Yapı Ressamı

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Yapı Ressamı
teknik ressam ne iş yapar ressam ne iş yapar ressamın görevleri görevleri görevi
YAPI RESSAMI

TANIM
Mühendisler tarafından tasarlanan inşaat ön projelerini ve detay resimlerini istenilen ölçülere ve standartlara uygun olarak çizen kişidir.

GÖREVLER -İnşaat yapılacak arazinin alanını ölçer, kurulacak yapının konumunu saptar, -Çizimi yapılacak projenin statik hesap kağıtlarını, mimari projelerini alıp, bunlara göre çizgi kağıtlarını ve rapido uçlarını seçer ve masayı çizime hazırlar, -Tasarımı yapılan yapı projelerini kuralına uygun olarak istenilen ölçekte çizer, -Projelerin orjinallerinden ozalitlerde kopyalar çıkarır, gerekli düzeltmeleri yapar, -Verilen statik hesaplarına göre ayrıntıları çizer, demir kullanım ölçeklerine göre çizim yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER -Resim masası, -Bilgisayar ve çizim yazılımları, -Çeşitli cetvel ve çizim takımları (pergel, yazı şablonu, sembol şablonu vb.), -Çeşitli kalemler (kurşun resim kalemleri, grafor kalemi, rapido kalemleri vb.), -Çini ve rapido mürekkebi, -Çeşitli kağıtlar (resim kağıdı, aydınger kağıdı, ozalit kağıdı vb.), -Raptiye ve bantlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Yapı ressamı olmak isteyenlerin; -Görme keskinliğine, -Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, -El ve gözü eşgüdümle kullanabilme, -Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip, -Dikkatli, titiz kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Yapı ressamları, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik, mimarlık bürolarında görev yaparlar. Çalışma temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Yapı ressamı mühendis ve mimarların denetimi altında çalışır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI İşletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde ve kamu sektöründe geniş çalışma alanları vardır. Yoğun olarak çalıştıkları kurumlar belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'dır. Türkiye'deki bir çok meslekte olduğu gibi, bu meslekte de işgücü arzının yüksekliği yanında, mesleğe ihtiyacın üzerinde yeni katılımlar olmaktadır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin de istihdamı daraltıcı etkisi düşünülürse, yakın gelecekte iş bulma imkanları açısından zorluklar olacağı, ancak; iç ve dış mimarideki gelişmelerin bu daralmayı belirli ölçüde azaltacağı tahmin edilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Mesleğin eğitimi; Endüstri Meslek, Kız Meslek ve Çok Programlı Liseler Anadolu Teknik, Anadolu Meslek Liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMNE GİRİŞ KOŞULLARI Endüstri Meslek, Kız Meslek ve Çok Programlı Liselere girebilmek için en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Anadolu Teknik, Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ Meslek liselerinde eğitim süresi 3 yıl, Anadolu Teknik Liselerinde eğitim süresi 5 yıldır, Anadolu Meslek Liselerinde 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte alınmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME Endüstri meslek, Teknik, Anadolu Teknik ve Çok Programlı Liselerinin Yapı Ressamlığı bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Harita kadastro, İnşaat, Jeoteknik teknikerliği, Karayolu ulaşımı ve trafik, Maden, Mermer teknolojisi, Mermercilik,Raylı sistemler teknolojisi, Restorasyon ve Konservasyon Sulama teknolojisi, Tarımsal sulama yönetimi ön lisans proğramlarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Yapı ressamlığı öğretmenliği lisans eğitimini tercih etmeleri durumunda ek puandan faydalanabilmektedirler. alabilmektedirler. Çalışılan işyerinde hizmet süresine bağlı olarak atölye şefi, resimhane şefi gibi unvanlarla yönetim kademelerinde yer almaktadır.

BENZER MESLEKLER: Mimarlık, Makine Ressamlığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU Meslek eğitiminde; 2 ve 3. sınıf öğrencileri işletme eğitimi süresince asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. Ayrıca işletmede işçilere sağlanan sosyal yardımlardan (yemek, servis vb.) faydalandırılabilirler. Mesleki eğitimini tamamlayan öğrenciler genellikle asgari ücret veya biraz üzerinde ücret alırlar. İş tecrübesi arttıkça ücret de artmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER -İlgili Eğitim Kurumları, -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, -Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.
 
Geri
Üst