Yepyeni mesajlar yeni sözler 2012

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Yepyeni mesajlar yeni sözler 2012
Yepyeni Sözler 2012
2012 Yeni SözlerAl???lagelmi? sözlerden ve mesajlardan art?k daral geldi bize yeni sözler yaz?n diyen bütün misafirlerimiz için ve elbette ki siz sevgili melek'lerimiz için de bu yaz?m?zda yepyeni sözleri payla??yoruz arkada?lar.
Verdi?in çiçe?i kuruttum çiçe?in ad? gülmüydü karanfilmiydi unuttum a?k?m? ilan ederken ?ahidimiz aym?yd?güne?miydi unuttum

Sen Benim Sarho?lugumsun Ne Ay?ld?m Ne De Ay?lmak ?stedim

Bugün bensem Dün sensin, Deli bensem Zincirim sensin, Sarho? bensem ?arab?m sensin,
A??k bensem A?k?m sensin ve ben hala ya??yorsam Sebebi Sensin…

Ayd?nl?k dunyam? karanl?k eyleme,Seven yureg?m? sens?zl?ge surukleme,
Her s?gara duman?nda akl?ma du?me,Duste gor ben?m dustugum bu hale

A?K YaSaK SeVgI YaSaK NeYmI? eFeNdIm yA?Im uFaK

KéNdiNzi PaHaL? ZaNNéTMéin HéPNZN !NdRMli qüNLéRni ßiliOrm

Hayat Yollardan Çizilmi$ oLsa BiLé Yollardan Birini SéçéCékSin Séçti?in Yolda öLüm BiLé oLsa Sélam Vérip GéÇéCékSin

Bu Cinayet Günah?n Günah?n En Has HaLi ihaNeT ! Hakk?m? Ver GiDeyim Adalet!!

senin ne oldu?un benm içn önemli deil.sonuçta gözlerimn sanabakt??? kadars?n.ben o gözleri senden çekti?im an ho?bir an? olarak kals?n

Çok geçen günler varki hat?r? cihan de?er. Bir?eye muradetme olazsa inadetme gör mevlam neyler nerylerse güzel eyler. HAFIZ HAL?L AKAT

Hak tecelli eyleyince heri?i asan eder halk eder eshab?n? bir lahsada ihsaneder.

?aya? d?diqi? ?u yala? dü?yada as?l s?vqi s?vdiqi?i? ?u?luluqu içi? s?vdiqi?d?? vazq?ç????i?


bir ?iirin içine s???nd?m,ayr?l?klar bitince haber verin!!!

yan?mda kimse olmad???ndan de?il yaln?zl???m,yaln?z oldu?umu söyleyebilece?im kimsem olmad??? için yaln?z?m…

kaç sokak var gördü?ümde a?lad???m bilirmisin? yaln?zl?ktan midem bulan?r gel desem gelirmisin?

a??k olmak de?il bir ömür boyu sevmektir marifet…

hayat kalbini okuyacak bir ?ark?c? yaratmad?ysa, akl?n? konu?acak bir filozof yarat?r…

ölüm öncesi yorgunluk var gözlerimde… gölgem bile bo?mak için f?rsat ar?yor!!!

b?caklar kesmedi de tenimi bir kötü sözle öldüm…

dü?ünce ?eytandan davran?? tanr?dand?r hangi dü?üncenin davran??a dönü?ece?ine karar verense insand?r!!!

zaten büyük a?klar?n adam? olamazd?n sen. adresim yaln?? kahraman?m yaln??t?!

?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken,sensiz olmak…

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.
 

Benzer İçerikler

Üst