Enerji içeceklerine durdurma

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Enerji içeceklerine durdurma
danistay1.jpg


Danıştay, enerji içeceklerinin bileşiminde bulunan maddelerin oranını belirleyen tebliğ hükümlerinin yürütmesini durdurdu.
energy_drink.jpg


Bir vatandaşın, 27 Ocak 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği'nin iptali ve bu tebliğdeki 5. maddenin (c) ve (d) bentlerinin yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davanın ilk aşaması tamamlandı.

Adli tatil nedeniyle Danıştay 10. Dairesi yerine davaya bakan Danıştay Nöbetçi Dairesi, söz konusu tebliğin 5. maddesinin (c) ve (d) bentlerinin yürütmesini oy birliği ile durdurdu.

Dairenin kararında, dava konusu tebliğle, daha önce iki kez yürütülmesinin durdurulmasına karar verilen tebliğin yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Tebliğin 5. maddesinin (c) bendinde tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kafein miktarının 150 mg/L'den, inasitolün 200 mg/L'den, gukoronolaktonun 2400 mg/L'den taurin'in 4000 mg/L'den fazla olmaması gerektiğinin düzenlediği kaydedilen kararda, dava konusu bu tebliğle, yürütmesinin durdurulmasına karar verilen tebliğe göre kafein miktarının 320 mg/L'den 150 mg/L'ye indirildiği belirtildi.

Kararda, diğer maddeler yönünden önceki tebliğde belirlenen oranların dava konusu bu tebliğde aynen korunarak yürütmenin durdurulması kararının gerekleri doğrultusunda herhangi bir düzenleme yapılmadığına işaret edildi.

Kararda, şöyle denildi:

''Buna göre daha önce yargı yerince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin kararların biçimsel olarak uygulanmasını sağlamak üzere ve anılan yargı kararlarını etkisizleştirmek amacıyla yürürlüğe konulan ve içerik itibariyle daha ence verilen yürütmenin durdurulması kararlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda düzenleme içermeyen tebliğin 5. maddesinin (c) ve (d) bentlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.''

Davalı Tarım ve Köyişleri ve Sağlık bakanlıkları bu karara itiraz edebilecek. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.
 
Geri
Üst