuro ve Linguistik bölümleri dinamik bölümlerdir. Programming bölümü ise sinerjiktir. Neuro Linguistik Programlama sizin şu etkinliklerinizi geliştiren bir modeldir: .

NEURO: Sizin düşünme sürecinizle ilgilidir. Görme, işitme, hissetme, tatma ve koklama duyumlarınızı kullanarak çevremizde ne olup bittiğini anlama biçiminizle ilgilidir.
LINGUISTIC: Linguistik: Sizin dilinizi kullanış biçiminizle ilgilidir. Kullandığınız kelime ve cümlelerin, sizin ve çevrelerinizi nasıl etkilediğiyle ilgilidir.

PROGRAMMING:programming: Sizin davranışlarınızla ilgilidir. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve aksiyonlarınızı organize etme biçiminizle ilgilidir. Bunların önceden tahmin edilebilen ve önceden tahmin edilemeyen sonuçları vardır. Sizin düşünme biçiminiz, içinizde ve dışınızda kullandığınız dili ve kavramları belirler. Bunlar sonuç olarak sizin davranışlarınızı etkiler. Dinamik ve sinerjik bir süreçtir. Bütün, parçaların toplamından daha fazlasıdır. İçinizdeki ve dışınızdaki parçalardan birinde gerçekleşen bir değişim, bütünü etkileyecektir.

B. NLP Hakkındaki Tarihsel Bilgi: NLP, Richard Bandler ve John Grinder tarafından 1970'li yılların başlarında geliştirildi. Psikoterapistlerin hastaları üzerinde başarılı sonuçlar veren çalışma kalıpları belirlendi. Etkili İletişim, Kişisel Değişim ve Kişisel Gelişim alanlarında başarılı sonuçlar veren bir modelin sürecinin basamaklarını keşfettiler. Virginia Satir'in, Fritz Perls'in ve Milton Erickson'un çalışmalarını derinden inceleyerek, nasıl mükemmelliğe ulaştıklarını ve becerilerini nasıl yeniden ürettiklerini anlamaya ve onları modellemeye çalıştılar. Bandler ve Grinder, insanlarla mümkün olduğu kadar etkin iletişim kurmak ve etkin çalışmalar yapmak istiyorlardı. Yukarıdaki üçlünün başarılarından yararlanarak, başkalarına nasıl başarılı olacaklarını göstermek istiyorlardı. Böylece NLP'yi geliştirmeye başladılar.

C. Mükemmelliğin Temel İlkeleri:

Bandler ve Grinder'in çalışmalarının merkezinde, insanların kendi alanlarında nasıl "en iyi" ya da "mükemmel", olabileceklerini ve en önemlisi "değişim yönetimini" nasıl gerçekleştirebileceklerini keşfetmek vardı. Bu bilgilerden yararlanarak süreci belirlediler ve başkalarına öğretilecek yöntemleri geliştirdiler. Bu temel ilkeleri "farklılığı oluşturan farklılığı yaratmakta kullandılar. Başlangıç safhasında bu çalışma:lar "savunulamaz" ve hatta "kullanışsız" görülmekteydi.

Şimdi kendinize biraz zaman ayırın ve eğer aşağıdaki ilkeleri kabul edecek ve onlarla çalışacak olursanız, karşılaştığınız durumlara nasıl yaklaşacağınızı hayal edin. Eğer bu ilkelerin doğru olduklarını daha başlangıçta kabul ederseniz ne olur? Yeni bilgiler edinmeye açık ve arzulu olun. Başlangıçta sizin fikirlerinizle uyuşmasa bile iletişimIerinizi güçlendirmesi için aşağıdaki ilkelere bir fırsat tanıyın.

MÜKEMMELLİĞİN TEMEL İLKELERİ
1. Gerek duyduğumuz kaynaklar hepimizde var.
2. İletişimin anlamı onun etkisindedir.
3. Başarısızlık yoktur, alınacak dersler ya da geri bildirim vardır.
4. Harita arazinin kendisi değildir. Her kişinin haritası biriciktir.

1. GEREK DUYDUĞUMUZ KAYNAKLARA SAHİBİZ: Yaşamımızın belirli noktalarında başarıya erişiriz. NLP araştırmalarının bulgularına göre gündelik yaşamlarımızda bir meydan okuma ile karşılaştığımızda, yani bir sorunla karşılaştığımızda, başarılı olduğumuz anları anımsayarak onları bugünkü sorunlarımızı çözmek için kullanabiliriz. İşyerinizde uzun zamandır ulaşmayı özlemle beklediğiniz mevkiye ulaştığınızı hayal edin. Başlangıçtaki mutluluk döneminden sonra kendinizi neyin içine soktuğunuz anlamaya başlarsınız. Yeni bir mevki, yeni görevler ve yeni sorumluluklar demektir. Bu da değişim gerektirir. Geçmişte iş hayatınızda değişimleri nasıl başarıyla yönettiğinizi hatırlarnanız gerekir. Yeni mevkinizde bu kaynaklarınızı kullanmalısınız. Güven ve ilginizi dolu dolu sürdürmelisiniz. Ne zaman bir meydan okumayla karşılaştığınızda; güvene, enerjiye, güce ya da başka bir kişisel kaynağa ihtiyaç duyduğunuzda, sadece geçmiş başarılarınızı anımsayarak bunları tekrar devreye sokabileceğinize inanın.

2. İLETİŞİMİN ANLAMI ONUN ETKİSİNDEDİR: Bir insana sözle ya da yazıyla bir bilgi aktarsaydınız ve onun cevabı sizin beklediğinizden bütünüyle farklı olsaydı ne yapardınız? Belki onun, sizin kastettiğiniz anlamı, anlamayacak kadar cahil ve tuhaf olduğunu düşünürdünüz. Neyin "doğru" olduğuna dair kendi yorumunuzu anlamadıkları için sorumluluğu başkalarına yüklediğiniz müddetçe, olayları değiştiremezsiniz. Bu iletişim ilişkisinde kendi rolünÖzü iyice anladığınızda, iletmek istediğiniz mesajla ilgili olarak daha başka bir şeyler daha yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz.

3. BAŞARISIZLIK DİYE BİR ŞEY YOKTUR, SADECE GERİ BİLDİRİM VARDIR Bazı şeyler kötü gittiğinde nasıl tepki veriyorsunuz? Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak konusunda ısrarcı mısınız yoksa üzerinde düşünerek bir dahaki sefere daha farkı bir şekilde yapmaya karar verebiliyor musunuz? Geçmi§e dönerek, bugün hata yaptığınızı düşündüğünüz bir durumu hatırlayın. Kendinize 'ba§arısız' dediğinizi hayal edin. Bir görünüş ya da ses hatırlamaya çalışın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Şimdi yine aynı durumu hayal edin ve bu sefer kendinize şunu sorun: "İstediğim şeye erişmem için nasıl farklı bir şekilde davranabilirdim? Bir şey görmeye ya da ses duymaya çalışın. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Geri beslemeden ya da alınacak derslerden bir şey öğrenmek dernek, kendinizle ve başkalarıyla ilgili konularda katı olmaktansa, esnek olmanız demektir. O zaman hata yoktur, çıkarılacak dersler vardır. Şunu hatırlayın: Eğer yaptığınız şey beklediğiniz sonucu vermiyorsa, başka bir şey yapın. Thomas Edison ampulü icat edene kadar 'başarısızlık' denilen uzun bir süre geçirdikten sonra şöyle demiştir: "Her yanlış girişim, ileriye doğru adım atma fırsatı olarak görülmelidir."

4. HARİTA ARAZİNİN KENDİSİ DEĞİLDİR.HER KİŞİNİN HARİTASI BİRİCİKTİR. Şeyleri nasıl gördüğüm ya da şeyleri gönne biçimim' benim için biriciktir, sizin şeyleri görme biçiminiz' de sizin için hiriciktir. Eğer siz bu kitabı yazmaya niyet etseydiniz, benim okuduğum kaynakların aynılarını okuyup, benim gittiğim kurslara katılsaydınız, sonunda yazacağınız kitap benimkinden hayli farklı olurdu. Bu yüzden bir konu hakkında çok fazla başvuru kitabı vardır. İşinizle bağlantılı olarak, işyerinizdeki görevlileri ve yöneticileri, işyerinizin dışındaki tüketicileri ve servis noktalarında çalışanları düşünün. Onların zihinsel haritaları sizinkinden ne katlar farklı olabilir? Eğer siz bu farklı algı filtrelerini biraraya getirebilirseniz her birinizin görüşünün sınırları içinde kalmaktıın kurtulup, daha tam bir resime yaklaşabilirsiniz. Eğer bu NLP ilkesini kabul ederseniz, farklılıklara saygı duyabilir ve bundan hoşlanabilirsiniz.

D.Ulaşmak İstediğiniz Sonuçları İyi Belirleyin Elde etmek istediğiniz sonuçları iyi belirlenwk ve olu§tunnak, NLP çalışmalarında merkezi Bir önem taşır ve ilk adımdır. İstediğiniz sonuca ııdaklanmanız, kavramları Iyi geliştirmenizi sağlar ve kendinize yapmak için söz verdiğiniz şeyler konusunda açık bir işaret kazandırır. Eğer yaşamınızı ilgilendiren konularda seçimleri siz yapmazsanız, birileri sizin için yapacaktır.

Bunun için altı noktaya dikkat edin: 1) Olumlu olmalı 2) Ayrıntılı olmalı 3) AÇıkça görülmeli 4) Size ait olmalı 5) Yaşam üslubunuza uygun olmalı 6) Sizin kaynaklarınız kullanılmalı.

1. Olumlu olmalı : İnsanlar genellikle yapamayacakları yada yapmak istemedikleri şeylere odaklanırlar ve bu olumsuz bir sonuç yaratır. Size hep sakınmanız gereken şeyleri hatırlatır. Eğer birisi yanınıza yaklaşıp size "Arkana bakma!" deseydi, eminim hemen arkanıza bakardınız. Bir şeyden gerçekten sakınmak istiyorsam, o şey üzerine düşünmeliyim ve sonra yanıtımı vremeliyim. Dolayısıyla "Arkana bakma!" gibi olumsuz bir söz yerine, "Her zaman ileriye doğru bakın!" gibi olumlu bir söz kullanın.

2. Ayrıntılı olmalı Olumlu hedefinizi yada ulaşmak istediğiniz olumlu sonucu tanımlarken ayrıntılara girin. Tanımınızı geliştirmek için çeşitli sorular sorun ve ne kadar ayrıntılı olduğunu kontrol edin. Genclolandan özelolana doğru hareket ederseniz, ceyaplar ve çözümler üzerinde daha güçlü konsantre olabilirsiniz.

3. Açıkça görülmeli: Elde etmek istediğiniz sonucu enerjisini ve uygulanabilirliğini arttırmak için, önceden mümkün olduğu kadar duyumsal temelli görselleştirme çalışması yapmanız yararlı olacaktır. İstediğiniz sonuç gerçekleşmiş olsaydı ne olacaktı? Bunu hayal edin. Bu sizin motivasyonunuzu arttıracaktır. Eğer hedefiniz yada istediğiniz sonuç gerçekleştiğinde ne yapacağınızı bilmiyorsanız, kaynaklarınızı yine eskisi gibi kullanmaya devam edersiniz.

4. Size ait o1ma1ı Bu sonuç kime ait? Başarınızın bir başka insana bağlı olup olmadığının farkında olun. Eğer ba§kalarının değişmesini bekliyorsanız, pasif bir alıcı olmanın riski başlar. Kendi yerinizi belirleyin ve sürece katılın.

5. Yaşam üslubunuza uygun olmalı Ulaşmak istediğiniz hedef ya da sonuç, yaşamınızın diğer yanlarına ve sizin büyük planınıza nasıl uygun olabilir? Diğer insanlar ve diğer faktörler hesaba katıldı mı? İstediğiniz sonuca ulaşsaydınız ne hissederdiniz? Son soruya verilecek cevap, ulaşmak istediğiniz hedefin ne kadar önemli olduğunuz gösterir.

6. Sizin kaynaklarınız kullanılmalı Bazen içsel ve dışsal kaynaklarımızı unuturuz. İyi oluşturulmuş bir hedef ya da sonuç tasarımı, hem ona erişmeyi hem de bunun sürdürülmesini kapsar. Eğer gerekli olan içsel kaynakların hepsine sahip olduğunuzu kabul ederseniz, bunlarla ilgili beceri de hedefinizde içerilmelidir. Dışsal. kaynaklarınızı belirlemek, daha fazla planlama gerektirebilir. Eğer neye gercksiniminizin olduğunu bilirseniz, gerekli kaynakları sağlama tasarımı için şansınız daha da artacaktır.

7. Sonuç Hedef belirleme soruları Bir sonuç hedef belirlemeye çalıştığınızda, aşağıdaki soruları cevaplandırmakla işe başlayın. Bu sürece girdiğinizde, belki de bütün kriterleri karşılayamadığınızı göreceksiniz. Kendinizi mutlu hissedene kadar üstlerinde çalışmayı sürdürün. NLP tekerleğinin dingil çivisi budur. Ba§arılı olmanız için ihtiyacınız olan temelleri size kazandıracaktır.

notlardan
 
Geri
Üst