Şirket Sermayesine Vergi Avantajı Dopingi

Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Şirket Sermayesine Vergi Avantajı Dopingi
Gelir Vergisi Kanunu taslağının hazırlıkları sürüyor. Şirketlere konulacak sermayenin, kredilerde olduğu gibi gider gösterilmesine olanak tanıyan sistem üzerinde duruluyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü ve Vergi Konseyi'nin, yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun yazımı çalışmalarını yeniden başlattığı öğrenildi. Bu çalışmalar sırasında "sermaye kazançlarının ayrı vergilendirilmesi" şeklinde özetlenen Northing Kuralı üzerinde durulduğu belirtildi.

Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal, Gelir Vergisi Kanunu taslağıyla ilgili çalışmaları pek çok tarafla görüşerek yürüttüklerini ancak bu çalışmaların bir öneri niteliğinde olduğunu ve nihai kararın TBMM'den çıkacağını vurguladı. Daha çok Kuzey Avrupa ülkelerince benimsenen Northing Kuralı'nın da çalışmalarda ele alındığını anlatan Uysal şu bilgileri verdi:

"Sermaye kazançları, hisse senedi ve bono alım satım kazançlarıyla şirkete konulan sermayeyi içeriyor. Türkiye'de hisse senedi alım satım kazançlarından yüzde 10, bono alım satım kazançlarından ise yerli yatırımcıdan yüzde 10, yabancıdan yüzde 0 vergi alınıyor. Bu iki alanda yapılan yasal düzenlemeler bizi daha önce Northing'e yaklaştırmıştı."

Gider gösterilebilir

Şirkete konulan sermayenin de bu çerçevede değerlendirildiğini belirten Uysal şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir şirket sahibi, kredi aldığında hesaplarından gider olarak bunu indirebiliyor. Ancak şirketine sermaye koyduğunda böyle bir imkanı yok. Oysa Türkiye'de şirket sermayelerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu noktadan hareketle şirkete konulan sermayenin hesaplarda gider olarak gösterilebilmesine olanak tanınması üzerinde çalışılıyor."
Uysal, Gelir Vergisi Kanunu taslağının yıl sonuna kadar tamamlanabileceğini sözlerine ekledi.

Basit usul kalkıyor

Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi çalışmalarında dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

Sermaye kazançları ile diğer kazançların ayrı ayrı vergilendirilmesini öngören ikili sistemle sermaye gelirleri sabit ve düşük oranlı vergiye tabi tutulacak.

Diğer kazançlar artan oranlı tarifeden vergilendirilecek. Bu tarifeyle ilgili dilim sayısı, bu dönem olmasa bile ileriki yıllarda OECD standartları dikkate alınarak azaltılacak.

Kanunda yeni güvenlik müesseselerine yer verilecek. Komisyon, kontrol edilen yabancı şirketlerle ilgili güvenlik hükümlerinin yanı sıra transfer fiyatlandırması, kazanç karinesi, ön kontrollü beyanname, sektörel marj belirlenmesi gibi çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor.

Taslakla halen yaklaşık 900 bin esnafı ilgilendiren basit usulde vergilemeye son verilmesi planlanıyor.
Üzerinde konuşulan yeni sisteme göre, belirlenecek limitlerin üzerinde getirisi olan basit usul mükellefleri, gerçek usule geçirilecek.

Yıllık geliri, asgari ücretin 2-2.5 katını aşmayanlar için "Vergiden Muaf Esnaf Belgesi" düzenlenecek. Bu gruba girenlerden yılda en fazla iki taksitte cüzi miktarda standart bir vergi alınacak.

Bunların dışında kalanlar ise işletme defteri tutacak ve oluşan gelir rakamı üzerinden vergi ödeyecek.
Dolmuşçu ve taksiciler için de özel bir vergileme rejimi üzerinde duruyor. Her hat ve durak için tek tek ortalama kazanç belirlenecek.

Ankara AA
 
Üst