Rahim içi perdesi kısırlığa neden olurmu?

Uzman SühaN

Administrator
Rahim içi perdesi kısırlığa neden olurmu?
bu konu;rahimde perde olması nedir,rahimde perde olması hamileliği engellermi hakkında bilgiler vermektedir


Rahim içi perdesi, doğumsal rahim anormallikleri içinde en sık rastlanan durumdur.Perde, rahim içinde adeta bir bölme gibi rahim içini bazen tamamen iki ayrı bölüme ayırabilmektedir. Tekrarlayan düşük nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.En sık görülenler rahim ve vajenin gelişimine iki parça halinde başlayıp orta hatta birleşememesi sonucu oluşan anormalliklerdir. Kısırlığa neden olduğu söylensede bu durum yüzde yüz kanıtlanmış değil.Bazı durumlarda gebelik oluşumuna engel teşkil edecek düzeyde şiddetli olabilir.Bir çok kadın bu durum yüzünden gebe kalamamakta. Rahimin konjenital problemlerinden biri olan rahim perdesi hakkındaki tüm detayları konumuzda bulabilirsiniz

r-22e.jpg


Uterus Septus Nedir?
Rahmin, kısmen veya tamamen perdemsi yapı ile bölünmesidir.

Ne Kadar Sıklıkta Görülür?
Rahim anomalileri içinde en sık görülenidir. Kadınların %5'inde bu durum görülür.

Uterus Septusun Görülmesinde Genetik Faktörlerin Rolü Var mıdır?
Bcl-2 adlı gen programlı hücre ölümünü başlatarak uterus septus oluşumunu önler. Yapılan çalışmalarda uterus septuslu kadınlarda bu genin olmadığı görülmüştür.

Uterus Septusa Eşlik Eden Anomaliler Var mıdır?
Tek böbreğin olmaması, idrar kanallarının ikişer adet olması, böbreğin normal yerinden daha aşağıda olması gibi ürolojik anomaliler ile birlikte görülebilir.

Uterus Septusun Önemi Nedir?
Uterus septuslu kadınlarda rahim içi hacim azalmakta, rahim kanlanması düşmekte ve sonuçta gebeliğin 1. ve 2. üçer aylık dönemlerinde düşükler görülebilmektedir. %15-95 arasında da düşük veya erken doğum riski mevcuttur. Ayrıca gebelikte anormal bebek pozisyonları, bebekte gelişme gerilikleri görülebilir. Uterus septus infertiliteye (Bir çiftin düzenli bir cinsel ilişkiye rağmen, 1 yıl içinde gebelik oluşturamaması) de neden olabilir.

Uterus Septus Tanısı Nasıl Konur?
Histerosalpingografi (HSG): Vajinal yoldan rahim içine radyoaktivitesi düşük sıvı verilerek röntgen filminde bu sıvının kapladığı boşluğun görülmesi esasına dayanır. Uterus septuslu kadınlarda röntgen filminde Y harfi şeklinde görünüm olur. Bu tanı yönteminin avantajları; uterus septusu göstermesi dışında, tüplerin geçişini ve ameliyat sonrası oluşabilen anormal durumları gösterebilir. Dezavantajları ise; küçük septusları göstermez. Bu işlemde sıklıkla mensturasyon ağrısından daha hafif bir ağrı, bazen Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID) görülebilir. Yumurtalıklar da radyasyona maruz kalabilir.

Histerosalpingografide Y Harfi Seklinde Görünüm
Histereskopi: Uterus septus dahil rahim anormalliklerinin değerlenlendirilmesinde altın standart olarak kabul edilir. Bununla birlikte gerekli görüldüğünde biyopsi alınabilir, tedavi amaçlı kullanılabilir.

Ultrasonografi: Özellikle gebe olan kadınlarda uterus septusu tanımlamada yardımcıdır.

Sonohisterografi ve MR (Magnetik Rezonans)'da kullanılan yöntemler arasındadır.

Her Uterus Septus Ameliyat Edilir mi?
Bir hastada uterus septus saptanması daima ameliyat olması gerektiğini göstermez. Ameliyat için bazı kriterler gözden geçirilir. Bunlar;

Üreme kaybının gösterilmesi
Tam bir hormonal üreme bozukluğunun gösterilmesi
Çeşitli mikroorganizmaları kapsayan tam bir enfeksiyöz hastalık çalışması
İntravenöz piyelografi ( Böbreklerin, damardan radyoaktif madde verilerek röntgen filminde gözlenmesi )
Ameliyat öncesi histerosalpingografi (HSG)
Yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek, IVF vs.) planlanan hastalar

Ameliyat Nasıl Yapılır?
Histereskopik olarak yapılır. Histeroskop, ucunda kamera ve ışık kaynağı bulunan borucuk şeklindeki aletlerdir. Bu borucuğun içinden kesici aletler, makaslar, biyopsi aletleri geçirilerek ameliyat yapılır. Yani bu alet hem tanı ham tedavide kullanılır.

Histereskopinin Avantajları Nelerdir?
Ameliyat süresi kısadır
Histerskopik ameliyatta ,karın bölgesi kesilmez. Bu alet vajinadan içeri sokularak rahim bölgesindeki septuma (perdemsi yapıya) ulaşılır.
Kanama miktarı azdır
Ameliyat sonrası ağrı azdır
İyileşme ve işe dönüş zamanı kısadır
Ameliyat sonrası görülen rahim içi yapışıklıkların görülme riski azdır
Ameliyat sonrası oluşan gebeliklerin sonlandırılmasında sezeryan gerekliliği yoktur.

Histereskopinin Dezavantajları Nelerdir?
Enfeksiyon
Rahim delinmesi
Akciğer ödemi
Anesteziye bağlı alerjik reaksiyon olabilir.

Başarı Oranı Nedir?
Histereskopik ameliyat sonrası yapılan çalışmalarda;
> Gebelik kayıplarının %88 den %5.9 a
> Erken doğum riskinin %9 dan %6 ya düştüğü gösterilmiştir.

Ameliyattan Sonra Ne Yapılır?
Hasta, uygun görülürse aynı gün evine gidebilir. Ameliyat sonrası çoğu kez rahim içine RİA (Rahim İçi Araç)yerleştirilememektedir. Günlük 2.5-5 mg equine östrojen kullanılması önerilmektedir. Ayrıca koruyucu antibiyotiklerde uygulanabilmektedir. Hastalar normal düzelmeyi görmek için 2 hafta sonra histereskopiyle veya ameliyattan sonra 8. Haftada histerogram ile kontrol edilebilmektedirler.

Doktoru Aramanız Gereken Önemli Durumlar Nelerdir?
Ateşin 38.5 derecenin üzerinde olması
Ciddi bir karın ağrısı
Kötü akıntı
Aşırı kanama
 
Geri
Üst