İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları
Fatih Sultan Mehmet’in annesi HÜMA SULTAN: Sultan 'ndan Tacettin İbrahim Bey'in kızı Hatice Alime Hüma Hatun
Fatih Sultan Mehmed'in yanında
İstanbul Fatih Külliyesi'ndeki Fatih Camii'nde yatmaktadır. Bir keresinde kendisine sorarlar
Fatih Sultan Mehmet’i nasıl yetiştirdiniz diye
.Onun cevabı çok kısadır:” Mehmet'i emzirmeye başlarken Yasin Suresini okurdum
. O hep Yasin Suresini dinleyerek büyümüştür
.”demiştir.

Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın hanımı: Özellikle Edirne’de kendi adına yaptırdığı cami
külliye ve çeşmeleri vardır.

II. Bayezid'in zevcesi Hüsnüşah Sultan 1490 - 1503 yıllarında oğlu ile birlikte Manisa'da bulunduğu sırada kurdurduğu Hatuniye Camii'nin yanında tesis edilen Hüsnüşah Sultan Kütüphanesi'nde 401 yazma eser bulunmakta idi.
Neslişah Sultan: 1522’de Sultan II. Beyazıd’ın torunu Neslişah Sultan Edirnekapı civarında camisi ve adına kurulmuş bir mahalle vardır.
Yavuz Sultan Selim'in zevcesi
Hafsa Sultan
oğlu Şehzade Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman)'ın sancak şehri
Manisa'da valilik yaptığı sırada ona refakat etmiş ve burada; cami
medrese
kütüphane
imaret
hânkah
şifahane
hamam ve sıbyan mektebinden oluşan bir külliye oluşturmuştur. Külliye içindeki şifahane
Osmanlı Devletinde kadınlar tarafından yaptırılan ilk şifahane olup burada
ruh hastaları musıkı ile tedavi ediliyordu. Vakfiyeye göre 117 kişi vakıfta görevli idi
görevlerini yerine getirmeyenlerin azledilmesi şartı vardı
günde iki kez sabah ve ikindi vakitlerinde yemek dağıtılması
fakir talebelere yardım verilmesi de diğer şartlar arasındadır.
Kanuni Sultan Süleyman'ın zevcesi Hürrem Sultan: Mimar Sinan'a yaptırılan cami
şifahane
hamam
kervansaray ve su tesislerinin bulunduğu Haseki Külliyesi ve yine Hürrem Sultan adına yaptırılan Ayasofya’nın karşısında yaptırılan Çifte Hamam bulunmaktadır. 1550'de Hürrem Sultan adına kurulan Manisa ve Haseki darüşşifaları da vardır.
medrese Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan: Edirnekapı ve Üsküdar'da olmak üzere iki külliyesi bulunmaktadır. Üsküdar Meydanı'nda
iskelenin karşısında yer almaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1548 yılında yaptırılmıştır. Külliye Mimar Sinan'ın eseridir. Külliye bir cami
medrese
türbe
sıbyan mektebi
han
imarethane ve tabhaneden oluşmaktaydı. Bunların ancak bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır.
II. Selim'in zevcesi ve III. Murad'ın annesi
Valide Nurbanu Sultan: Kendisi tarafından Mimar Sinan Ağa'ya yaptırılan "Valide-i Atik" külliyesinde medrese
şifahane
imaret
çifte hamam ve sıbyan mektebi vardır. Nurbanu Sultan İstanbul'da su yollarını yaptırmış ve bu tesislerle İstanbul'da su birkaç semte de çeşmelerden verilmiştir.
 
*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Cevap: İstanbul’da Osmanlı dönemi hanım hayır severler ve vakıfları

İsmihan (Esma) Sultan: Sultan II. Selim'in büyük kızı ve Sokullu Mehmet Paşa'nın hanımı İsmihan (Esmehan) Sultan vakfıdır. Camiisi vardır.

III. Murad'ın zevcesi
Safiye Sultan: Valide sultan tarafından yaptırılan Yeni Camii'in temelleri 1597 yılında atılmıştır
ancak caminin tamamlanması Turhan Valide Sultan'a nasip olmuştur. Safiye Sultan ayrıca Mısır'daki emlakını Mekke
Medine ve Kudüs'te Kur'an okuyacak 120 hafız ile
Mekke'deki sebil
mescid ve kuyulara bakacak hizmetlilere vakfetmiştir.

I. Ahmed'in eşi IV. Murad'ın annesi
Mahpeyker Kösem Sultan: osmanlı tarihinin bilinen en önemli kadınlarından biridir. Büyük bir servete sahip olan Kösem Sultan Üsküdar'da Çinili Camii
Çinili Hamamı ve yanında sıbyan mektebini
sebil ve çeşmesini yaptırmıştır. Ayrıca her yıl Kabe yollarında bulunan fakirlere Surre Alayı ile gönderilmek üzere para vakıfları tahsis etmiştir. Kösem Sultan'ın başlattığı Çanakkale hisarlarının yapımı Turhan Valide Sultan zamanında tamamlanmıştır.

Hatice Turhan Valide Sultan'ın hayratları arasında
1663 tarihli vakfiyesine göre; mektep
darul hadis
sebil
çeşme
hünkar kasrı
türbe ve çarşı vardı. Özellikle bugünkü Yeni Cami’nin tamamlanmasını sağlamıştır.

IV. Mehmed'in eşi ve II. Mustafa'nın annesi
Gülnuş Emetullah Sultan
Hac yolunda çeşmeler
sebiller yaptırmıştır. 1709 yılında "Sultan Suyu" adıyla anılan su yollarını yaptırmış ve bununla Yeni Cami'ye ve Ahmediye Camii'ne su getirilmiştir.

Bezm-i Alem Valide Sultan: osmanlı tarihinin en hayırsever sultanlarından biri olan yaptırdığı eserler arasında; Gureba Hastahanesi ve Bezmi Alem Valide Sultan Mektebi en önemlileridir. II. Mahmud'un zevcesi ve Abdulmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan


hem hastahanenin hem de mektebin vakfiyesinin hazırlanması ile bizzat ilgilenmiştir. 100 yataklı olan hastahanenin vakfiyesinde; "Şayet bir hastanın iyileşmesi için limon gerekse ve limonun değeri bir altın lira olsa dahi alına" ifadesi vardır. Ölümünden sonra tamamlanan Dolmabahçe Camii yine Bezmi Alem Valide Sultan'ın hayratıdır. Pertevniyal Valide Sultan II. Mahmud'un eşi ve Abdülaziz'in annesinin hayır eserlerinin başında Aksaray'da bulunan cami
yanında çeşme
kütüphane
mektep ve müezzin odaları bulunmaktadır.

Adile Sultan: Sultan Abdülaziz’in kızkardeşidir. Adile Sultan'ın kızı Hayriye Sultan tüberküloz hastalığına yakalanmış olduğundan Validebağ Sanataryumu'nu yaptırmıştır. Divan ve tekke edebiyatını iyi bilen ve Osmanlı hanedanı içinde Divan’ı olan tek kadın şair Adile Sultan’dır. Ayrıca Adile Sultan adıyla bilinen kız mektebini yaptırmıştır.

III. Ahmed'in kızı
Zeynep Hatun da yaptırdığı vakıf mektepde okuyan öğrencilere günde bir akçe
yılda bir defa elbise veriliyordu.
Fatih Şehremini'deki
Fatma Sultan
Sultan III. Ahmet'in 1704'te doğup 29 yaşında ölen kızı. III. Ahmet
Fatma'yı dört yaşındayken kubbe veziri Abdurrahman Paşa'ya vermeyi düşünüyor
vazgeçiyor. Beş yaşındayken silahtar Ali Ağa ile nişanlıyor ve nişandan iki gün sonra da nikâhlıyor! Ali Ağa
önce damat ve paşa
sekiz yıl sonra da sadrazam oluyor. Sadrazam Damat Silahtar Ali Paşa
1716'da Petervaradin Savaşı'nda şehit düşüyor ve Fatma Sultan 12 yaşında dul kalıyor. 13 yaşında
sadaret kaymakamı Nevşehirli İbrahim' le evlendiriliyor. İbrahim oluyor Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
.
İkinci evliliği 13 yıl sürüyor ve Fatma Sultan 26 yaşındayken 1730 Patrona Halil İsyanı ile kocası öldürülüyor; babası tahttan indiriliyor. Yeni
padişah I. Mahmut
Çırağan Sarayı'nda oturmasına izin veriyor
ama Fatma Sultan üç yıl sonra ölüyor. Fatma Sultan'ın Cağaloğlu'nda yaptırdığı ve ayaklanmada yıkılan sarayının yerinde bugün
tarihi ve turistik Cağaloğlu Hamamı bulunuyor

III. Mustafa'nın zevcesi ve III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan vakıflarının başında Eyüp'te bulunan imaret ve Eyüp Camii içindeki medrese
şifahane ve kütüphane gelmektedir. Medrese daha sonra 1837'de garipler ve bekarlar için bir şifahaneye dönüştürülmüştür.

Cemile Sultan
Padişah Abdülmecid'in 37 çocuğundan biri. İstanbul’da bilinen çeşmesi ve mektebi vardır.

Hanedana mensup olmayan veya Padişahın cariyelerinden olan hanımlarda servetleri ölçüsünde İstanbul'un çeşitli yerlerine vakıf eserler nakşeden birkaç
Osmanlı kadınının hayratları da şöyledir:

"
Yedi Sofralı Sakine Hatun" Vakfı; İstanbul'da Topkapı dışında cami
imam meşrutası
sebil meşrutasından oluşuyordu. Ancak bu vakfın en önemli özelliği; caminin yanında bulunan sebil ile verilen su
mermerden yapılan sofra ve sabit bir tuzluğunun bulunmasıdır. Burada fakir fukaraya günde yedi defa sofra kurulur ve yemek verilirdi. Bu hizmet 400 yıl devam etmiştir. Bu yüzden Sakine Hatun tarafından yaptırılan vakfa "Yedi Sofralı Sakine Hatun" denilmiştir. Bu hayrat 1965 yılında yıktırılmış ve üzerinden yol geçmiştir.

Kıbrıs Beylerbeyi Ahmed Paşa'nın eşi
sebil Perîzad Hatun yaptırdığı zaviye
mescid ve çeşmenin yanında borçlu mahkumları kurtarmak için para vakfı oluşturmuştur.
Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi'nin kızı Sitti Hatun 1525 yılında İstanbul'da medrese yaptıran ilk kadınlardan biridir. Çoğunluğu 1823 yılında İstanbul'da kadınlar tarafından yaptırılan 71 mektep vardır.

Kamer Hatun Camii: 1911’de Mimar Kemalettin Bey tarafından inşa edilen Kamer Hatun Camii kurtulabilmişti. Modern zamanların ilk önemli mimarlarından biri olan Mimar Kemalettin Bey’in eseri olan caminin içini görmeden güzelliğini anlayamazsınız. Beyoğlu Tarlabaşı'ndaki Kamer Hatun ya 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in ya da 18. yüzyılda Sultan III. Selim'in sütninesi. Kamer Hatun yaptırdığı camiyle mahalleye adını bırakıyor. Cami
bugün İngiliz Konsolosluğu'nun hemen altında

Gülfem Hatun Camii: Üsküdar'daki Gülfem Hatun
Kanuni Sultan Süleyman'ın cariyelerinden. Sonradan kadınları arasına giriyor. Hürrem Sultan gibi Kanuni'yi kendine âşık eden bir kadın
İstanbul'da bir mahalleye adını bırakamazken bunu Gülfem başarıyor
. Kanuni'den beş yıl önce 1561'de ölüyor


Üsküdar Sultantepe'deki
Hace Hesna Hatun
bugün Hacı Hesna Hatun olarak anılıyor. Hace; hacca giden kadın. Hesna Hatun
Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem'den olan kızı Mihrimah Sultan'ın dadısı. Mihrimah
küçükken geçirdiği bir rahatsızlık üzerine temiz hava alsın diye dadısı ile birlikte Üsküdar sırtlarına gönderiliyor.
 

Benzer İçerikler

PaSikA
Cevaplar
4
Görüntüleme
11K
Kayıtsız Üye
K
T
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
TİTAN
T
PaSikA
Cevaplar
4
Görüntüleme
48K
Kayıtsız Üye
K
Üst