Etiketler:
 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  namazda hangi süreler okunur

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  namazda okunan sureler neler namazda hangi süreler okunur

  Namazda okunacak sureleri ve okunuşlarını bu sayfamızda ilgili tüm arkadaşlarımızla paylaşıyor ve Rab ona açılan elleri boş çevirmesin, kıldığımız namazları ve ibadetleri kabul eylesin diyoruz.

  [​IMG]


  Namaz kılarken okunan süreler neler isimleri namazda okunan sureler ve okunuşları..

  Fātiha Sūresi:

  Okunuşu:

  Elhamdü lillāhi rabbil’ālemīn. Errahmānirrahīm. Māliki yevmiddīn. İyyāke na’büdü ve iyyāke neste’īn. İhdinas-sırātal müstekīm. Sırātallezīne en’amte aleyhim gayrilmagdūbi aleyhim ve leddāllīn.

  Fil Sūresi:

  Okunuşu:

  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshābilfīl. Elem yec’al keydehüm fī tadlīl. Ve ersele aleyhim tayran ebābīl. Termīhim bihicāratin min siccīlin. Fece’alehüm ke’asfin me’kūl.

  Kureyş Sūresi:

  Okunuşu:

  Liīlāfi Kureyşin. Īlāfihim rihleteşşitāi vessayf. Felya’büdū rabbe hāzelbeyt. Ellezī et’amehüm min cū’in ve āmenehüm min havf.

  Māūn Sūresi:

  Okunuşu:

  Era eytellezī yükezzibü biddīn. Fezālikellezī, yedu’ulyetīm ve lā yehuddu alā ta’āmilmiskīn. Feveylün lilmusallīn. Ellezīne hüm an salātihim sāhūn. El-lezīne hüm yürāūne. Ve yemne’ūnelmāūn.

  Kevser Sūresi:

  Okunuşu:

  İnnā e’taynākelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şānieke hüvel’ebter.

  Kāfirūn Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul yā eyyühelkāfirūn. Lā a’büdü mā ta’büdūn. Ve lā entüm ābidūne mā a’büd. Ve lā ene ābidün mā abedtüm. Ve lā entüm ābidūne mā a’büd. Leküm dīnüküm veliye dīn.

  Nasr Sūresi:

  Okunuşu:

  İzā cāe nasrullahi velfeth. Ve raeytennāse yedhulūne fī dīnillāhi efvācā. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, İnnehü kāne tevvābā.

  Tebbet Sūresi:

  Okunuşu:

  Tebbet yedā ebī lehebin ve tebbe. Mā agnā anhü mālühū ve mā keseb. Seyaslā nāren zāte leheb. Vemraetühū hammāletelhatab. Fī cīdihā hablün min mesed.

  İhlās Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul hüvallāhü ehad. Allāhüssamed. Lem yelid ve lem yūled. Ve lem yekün lehū küfüven ehad.

  Felāk Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul e’ūzü birabbilfelak. Min şerri mā halak. Ve min şerri gāsikın izā vekab. Ve min şerrinneffāsāti fil’ukad. Ve min şerri hāsidin izā hased.

  Nās Sūresi:

  Okunuşu:

  Kul e’ūzü birabbinnāsi. Melikinnāsi. İlāhinnās. Min şerrilvesvāsilhannās. Ellezī yüvesvisü fī sudūrinnāsi. Minelcinneti vennās.

  Āyet-el Kürsī

  Okunuşu

  Allahü lā ilāhe illā hüvel hayyül kayyūm. Lā te’huzühū sinetün ve lā nevm. Lehū mā fis-semāvāti vemā fil erd. Menzellezī yeşfeu indehū illā biiznihi. ya’lemü mā beyne eydīhim vemā halfehüm velā yühītūne bişey’in min ilmihī illā bimā şāe vesia kürsiyyühüssemāvāti vel erd. Velā yeūdühü hıfzuhumā ve hüvel aliyyül azīm.

  Amener-Rasulu

  Amener resūlü bimā ünzile ileyhi mir rabbihī vel mü’minūn. Küllün āmene billāhi ve melāiketihi ve kütübihi ve rusulihi; lā nuferriku beyne ahadin mir rusulih. Ve kālu, semi’na ve etā’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.

  Lā yukellifullahu nefsen illā vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lā tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lā tahmil aleyna isran kemā hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenā ve lā tuhammilna ma lā tākatelena bihi. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlāna, fansurna alel kavmil kāfiriyn.
   
namazda hangi süreler okunur konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Namazda Hangi Dualar Okunur

  Namazda Hangi Dualar Okunur

  Namazda hangi dualar okunur, Namaz duaları nelerdir, Namaz duaları hangileridiri, hakkında detaylı bilgiler burada Namaz sırasında okunacak dualar ve anlamlarını bu yazımızda bulabilirsiniz melekler Fatiha Suresi 1Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn 3Er'Rahmânir-Rahiym 4Mâliki Yevmiddiyn 5Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6İhdinassırâtal-müstekıym...
 2. Sabah Namazında Hangi Dualar Okunur

  Sabah Namazında Hangi Dualar Okunur

  Sabah Namazında Okunan Dualar Nelerdir, Sabah Namazında Hangi Dualar Okunur , Merhaba Sevgili Melek'ler ve sabah namazında hangi dualar okunur diyen siz sevgili misafirler, bu yazımızda sizler için sabah namazında okunacak oaln duaları paylaşıma açıyoruz. Sübhâneke: Namazlarda ayakta iken okunur. Okunduğu yerler: 1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) İkindi...
 3. Namazda Okunan Süreler Hangileridir?

  Namazda Okunan Süreler Hangileridir?

  namaz sureleri namazda okunan sureler namaz sureleri nelerdir Biz müslümanlara farz kılınan ve 5 vakit kılınması gereken namaz da okunması gereken süreler hakkın da bilgi sahibi olmak isteyenler için gereken dini bilgiler sizlerle... Sübhâneke: Namazlarda ayakta iken okunur. Okunduğu yerler: 1) Her namazın ilk rek'atinde iftitah tekbirinden sonra, 2) İkindi namazının sünnetinde üçüncü...
 4. Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur?

  Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur?

  teheccüd namazı teheccüd namazı nedir teheccüd namazı nasıl kılınır Sevgili melekler, gece namazı da denilen teheccüd namazı nedir, nasıl kılınır, hangi dualar okunur, merak edenler ve öğrenmek isteyenler için tüm bilgileri bu konuda bulabilirsiniz... Yatsı namazından sonra , daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kılınacak nafile namaza "gece namazı"denir. Bir...
 5. Namazdan Sonra Hangi Dualar Okunur?

  Namazdan Sonra Hangi Dualar Okunur?

  namazdan sonra okunacak dualar, namaz sonrası hangi dua okunmalı, namazdan sonra okunması gereken dualar Biz müslümanlara buluğ çağından sonra farz kılınan ve 5 vakit olarak kılınan namaz bitimin de hangi dualar okunmalı ve namaz bittikten sonra okunması gereken dua bilgilerini sizler için paylaşıyoruz. Namaz da selam verildikten sonra; "Allahümme entes-selamü ve minkes-selamü...

Sayfayı Paylaş