Etiketler:
 1. orjinal-catlaq

  orjinal-catlaq Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  4 Ocak 2011
  Mesajlar:
  2.059
  Beğenilen Mesajlar:
  1.944
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  SoNsUzLuGuMuN KaRlIgInDa yAŞIyOrUm aRtIk

  Hamileleik şansınızı 2 katlayın

  Konu, 'Gebelik' kısmında orjinal-catlaq tarafından paylaşıldı.


  <H3>[​IMG]
  Arı Sütü ve Polen kullanımı Hamile kalma, gebe bırakma (fertility-infertility) yönünden sorunlu aile bireyleri için denenmesi önemle tavsiye edilen etkin ürünlerdir. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde pek çok kaynakta düzenli arı sütü ve polen kullanımıyla sayısız ailenin çocuk sahibi olduğu yer almıştır. Kadında doğurganlığı, erkekte ise sperm kalitesini artıran yönleriyle daha hızlı gebelik imkanı da vurgulanmaktadır. Arı sütünün sperm sayı ve kalitesi üzerindeki etkisini detaylı şekilde gösteren kapsamlı bir deney Fırat Üniversitesi'nde 2006 senesinde gerçekleştirilmiştir. Deney sonucunda olumlu etkinin önemli boyutta olduğu bildirilir
  Aynı amaçla yoğun olarak kullanılan ürünler ile ilgili bazı bilimsel sitelerde yer alan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.ly.htmlBu Sitede Arı Sütünün gebelik yönünde faydaları şöyle yer alıyor:
  • Libidoyu yükseltir.
  • Yumurta sağlığı ve kalitesine katkıda bulunur.
  • Yaşla gelen bazı olumsuzlukları azaltır.

  http://www.fertilefoods.com/healthy-pregnancy/fertility/royal-jelly-for-fertility/
  Bu sitede; çocuk sahibi olma yeteneği az veya bulunmayanların tedavisi konusuda, Doğum/Doğurganlık Uzmanı Dr. Randine Lewis, Arı Sütünün doğurganlık üzerindeki etkisi konulu bazı araştırmaları açıklıyor. Genetik Doktoralı Uzman Bogdan Tekavcic'in araştırması bunlardan biri. Bu araştırmaya göre, düzenli arı sütü ve polen kullanıcısı kadınların pek çoğunda yumurtlama dönemi sorunları ortadan kalkmaktadır. Başka bir araştırmada ise aynı ürünlerin erkeklerde sperm sayısını önemli bir oranda arttırdığı tesbit edilmektedir. 222449
  Bu sitede; Sohag Universitesi'de Jinokoloji Bölümünde Dr.Abdelhafiz ve Dr. Muhamad tarafından yapılan geniş bir deneyden sözediliyor. Buna göre spermde kalite ve hareket eksikliği sorunu yaşayan 99 çiftin yarısına arı sütü veriliyor. Diğerlerine normal tedavi uygulanıyor. 2 Aylık bir süre sonunda, arı sütü kullananlar arasında 23 hamilelik, diğer grupta ise 7 hamilelik gerçekleşiyor. Araştırmanın sonuç kısmı şöyle: Arı Sütü kullanımı gebelik oranını 3 kata kadar artıran basit ve etkin bir çözümdür  hoppa olacak işallah olacak hoppa


  </H3>
   
  guzmelegi bunu beğendi.
 2. orjinal-catlaq

  orjinal-catlaq Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  4 Ocak 2011
  Mesajlar:
  2.059
  Beğenilen Mesajlar:
  1.944
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  SoNsUzLuGuMuN KaRlIgInDa yAŞIyOrUm aRtIk
  arı sütünün araştırmasına göre

  Erkek Farelerde Arı Sütünün Uzun Süreli Uygulanmasının Bazı Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi
  Füsun KARAÇAL TEMAMOĞULLARI1, Faruk ARAL2, Reşat DEMİRKOL2
  1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Şanlıurfa, TÜRKİYE
  2Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun'i Tohumlama Anabilim Dalı Şanlıurfa, TÜRKİYE
  Anahtar Kelimeler: Arı Sütü, Erkek Fare, Sperma

  Özet
  Bu çalışma, erkek farelerde arı sütünün bazı spermatolojik özellikler üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
  Çalışmada, 20 adet Swiss albino ırkı ergin erkek fare (25±5 g, 3 aylık) kullanıldı. Çalışmada deney hayvanlarına bir hafta süre ile serbest yemleme ve su verildi. Deney grubuna (n=10) mide içi tüple 240 µl distile su içinde 20 µl arı sütü 60 gün süreyle verildi. Kontrol grubuna (n=10) mide içi tüple sadece distile su verildi.
  Çalışma sonucunda, deneme ve kontrol grubu farelerde sırasıyla spermatozoa yoğunluğu (x106/ml) 19.58±6.53 ve 11.45±10.32, spermatozoa motilitesi (%) 75.00±10.60 ve 35.00±20.3, anormal spermatozoa oranı (%) 14.53±5.86 ve 28.00±7.86 olarak belirlendi. Arı sütünün spermatozoa yoğunluğu, spermatozoa motilitesi ve anormal spermatozoa oranına etkisi önemli bulundu(P<0.05).
  Sonuç olarak, arı sütünün spermatozoa yoğunluğu ile spermatozoa motilitesini artırarak anormal spermatozoa oranını ise azaltarak sperma kalitesini olumlu olarak etkilediği tespit edilmiştir.

  Giriş
  Arı sütü işçi arılar tarafından üretilen bir besin maddesidir. Arı sütü temel yağ asitleri, amino asitler, mineral maddeler, kollajen, lesitin, A, B5, B6, C, D, E vitaminleri içerir 1. Farmakolojik olarak kan damarlarını genişletici ve kan basıncını düşürücü 2,3, yangı giderici 4, tümör önleyici 5, yorgunluk giderici 1, antialerjik 6, antioksidatif 7, antibakteriyel 8 ve bağışıklık sistemini uyarıcı 9 gibi birçok etkiye sahiptir. Ayrıca, arı sütü gelişme ve büyümeyi hızlandırıcı, hormonal düzenleyici, cinsel gücü ve döl verimini arttırıcı olarak da kullanılmaktadır 7.
  Arı sütünün değişik organ ve sistemler üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar bulunmasına rağmen, sperma kalitesi üzerine etkisi konusunda çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışma, mevcut bilgiler dikkate alınarak arı sütünün erkek farelerde spermatozoa yoğunluğu, spermatozoa motilitesi ve anormal spermatozoa oranına etkileri belirlenerek sperma kalitesini nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

  Materyal ve Metot
  Çalışmada kullanılacak deney hayvanları için Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul komitesinden onay alındı ve 12 haftalık 20 adet Swiss albino erkek fare kullanıldı. Fareler 24-29 ºC sıcaklık, %60-65 neme sahip bir ortamda tutuldular. Deneme süresince günlük 12 saat karanlık, 12 saat ışık uygulaması yapıldı. Hayvanlar; kuru madde %88, ham protein %24, metabolik enerji 2600 kcal/kg, ham sellüloz %7, ham kül %8, kalsiyum %1, fosfor %0.9, sodyum %0.5, NaCI %1.0, metiyonin %0.6 olan yem ile beslendi. Fareler her birinde 10 adet olacak şekilde rastgele, deneme ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Araştırmanın başlangıç aşamasında 1 hafta süreyle, serbest yemleme ve su verildi. Deney grubunda bulunan hayvanlara mide içi tüple 240 µl distile su içinde 20 µl arı sütü 10, (Arijel Ltd) 60 gün süreyle verildi 11. Kontrol grubuna mide içi tüple sadece distile su verildi. Çalışma sonunda deney hayvanları kloroform anestezisine alındıktan sonra öldürüldü.
  Farelerin sağ testisleri çıkarılarak kauda epididimisleri ayrıldı ve 37ºC 1 ml’lik serum fizyolojik (%0.9 NaCl) bulunan büyük saat camları içine konuldu. Birkaç yerinden kesilerek hafif basınç uygulanan kauda epididimislerden sperma alındı. Spermada motilite, yoğunluk ve anormal spermatozoa oranı tayini, Tekin 12’in bildirdiği yönteme göre yapıldı. Hareketli spermatozoa oranını tayin için, spermadan 10 µl sperma alınıp, X400 büyütmede, ısıtma tablalı ışık mikroskobunda incelendi, ileri yönlü harekete sahip spermatozoa oranı belirlendi ve %olarak kaydedildi. Spermatozoa yoğunluğu ise hemositometrik yöntemle belirlendi. Bunun için spermadan 0.5 µl alınıp bir eppendorf tüpüne konuldu ve üzerine 99.5 µl serum fizyolojik ilave edildi, bu sperma örneğinden hemositometrik yöntemle spermatozoa yoğunluğu belirlendi ve x106/ml olarak kaydedildi. Anormal spermatozoa oranı için, spermadan froti hazırlandı ve Giemsa boyama yöntemi 13 ile boyandı. Her bir preparattan 400 spermatozoa sayılarak, anormal şekilli spermatozoaların biçim ve oranları belirlendi. İstatistiki analiz, spermatozoa yoğunluğu, spermatozoa motilitesi ve anormal spermatozoa oranı non-parametrik test (Mann-Whitney) ile analiz edildi.

  Bulgular
  Uzun süreli (60 gün) arı sütü verilmesinin, erkek farelerde sperma kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, kontrol ve deneme grubunda belirlenen spermatolojik özellikler Tablo 1'de verilmiştir.

  Tablo 1: Deneme (n=10) ve Kontrol (n=10) Grubu Erkek Farelerde Arı sütünün Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi.

  Tartışma
  Üremede motil spermatozoa oranı sperma kalitesi yönünden önem taşımaktadır 12. Deneme grubuna 60 gün süreyle verilen arı sütünün spermatozoa motilitesi üzerinde olumlu etki göstermiş ve kontrol’e göre önemli şekilde (P<0.05) yüksek bulunmuştur (Tablo 1). Spermatozoa motilitesini epididimal olgunlaşma süreci içinde kazanmaktadır 14. Farelerde, spermatozoa motilite oranlarındaki farklılıklar, leyding hücrelerinden üretilen testesteron hormonundan ileri gelebilmektedir 15. Arı sütünün, spermatozoa motilitesini arttırması, epididimal spermatozoa olgunlaşma ortamına olumlu etkisinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Deneme grubu farelerde belirlenen %75.00 spermatozoa motilitesi, Sato ve Ishikawa 16’nın %70.00, Hellsten ve ark. 14’nın %84.95 olarak belirledikleri motilite oranları arasında yer almıştır. Buna karşılık, kontrol grubu farelerin spermatozoa motilitesi bu araştırıcıların sonuçlarından düşük bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak arı sütünün uzun süreli verilmesinin spermatozoa motilitesini arttırdığı söylenebilir.
  Spermada her tür için yeterli sayıda spermatozoa olması durumunda döllenme gerçekleşebilmektedir 12. Tablo 1’de görüldüğü gibi spermatozoa yoğunluğu deneme ve kontrol grubunda sırasıyla 19.58 ve 11.45 x106/ml olarak belirlenmiştir. Albino erkek farelerde spermatozoa yoğunluğunu, Mishra ve Acharya 17 23 x 106/ml, Rao ve Sharma 18 42.50 x 106/ml olarak bildirmişlerdir. Deneme grubu farelerin spermatozoa yoğunluğu, Mishra ve Acharya 17’nın sonuçlarına benzer olmakla birlikte, Rao ve Sharma 18’nın sonuçlarından düşük bulunmuştur. Bu farklılık bakım, mide içi yolla besleme ve diğer çevresel faktörlerden kaynaklanmış olabilir. Deneme grubunun spermatozoa yoğunluğu, kontrol’e göre önemli şekilde yüksek bulunmuştur (P<0.05). Spermatogenezis, Leydig hücrelerinden üretilen testesteron hormonu etkisi altında bulunmaktadır. Leydig hücre sayısında azalma ya da testesteron hormonun yetersizliği germinativ epitel hücre sayısında azalmaya yol açabilmektedir 19. Bunun dışında, etkin oksijen grupları (ROS), lipid peroksidasyonu uyararak spermatozoa zarında ve DNA’sında bozukluklara, testis işlev bozukluklarına, spermatozoa sayısında azalmaya neden olabilmektedir 15,17,20. Antioksidan özelliğe sahip Vit C ile Vit E, farelerde spermatozoa sayısını arttırdığı belirlenmiştir 15,21. Arı sütünde bulunan, A, E ve C vitaminlerinin, gerek leydig hücrelerini gerekse germinativ epitel hücrelerinin zararlı endojen maddelere karşı korumasına bağlı olarak deneme grubu farelerde spermatozoa yoğunluğu yüksek çıkmış olabilir.
  Anormal spermatozoa oranı, arı sütü verilen ve kontrol grubu farelerde sırasıyla %14.53 ve 28.00 olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda, farelerde anormal spermatozoa oranını, Faraq ve ark. 22’ları 10 haftalık ICR farelerde %2.7, Kyselova ve ark. 23’ları 90 günlük ICR farelerde %10, Mishra ve Acharya 17 ise 10 haftalık İsviçre albino farelerde %22 olarak tespit etmişlerdir. Çalışmadaki her iki grubun sonuçları, Faraq ve ark. 22’larının bulgularından yüksek bulunmuştur. Bu farklılığın türe bağlı olarak oluştuğu düşünülmüştür. Benzer türde çalışan, Mishra ve Acharya 17’nın bulguları, sonuçlarımızı destekler niteliktedir. Çalışmada, arı sütü kullanılan farelerde, anormal spermatozoa oranı, kontrol’e göre önemli şekilde düşük bulunmuştur (P<0.05). Çok sayıda otozomal ve cinsiyet bağlantılı genler, poligenetik olarak spermatozoa hacmini kontrol etmektedirler. Kimyasal etki sonucu spermatozoa başına bağlı anomaliler ile germ hücre mutasyonları şekillenebilmektedir 24. Mitogenetik ya da sitotoksik etkili maddeler ROS üreterek etkilerini göstermektedirler 21. Oluşan etkin oksijen grupları, spermatozoa hücre zarında hasara yol açmaktadırlar 17,20. Postmitotik spermatozoa tipleri olan spermatid ve spermatozoalar oksidatif strese diğer gelişim aşamalarına göre daha duyarlıdırlar 25. ROS, mitotik ve sitotoksik maddeler spermatozoanın oluşumu, gelişimi ve olgunlaşması aşamalarına etki ederek anormal spermatozoalar oluşumuna neden olabilmektedir. Arı sütü kullanılan farelerde anormal spermatozoa oranın düşük çıkması, arı sütünün spermatozoa üzerindeki zararlı etkenlere karşı koruması sonucunda oluşmuş olabilir.
  Sonuç olarak, arı sütünün uzun süreli verilmesinin spermatozoa yoğunluğu ile spermatozoa motilitesini arttırdığı, anormal spermatozoa oranını ise azalttığı ve buna bağlı olarak sperma kalitesini olumlu olarak etkileyerek üremeye faydalar sağlayabileceği kanaatine varılmıştır. Çalışmanın sperma kalitesinin arttırılmasına yönelik araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
   
  menekşe85, bembeyaz ve arfe bunu beğendi.
 3. esinerkan

  esinerkan Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  14 Şubat 2011
  Mesajlar:
  549
  Beğenilen Mesajlar:
  1.185
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  düzce
  çok uzun bir paylaşım olmuş ama çok güzel bende arı sütünün faydasını gördüm 1 ay düzenli olarak sabhları aç karnına kullandım aktardaki kadın bana 20 günlük bir kür verdi bende kullandım zaten aldığım arı sütü sarı bir akın içinde bal gibi bişeyin içindeydi bende 9 aydır deniyorum şuanda meleğime kavuştum son ay düzenli kullandım ama hayıt tohumuyla kullandım ben bide psiko vardı bende oyzden kiloda verdim bunlar sayesinde yumurtlamam oldu ve hamileyim kızlar sizede öneriyorumm
   
  çiçekçi kız ve orjinal-catlaq bunu beğendi.
 4. orjinal-catlaq

  orjinal-catlaq Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  4 Ocak 2011
  Mesajlar:
  2.059
  Beğenilen Mesajlar:
  1.944
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  SoNsUzLuGuMuN KaRlIgInDa yAŞIyOrUm aRtIk
  tşkler canım hamişim benim
   
  esinerkan bunu beğendi.
 5. Asena_Sule

  Asena_Sule Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  27 Mayıs 2012
  Mesajlar:
  1.624
  Beğenilen Mesajlar:
  975
  Ödül Puanları:
  163
  Şehir:
  kadrinin götürdüğü yerde
  ben kullandım 500 tlye aldım ama hiçççç bir faydasını görmedim
   
 6. çiçekçi kız

  çiçekçi kız Hamiş Melek Üye

  Kayıt:
  12 Mart 2013
  Mesajlar:
  184
  Beğenilen Mesajlar:
  114
  Ödül Puanları:
  43
  Şehir:
  KOCAELİ
  okadar pahalı mı ki almayı düşünmüştüm aama çok pahalı geldi bana :(
   
 7. Asena_Sule

  Asena_Sule Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  27 Mayıs 2012
  Mesajlar:
  1.624
  Beğenilen Mesajlar:
  975
  Ödül Puanları:
  163
  Şehir:
  kadrinin götürdüğü yerde
  evet canım gerçeği çok pahalı bundan dahapahalı olanalrda var ben 480 tl ye aldım kargı felan derken şite düz hesap 500 tl ye yakın tuttu ama bi faydasıda olmadı
   
 8. çiçekçi kız

  çiçekçi kız Hamiş Melek Üye

  Kayıt:
  12 Mart 2013
  Mesajlar:
  184
  Beğenilen Mesajlar:
  114
  Ödül Puanları:
  43
  Şehir:
  KOCAELİ
  hımm beni aşar ozman çok pahalı
   
Hamileleik şansınızı 2 katlayın konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Ebru Gündeş - İyi Şanslar

  Ebru Gündeş - İyi Şanslar

  Zorla tutamam gidene yol yakışır Aşk bir kalp yarasıdır zamanla unutulur Senle ayrıldık ne denir ki hayırlısı Gönlümün kapısını yeni bir aşk çalabilir Yanmam yıkılmam senin ardından yar Öteki aşıklardan büyük farkın var Bir gidene kal demem asla İki ezdirmem kendimi aşka Üç düşman olup ayrılmak yakışmaz Sana son sözüm iyi şanslar(2)
 2. Şans Eseri Keşfedilenler

  Şans Eseri Keşfedilenler

  Ben okuyunca çok şaşırdım.O kadar önemli şeyler nasıl şans eseri olur diye düşündüm.Siz dehayretler içinde kalacaksınız:) 1. Sakarin Kimyager Constantin Fahlberg, iş sonrası elini yıkamadığı için tarihteki en tatlı buluşu gerçekleştirdi. 1879 yılında işinden evine dönen Constantin kömür katranına bulaşmış elleriyle masaya oturdu. Yediği dürümlerde şeker tadı alan kimyager, karısına yapmış...
 3. Gebe kalma şansınızı yükseltin

  Gebe kalma şansınızı yükseltin

  gebe kalma şansinizi artirmak klomenden sonra ilişki Arkadaşlar gebe kalamıyorsunuz diye telaş etmeyin. Başka faktörleri uygulayarak şansınızı artırmanız mümkün.. Günümüzde kadınların çocuk planlarını kariyerlerinden sonraya ertelemeleri doğurganlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Ancak doğurganlıkta tek belirleyici etken yaş değil. Kilo dengesinden, çevre koşullarına kadar birçok...
 4. 20 doları katlayın bakalım ne çıkacak

  20 doları katlayın bakalım ne çıkacak

  dolar katlama 20 Doları Katlayın Bakalım Ne Çıkacak ? İlginç Hikayeler,Olaylar & Bilinmeyenler icinde 20 Doları Katlayın Bakalım Ne Çıkacak ? konusu , 1-önce 20 dolar enlemesine katlanıyor. 2-sonra şekildeki gibi L şekli veriliyor. 3-resimdeki gibi uçları birleştiriliyor ve işte ilk hedef olan Pentagon'un yanan hali 4-Ters çevirince işte yanan ikiz kuleler... 3-resimdeki gibi uçları...
 5. Hamileleik belirtileri

  Hamileleik belirtileri

  Hamilelik Belirtileri Nasıl Olur? Gebelik Belirtileri Nelerdir? Gebelik ve Annelik forum sayfamizda uyelerimizin katkilari ile olusturmus oldugumuz erken hamilelik (gebelik) belirtileri ile ilgili listemizi asagida sizler ile paylasacagiz. Listemizde yer alan gebelik belirtileri ile ilgili maddeler tum anne adaylarinin kendilerinde olan degisimleri yazmasi ile ortaya cikmistir. Asagida yer...

Sayfayı Paylaş