bonozedeler mağdur olmayacak!!!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
bonozedeler mağdur olmayacak!!!
bonozedeler
Danıştay bonozedelerin zararlarının tazminini durdurmayı reddetti.

Danıştay 13. Dairesi, el konulan İmar Bankası’ndan Hazine bonosu alanların zararının tazminini öngören yerel mahkeme kararının yürütmesini durdurma istemini reddetti.

Ankara 10. İdare Mahkemesi, el konulan İmar Bankası’ndan Hazine bonosu (Devlet İç Borçlanma Senedi) alan bir kişinin açtığı davada, "hizmet kusurları" saptanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile SPK tarafından 21 bin 547 YTL 28 YKr’nin davanın açıldığı tarih olan 18 Aralık 2003’ten itibaren işletilecek yasal faizle ödenmesine karar verdi.

BDDK ve SPK bu kararı temyiz ederek, öncelikle yürütmenin durdurulmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Danıştay 13. Dairesi, idare mahkemesinin kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden olmadığına işaret ederek, istemi reddetti.

Danıştay 13. Dairesi, temyiz istemini daha sonra karara bağlayacak.

DANIŞTAY’A DA DAVA AÇILMIŞTI

El konulan İmar Bankası’ndan hazine bonosu alanların bir kısmı "zararın tazmini ve hazine bonosu alanlara ödeme yapılmayacağını" öngören Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptali istemiyle Danıştay’a da dava açılmıştı.

Danıştay 13. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararının iptali istemini reddetmiş, ancak Hazine bonosu alanların zararının tazminine karar vermişti.

Ancak bu kararın temyiz incelemesini yapan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu kararı için Danıştay’a, zararın tazmini için davaların idare mahkemelerinde açılabileceğine dikkati çekmişti. Kurul, bu gerekçeyle 13.

Dairenin kararını bozmuştu.

Daire de bunun üzerine bozma kararları vererek, zararın tazminine ilişkin açılan dosyaları yerel mahkemelere göndermişti.

Ankara İdare Mahkemesinde, İmar Bankası’ndan Hazine bonosu alanların zararlarının tazmini istemiyle açtıkları çok sayıda dava bulunuyor.
 
Geri
Üst