VUK göre 2’nci sınıf tüccarlar (işletme esasına göre defter tutanlar ) yıl sonunda çı

VUK göre 2’nci sınıf tüccarlar (işletme esasına göre defter tutanlar ) yıl sonunda çı
ikinci sınıf tüccarlar kimlerdir 2 inci sınıf oyunları işletme defterini kimler tutar 2 nci oyunları ci tüccar açılış işlemleri
1-VUK göre 2’nci sınıf tüccarlar (işletme esasına göre defter tutanlar ) yıl sonunda çıkartacakları işletme hesabı hülasasını ve işletme hesabı esasında envanteri anlatınız?

[FONT=&quot]İşletme Hesabı Esasında Envanter[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 195 - [/FONT][FONT=&quot]İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar.[/FONT]
[FONT=&quot]Emtiaya, satmak maksadıyla alınan veya imal edilen mallarla iptidai ve ham maddeler ve yardımcı malzeme dahildir. Emtia envanteri, muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak şartıyla yeniden işe başlama halinde işletme defterinin baş tarafına, müteakiben de her hesap dönemi kapandıktan sonra muamele kayıtlarını takip eden sayfalara yazılır. İsteyenler ayrı bir envanter defteri tutarak emtia envanterlerini bu deftere kaydedebilirler.[/FONT]

[FONT=&quot]İşletme Hesabı Hulasası[/FONT]
[FONT=&quot]Madde 196 - [/FONT][FONT=&quot]İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar her hesap döneminin sonunda (İşletme hesabı hulasası) çıkarırlar. İşletme hesabı hulasasına aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır.[/FONT]
[FONT=&quot]A) Gider tablosuna:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Hesap dönemi zarfında satın alınan emtianın değeri ile yapılan bilumum giderler.[/FONT]
[FONT=&quot]B) Hasılat tablosuna:[/FONT]
[FONT=&quot]1. Hesap dönemi zarfında satılan emtianın değeri ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan paralar;[/FONT]
[FONT=&quot]2. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri.[/FONT]
 
Üst