VUK göre bilanço esasında tutulacak defterleri sayınız ve kısaca açıklayınız?

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
#1
VUK göre bilanço esasında tutulacak defterleri sayınız ve kısaca açıklayınız?
bilanço esasına göre tutulacak defterler bilanço defterleri bilanco esasına göre tutulan defterler tutulması gereken defteri 1-VUK göre bilanço esasında tutulacak defterleri sayınız ve kısaca açıklayınız?
[FONT=&quot]Bilanço Esasında Tutulacak Defterler[/FONT]

[FONT=&quot]Madde 182 - [/FONT][FONT=&quot]Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:[/FONT] [FONT=&quot]1. Yevmiye defteri;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Defterikebir;[/FONT]
[FONT=&quot]3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri);[/FONT]
[FONT=&quot]Yevmiye Defteri[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 183 - [/FONT][FONT=&quot]Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamelelerin tarih sırasiyle ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.[/FONT]

[FONT=&quot]Defteri kebir[/FONT] [FONT=&quot]Madde 184 - [/FONT][FONT=&quot]Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplıyan defterdir.[/FONT]
[FONT=&quot]Envanter Defteri ve Bilanço Günü[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 185 - [/FONT][FONT=&quot]Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu tarihe "Bilanço günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur.[/FONT] 
  VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ? VUK göre vergi kanunlarının uygulanması ve ispatı kısaca açıklayınız. ?
vergi kanunlarının uygulanması vergi kanunlarinin uygulanmasi usul kanununa göre vergiyi doğuran olay usul kanuna göre vergiyi doğuran olay 1- VUK...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.? VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?
vergi yüklenicisi vuk mükellef vergi yüklenicisi nedir sorumlusu nedir sorumlusu kimdir VUK göre Vergi yüklenicisi(Mükellef) ve Vergi Sorumlusunu kısaca açıklayınız.?...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız?
VUK göre Kanuni temsilcinin ödevlerini açıklayınız? Madde 10 – Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız?
1- VUK göre Vergi Kesenlerin Sorumluluğunu açıklayınız? Madde 11 - Yaptıkları veya...
Vergi Hukuku 0
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız?
VUK göre Mirasçıların Sorumluluğunu kısaca açıklayınız? Madde 12 – Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası...
Vergi Hukuku 0