Gökçe Bahadır ve Ali Sunal Çiftinin Evleri

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Gökçe Bahadır ve Ali Sunal Çiftinin Evleri
ali sunal gökçe bahad?r evlendi resimleri dizileri evleri ünlülerin evleri evlerinin resimleri hakk?nda detayl? bilgiler Meleklermekan?.com'da
Yaprak Dökümü dizisinin Leylas? Gökçe Bahad?r ve usta oyuncu Kemal Sunal'?n o?lu Ali Sunal Temmuz ay?nda Bodrum'da evlenmi?ti melekler...Ünlü çiftin dü?ün haberlerini ve resimlerini daha önceki yaz?lar?m?zda payla?m??t?k...Kalam??ta birlikte dekore ettikleri evlerinde oturan Ali Sunal Gökçe Bahad?r çiftinin evlerinin resmini bu yaz?m?zda bulabilirsiniz....


ali%20sunal-gokce%20bahadir-365.jpg


Y?llarca "Yaprak Dökümü"nün Leyla's? olarak izledi?imiz Gökçe Bahad?r, art?k "Sensiz Olmaz"?n Begüm'ü... Set-ev trafi?i de bir hayli yo?un... "Bu sefer varl?kl? bir ailenin k?z?y?m. Mutlu bir evlili?im var ve e?imi çok seviyorum" diye keyifle anlatmaya ba?l?yor evinin salonunda saçlar? yap?l?rken... Türk televizyon tarihinin maraton dizisi "Yaprak Dökümü"nde canland?rd??? o mutsuz ve depresif Leyla karakterinden çok farkl? görünüyor. Gözleri ???l ???l...

Sunal, bu eve y?llar önce ta??nm??. "Ama gerçek bir eve benzemesi Gökçe sayesinde oldu" diyor e?inin gözlerinin içine hayranl?kla bakarak. Evdeki birçok ayr?nt?ya ortak karar vermi?ler.

"Ben daha önce ailemle ya??yordum. Ev dekorasyonu ile ilgili konularla hiç alakam yoktu. Ta ki bu eve kadar" diye aç?klama getiriyor Bahad?r da...

Daireyi ba?tan sona yenilemeleri üç aylar?n? alm??. "Asl?nda buraya sadece CD'lerim, kitaplar?m ve k?yafetlerimi alarak geldim" diyor Bahad?r...

Evdeki ah?ap mobilyalar?n ço?u özel olarak kendi zevkleri do?rultusunda marangoza yapt?r?lm??: "ikimiz de evde eski dönemlere ait e?ya seviyoruz. O yüzden Çukurcuma, Horhor tam bize göre..."

Tüm duvarlar? yumurta kabu?u rengindeki eve klasik bir tarz hakim... Gökçe Bahad?r'?n bu tarz?n eve hakim olmas?nda rolü büyük... "Minimal dö?enmi? mekanlar bana göre de?il. Hikayesi olan mobilyalar? renkli aksesuarlarla kar??t?rmay? tercih ediyorum. Gidip bir ma?azadan haz?r bir ?eyler almak yerine özel yapt?rmay? severim. O zaman e?yalar?n?z sizi daha iyi yans?t?rlar diye dü?ünürüm" diyor.

Salon duvar?n? kaplayan kütüphane ise onlar için ayr? bir önem ta??yor. "Babama ait oldu?u için çok k?ymetlidir" diyen Sunal, üzerinde e?i ve arkada?lar?yla çektirdi?i foto?aflar?n da durdu?u rahmetli oyuncu Kemal Sunal'a ait kitapl??? i?aret ediyor. Sonra, dikkati h?zl? da??ld???ndan bunu gidermek için çok kitap okumaya özen gösterdi?ini anlat?yor.

ali%20sunal-gokce%20bahadir3-15.jpg


EVDE VAK?T GEÇ?R?YORLAR

Çift olarak evde vakit geçirmeyi seviyorlar. Stresli ve yo?un geçen i? tempolar? oldu?u için evlerinde onlara keyif sunacak bir kale yaratm?? gibiler... 260 m2'lik bahçe dubleksi dairenin toplam alt? odas?, iki salonu ve üç banyosu bulunuyor. Çift alt kat? bilardo ve sinema odas? haline getirmi?. Geç yat?p erken kalkt???n? anlatan Sunal ve düzenli uykuya önem veren Bahad?r, vakitlerinin daha çok alt kattaki e?lence odas?nda geçti?inden bahsediyorlar.

ali%20sunal-gokce%20bahadir2-265.jpg


ali%20sunal-gokce%20bahadir1-167.jpg
 
SaBıR MeLeĞi

SaBıR MeLeĞi

Aktif Üye
Üye
ay süpermiş valla allah herkese böyle mutlu evlilik ve böylede güzel bir ev nasip etsin iiinşallah amiiiin:D bu çiftimizede ömür boyu mutluluk dilerim :D
 
Üst