Yüksek Hakem Kurulu ve yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmeleri

PaSikA

Yeni Üye
Üye
#1
Yüksek Hakem Kurulu ve yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmeleri
Geçici Madde 1 - Bu Kanunla Yüksek Hakem Kuruluna verilmiş olan görevler, Türkiye Büyük Millet Meclisi göreve başlayıncaya kadar 2364 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Yüksek Hakem Kurulunca yerine getirilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra 2364 sayılı Kanuna göre Yüksek Hakem Kurulunca yeniden yürürlüğe konulacak toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süresi bir yıldan fazla olamaz.
Bu Kanunun yayımı tarihinde 2364 sayılı Kanuna göre yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmeleri, sürelerinin bitimine kadar yürürlükte kalır. Şu kadar ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin göreve başlamasından sonra bu Kanuna göre kurulan Yüksek Hakem Kurulu, 2364 sayılı Kanuna göre kendisinden önce yeniden yürürlüğe konulmuş bulunan toplu iş sözleşmelerine ilişkin hususları da karara bağlar.

 
  Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Yüksek tansiyon    ( Hipertansiyon  ) nedenleri tedavisi Yüksek tansiyon ( Hipertansiyon ) nedenleri tedavisi
Hipertansiyon, yüksek tansiyonun diğer bir adıdır. Ciddi komplikasyonlara neden olabilir ve kalp hastalığı, felç , ölüm riskini arttırır. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, tansiyonunuz sağlıksız seviyelere çıktığında ortaya çıkar. Kan...
Tüm Sağlık Konuları 1
En Yüksek Kar Oranı Olan Katılım Bankaları En Yüksek Kar Oranı Olan Katılım Bankaları
İslam inancını benimseyen adamı, KOBİ sahibi, esnaf, yatırımcı ve vatandaşlar çoğu zaman faize bulaşmak istemedikleri için paralarını katılım bankası aracılığıyla saklama eğilimi gösterirler. Diğer bankalarda olanın aksine düzenli olarak faiz...
Para & Borsa 0
Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna başvurma Yasaklarda Yüksek Hakem Kuruluna başvurma
Madde 32 - (Birinci fıkra mülga: 27/5/1988 - 3451/11. md.) Grev ve lokavtın yasak olduğu ler ile yerlerdeki uyuşmazlıklarda, taraflardan biri 23 üncü maddede belirtilen tutanağın alınmasından veya geçici grev ve lokavt yasağının altı ayı...
Toplu İş Hukuku 0
Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği Yüksek Hakem Kurulunun kararının niteliği
yüksek hakem kurulu kararları Madde 55 - Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşmesi hükmündedir.
Toplu İş Hukuku 0
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu
Madde 53 - (Değik birinci fıkra: 27/5/1988 - 3451/8. md.) Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtayın davalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında, 1. Bakanlar Kurulunca, bakanlıklar bünyesi dışında, çi veya veren kuruluşları ile hiç bir...
Toplu İş Hukuku 0

Benzer Konular