Kentbank’a iyi haber

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Kentbank’a iyi haber
Danıştay’dan BDDK’ya: Kentbank’a bankacılık iznini geri ver

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
DanIŞtay, 2001 yılında bankacılık yapma izni iptal edilen Kentbank’ın yeniden bankacılık faaliyetinde bulunabilmesi için gerekli koşulların sağlanmasına karar verdi. Danıştay 13. Dairesi, Kentbank’ın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldıran Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararını iptal eden Danıştay kararının uygulanması istemiyle yaptığı başvuruyu zımnen reddeden BDDK işlemini iptal etti. Kararda, “BDDK’nın, Kentbank’ın tekrar bankacılık faaliyetinde bulunabilecek koşulları sağlaması ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni tanınmak suretiyle banka kurmalarına izin vermesi gerekeceğinden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, 2004 yılında Kentbank’ın Süzer Grubu’na iadesine karar vermişti. BDDK ise ’hukuki ve fiili imkansızlık var’ savı ile bankayı iade edemeyeceğini bildirmiş ve bu yönde işlem yapmıştı. Süzer Grubu tarafından bu işleme karşı açılan dava sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Süzer Grubu’nun banka lisansı almasında bir engel olmadığına karar verdi. Danıştay 13. Daire de şimdi bu karara uymuş oldu. Bundan sonra BDDK’nın nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor.
[/FONT]
 
Geri
Üst