Başka milletlerin bayramlarını kutlamakta mahzur varmı ?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Başka milletlerin bayramlarını kutlamakta mahzur varmı ?
Cahiliye dönemine ait bir bayram veya Batılıların kutladıkları özel günleri kutlamakta ne gibi mahzurlar var?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cahiliye döneminde veya şimdiki zamanda Müslüman olmayan kimselerin bayram olarak edindikleri bir günü bayram edinmek veya o gün de gayrimüslimlere uyarak şenlik yapmak caiz değildir. Bilakis küfürdür.

Mesela Avrupa'da yaşayan bir Müslümanın, Hristiyan veya Yahudilerin Bayram veya merasimlerine katılması Ve o günlerde yapılan yemekleri yapması küfürdür.

Ebu Hafsel-Kebir diyor ki: Bir kimse bir yumurtayı nevruz gününe saygı duyurak bir gayr-ı müslime hediye etse kafir olur. El Kadî Husayn de şöyle diyor. O güne hürmet etmek için, Çocuk ve aile efradına bol bol karıcığım veya başkasına bir şey ikram eden kimse kafir olur. Çünkü kendini onlara benzetmiş olur.

HZ. Enes'ten Rivayet edilmiştir ki; Peygamber efendimiz Medine'ye geldiğinde, Medinelilerin oynayıp şenlik yaptıkları iki günleri vardı. Bu sebeple buyurduki; Bu nedir? Onlar da dediler ki " Cahiliyyette oynayıp şenlik yaptığımız günlerdir" bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu.

Allahü Teâlâ bunların yerine sizlere daha iyisini verdi; kurban bayramı ve ramazan bayramıdır.

Esefle kaydedelim ki, bugün İslam alemin de nice kimse bilerek veya bilmeyerek Müslüman olmayan kimselere ayak uydurarak bayramlarında yaptıklarını yapıyor ve dini merasimlerine katılarak adetlerine uyuyorlar.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslam dini müstakil bir dindir.Hiçbir hususta başksına tabi ve onlara uşak olmamızı istemez. Peygamberimiz Medinelilerde gördüğü o iki gün vardı. İlkbaharda Nevruz, günü ile sonbaharda Mihrican günü. Bu zamanda gece ile gündüz müsavi olurlar. Peygamberimiz Medine halkına sorduklarında Onlarda bu günlerin cahiliye döneminden kaldığını ve şenlik yapıp oynadıklarını söylediler. Bunun üzerine Peygamberimiz yukarda zikrettiğimiz hadisi şerifi irat buyurarak; Allah bunların yerine sizlere daha iyi günler verdi. O günler Kurban Bayramı ve Ramazan bayramıdır.

Büyük alim Ebu Âli el- Farisi diyor ki; Bundan anlaşılıyor ki, Nevruz ile Mihrican gibi, müslüman olmayan kimselerin kutsal günlerini tâzim etmek caiz değildir.
İmam Rabbani Hz. leride Şöyle diyor: Hinduların kutsal saydıkları ve kırmızı pilav pişirip hediye verdikleri günleri tazim etmek, Yahudilerce kutsal sayılan günlerde adet olan hediyelerle hediyeleşmek küfrü gerektiren şeylerdendir.

Binâenaleyh, Noel baba gününde ve Hristiyanların diğer bayramlarında onlara ayak uydurmak gayesiyle, onların yaptıklarını yapmak, o günlerde bayram niyetiyle çocuklara elbise almak ve pişirdikleri yemekleri pişişrmek caiz değildir.Bu hareketler küfrü gerektirir. ondan sakınmak icap eder.
 
Üst