Yeni Tanışma Yıldönümü Mesajları Kısa

M

Misafir

Forum Okuru
Yeni Tanışma Yıldönümü Mesajları Kısa
Tan??ma Y?ldönümü Mesajlar?
Tan??ma Y?ldönümü Mesajlar? K?sa


Tan??ma y?ldönümünü kutlamak isteyenler ve kutlayacak oalnlar, sizler için en güzel tan??ma y?ldönümü mesajlar?n? bu sayfam?zda topluyor ve a?k?n?z daimi olsun diyoruz :)

sevgililer_gunu_evi%20(9)-88.jpg


Geride b?rakt???m?z onca y?lda her daim yan?mda var olarak hayat?m? güzelle?tirdi?in ve deste?ini hiçbir zaman eksik etmedi?in için sonsuz te?ekkür borçluyum sana.

Her günümüz birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok ba?lanarak geçsin.

Zannetme ki gözlerim sana bakt?kça b?kacak, ölsem de ruhum seninle kalacak, kapan?rsa gözlerim senden önce bu hayata, inan ki son sözüm seni seviyorum olacak.

Payla?t?kça ço?alan tek ?ey sevgidir, Seni Seviyorum!

Hayat kadehse e?er, a?k da kadehi dolduran ?arapt?r. Kadehimizin hiç ?araps?z kalmamas? dile?imle.

Sonbahara inat a?aç hala ye?ermekte, geceye inat gün hala a?armakta, ben ise kadere inat hala seni sevmekteyim. ?nat bu ya, mah?ere kadar “seni sevece?im”.

Beni ben yapan senin varl???n can?m! Hayat?mda oldu?un için sonsuz te?ekkürler.. Seni seviyorum.

Zaman çok k?sa, hiçbir zaman senin kalbini k?rmamaya ve her zaman sevgi dolu olmaya söz veriyorum.

Bir elman?n iki yar?s? gibi ya?am boyu birbirimizi hep tamamlamam?z dile?iyle. Mutluluklar A?k?m!

Evlilik sadece seninle anlam kazan?yor Birtanem. Evlilik y?ldönümümüz kutlu olsun.

Nice mutlu y?llarda, birlikte ya?lanmak dile?i ile.

Ellerimiz birbirine daha da s?k? sar?larak hiç ayr?lmas?n.
 
Geri
Üst