To Erkek İsİmlerİ

To Erkek İsİmlerİ
Toğan: doğan kuşu

Toğay: fundalık

Togay: tokay

Tohum: kendisinden bitki üreyen tane

Tok: doymuş kimse

Tokaç: bir çeşit etli ekmek

Tokal: erişkin, olgun

Tokalan: bileşik isim

Tokalp: doymuş, aç olmayan kimse

kalın ve gür sese sahip
kibirli
Tokan: yaratmak

Tokat: yüze vurulan darbe

Tokay: dere kıyılarındaki sık ağaçlık

Tokcan: doymuş kimse

Tokdemir: sağlam demir

Toker: gözü gönlü tok yiğit

Tokgöz: aç gözlü olmayan

Tokhan: tok han

Tokkan: cömert soylu

Toklutimur: özel isim

Tokmak: ağaçtan iri çekiç

Tokta: bir yerde eğlenme

Toktahan: yerleşik yaşayan han

Toktamış: altınordu devleti hanı

bir yerde yerleşik oturan
Toktaş: tok taş

Toktuğ: tok tuğ

Toktimur: tok timur

Tokur: eski Türk erkek adlarından

Tokurcun: ekin demetlerinden yapılan yığın

Tokuz: dokuz

Tokuzarka: bileşik isim

Tokuzer: dokuz erkek

Tokuztuğ: dokuz tuğ

Tokuztün: bir ağaç

Tokuş: savaş

Tokuşhan: savaşçı lider, hakan

Tokyay: tok yay

Tokyürek: yürekli, cesur

Tokyüz: tok yüz

Toköz: cömert ve kerem sahibi

Tolan: odun

Tolay: cemaat

topluluk
Tolga: eski savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık, miğfer

Tolgahan: güçlü lider

Tolgan: dolanma, dolaşma

Tolgay: çevre, etraf

Tolgunay: bileşik isim
dolunay

Tolonay: dolunay, ay' ın on dördündeki durumu

Tolun: tamamıyla aydınlık ve yuvarlak olan
dolun, bedir, ayın ondördü

Tolunbay: bileşik isim

Toman: özel isim

Tomruk: kerestalik kütük

Tonga: hile, tuzak

Tongal: büyük, güçlü

yaşlı
Tongar: büyük, yüksek, güçlü

Tonguç: en büyük çocuk

ilk doğan çocuk
Top: yuvarlak ve yığın halinde olan şeyler

Topaç: bir çocuk oyuncağı

Topak: yuvarlak hamur parçası

Topal: bacağındaki sakatlıktan dolayı sekerek yürüyen kimse

Toparlak: toparlak

Topçam: top çam

Topçay: topçay

Topdemir: top demir

Topel: top el

Toper: top er

Topgaç: ünlü

aziz
Toplu: toplu olan

Topuz: ucu top şeklinde sopadan ibaret eski silah

Tor: balık avlamaya yarayan geniş file

Toragay: tarla kuşu

Toralp: gururlu, yiğit

Toraman: tombul, iri yapılı çocuk

Toran: güçlü, kuvvetli, iri yarı kimse

yiğit, kahraman
Torcan: utangaç, çekinen

Torgay: serçe, tarla kuşu

Torhan: gururlu hükümdar

Torkan: gururlu ve tok sözlü soydan gelen

Torlak: toy, acemi

Toros: özel isim

Torta: tortu çökelek

Torum: yaratılış

Torumtay: yırtıcı bir kuş türü

Tosun: yeni yetişen boğa

Totuk: eski Türkler' de askeri vali

Toyak: savaşta giyilen zırh

Toyboğa: genç boğa

Toycan: çok genç ve tecrübesiz

Toydemir: toy demir

Toydeniz: toy deniz

Toygar: tarla kuşu

Toygun: genç, delikanlı

çakır doğan
Toyka: kalın değnek

Tozan: incecik toz tanesi

Tozun: asil soylu
 
Üst