BALIK burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ

BALIK burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü balık balık kuzey düğümü
https://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html

yukardaki linkten kuzey düğümü burcunuzu bulunuz
SONUÇ BALIK İSE,
Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlarda çalışmak gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcıolur.
· Yargılayıcı olmamak
· Şefkat
· Endişeyi Yüce bir Güceteslim etmek
· Meditasyon ve iç gözlemyoluyla zihni özgürleştirmek
· Ruhsal yola odaklanmak
· Olumlu sonuçlara güvenmek
· Evrenle bağlantısını kabulve tasdik etmek
· Değişimi hoş karşılamak

Geride Bırakılacak Nitelikler

Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamıdaha kolay ve daha zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

· Aşırı endişe tepkileri
· Aşırı analiz etmek
· Saplantılı kaygı
· Ayrıntıların öneminiabartmak
· Eleştirici ilk tepkiler
· Hata bulmak-başkalarınıhaksız çıkarmak
· Bay ya da Bayan Kusursuzolmak
· Esnek olmamak
AŞİL'İNTOPUĞU / KAÇINILACAKTUZAK/SONUÇ
Balık Kuzey düğümü insanının farkında olmasıgereken onun düzen için duyduğu zorlayıcı gereksinimdir (“Yaşamımı sürdürmem,her şeyin benim yaşamın nasıl olması ve başkalarının nasıl davranmalarıgerektiğiyle ilgili görüşüme uygun olmasına bağlıdır”), ve bu onu sonu gelmezbir kusursuzluk arayışı tuzağına düşürebilir (“Eğer çevremdeki insanlar dahakusursuz olsalardı, rahatlayabilir ve güvenebilirdim”). Ama bu dipsiz birkuyudur. Yaşam ve diğer insanlar asla bu insanın kendisini güvenli hissedeceğikadar uzun bir süre durağan bir kusursuz düzen hali içinde olmadığından, onunbeklentileri sürekli gerilim ve endişeye yol açabilir. Yaşam –ve başkaları-asla onun kontrolü bırakmasına yetecek kadar ideal olmadığından, o sürekliolarak güvenmeyi ve mutlu olmayı erteler.
Sonuç, evrenin planının onunkinden daha iyi olduğunu ve nasıl görünürsegörünsün, herşeyin uygun bir biçimde geliştiğini kabul etmeyi içerir. Onun,Yüce bir Güce teslim olarak ve her şeyin gerçekten düzen içinde olduğunagüvenerek, “kusursuz düzeni” yaratabileceği tek yer kendi içindedir. İroni şu ki,Balık KD insanı, Sonsuza gözü kapalı güvendiğinde ver her şeyin onun daha büyükmutluluğuna katkıda bulunduğunu kabul ettiğinde, birden büyük tablonun farkınavarır ve herşeyin nasıl onun yararına işlediğini hissetmeye başlar. O zaman,kontrolü bırakabilir ve mutlu olur.
YETENEKLER/MESLEK
Bu insanın kendi özel bürosu yada yeri olmalıdır.O tek başına çok iyi çalışır ve bir vizyonun keşfedilmesini vegerçekleştirilmesini içeren, ve çalışmanın (araştırma, kütüphane çalışması yada bilgisayar çalışması gibi) özel olarak yapıldığı projelerden zevk alır.BalıkKD insanı, manastırlarda çalışmak ve yaşamak dahil, ruhsal Gerçeğin bireyselolarak izlenmesini içeren herhangi bir meslekte başarılı olur. O –özel hayalinibaşkalarına sunan- harika bir ressam, zanaatkar, oyuncu ya da müzisyen olabilir.O harika bir destekçidir de, çünkü “sahne arkası” faaliyetlerinde çok iyidir. Odüzenli bir işte çalışsa bile, kendisine yalnız kalacağı ve iç gözlem yapacağıbol zaman ayırmalıdır.

Balık KD insanı, ayrıca, geçerli ayrıntıları fark etme ve bilginin anlamınıanaliz etme konusunda doğuştan yeteneklidir. O, geçmiş yaşamlardan gelen buyetenekleri hayallerini gerçekleştirmek için kullandığında, doğal pratikliğiona yardımcı olacaktır. Ancak, eğer o ayrıntıya dikkat, derinlemesine analiz,mükemmeliyetçilik ya da (muhasebecilik veya sistem analizciliği gibi) kesinlikgerektiren mesleklere girerse, büyük olasılıkla endişe ve huzursuzlukhissedecektir. Bu insan, mesleği bir vizyonu geçekleştirmeye odakladığında veonu bu vizyonu gerçekleştirmek için pratik becerilerini kullanacak şekildegüçlendirdiğinde daha iyi durumda olur.


BALIK KUZEY DÜĞÜMÜ İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
· Her şey iyi veher şey olması gerektiği gibi gelişiyor.
· Tanrı'nın ruhsalyönetimi asla uygunsuz olamaz.
· Sorunlarımı Tanrı'yahavale ettiğimde, kazanırım.
· Yaşamımısürdürmem düzensizlik tarafından tehdit edilmiyor.
· Bu benim işim değil -buTanrı'nın işidir.

GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Balık KD insanı birçok enkarnasyonu fiziksel şifacı ve yardımcı olarakgeçirdi: Birçok farklı kültürde cerrah, doktor ve hemşire oldu. Bunlar onunodaklanması ve "işini doğru yapması" gereken kritik pozisyonlardı,çünkü bir kişinin yaşamı buna bağlıydı. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o herşeyikusursuz biçimde yapmaya çok bağlıdır ve bu konuda bir aciliyet duygusuhisseder. İşler plana uygun gittiğinde, bu insan kendisini güvenli ve güçlühisseder; herşey kontrol altındadır ve "operasyon" başarıylasürmektedir. Ama beklenmedik bir şey vuku bulunduğunda, o paniğe kapılır.Bilinçaltı olarak, o bir şey "ters" gittiğinde birisinin öleceğinidüşünür.
Tıbbi personel olarak bu insan saptanmış kurallara ve yöntemlere bağlıydı-hiçbir hata olmazdı. Bu yüzden, bu enkarnasyonda o herşeyi tam ve kusursuz birbiçimde yapmaya aşırı bağlıdır. Ve bu kusursuz davranış beklentisiyle yalnızcakendisini sıkıntıya sokmakla kalmaz, aynı katı standartları çevresindekilere de-özellikle iş yerinde- uygulama eğilimi gösterir. Belki de tıbbi alandaçalıştığı geçmiş yaşamlarından ötürü, o sağlığına çok dikkat eder, kendisine hastalıkbulaşmasından korkar ve çevresini tertemiz tutma ihtiyacı duyar.

Ayrıca Balık KD insanının -rahip, rahibe ve "Rahibe Teresa" gibi biriolarak- kusursuz, "kitaba göre" davranarak dünyada pratik hizmetverme yoluyla ruhsal gerçeği temsil ettiği enkarnasyonları olmuştu. O rolmodeliydi; başkaları ruhani insanların nasıl davranmaları gerektiğiniöğrenmek için ona bakmışlardı. Davranışları hayranlık ve ödüllerlesonuçlandığından, o "kusursuz " olma ile maddi dünyada işlerin onunistediği gibi gitmesi arasında bilinçaltı bir ilişki kurar. Ancak, o geçmiş yaşamlardabu insan biçim kusursuzluğuna "saplanıp kaldı" ve kendi iyileştiricigücünün özüyle teması yitirdi. Bu anlaşılabilir bir durumdu, çünkü o ayinleryapmalı ve her zaman belli bir biçimde giyinmeli ve davranmalıydı. Bu yüzden,bu enkarnasyonda o biçime bağlılığı bırakmak ve tekrar özle temasa geçmekistemektedir. Onun, geçmiş yaşam hizmetlerinden ötürü, huzur ve içseldoyum ödüllerine sahip çıkmasının zamanı gelmiştir.

ANALİTİKEĞİLİMLER
Geçmiş yaşamlarda, Balık KD insanı analiz işlemini aşırı kullanmış veaşırı geliştirmişti, bu yüzden bu kez o her şeyi analiz etme eğilimindedoğmuştur. O, sürekli olarak,- nasıl işlediğini görmek için her şeyi analizeder ve bunu anlayana dek tatmin olmaz. Zihni her zaman hızlı çalışır,çoğunlukla kendi haline bırakılması gereken şeyleri analiz eder. Bir soğanısoyar gibi, o bir şeyi geride bir şey kalmayana dek kat kat soyar -vesonra kendisini boş ve endişeli hisseder. Bu enkarnasyonda, onun aradığı analizyoluyla bulması programlanmamıştır.

Bu insan sorunları olası her yönden yoğun bir biçimde analiz eder, bu da diğerdüğümsel gruplardaki insanları çıldırtır! O ters gidebilecek her şeyi-kendisinin kontrol edemediği şeyleri- düşünür. Bir kez o kaygılanacak bir şeyolduğuna karar verdiğinde, bu onun gergin, çılgın bir hale sokar ve o bu haldenkurtulmakta zorlanır. Şimdiki zamanda ne olacağından çok, gelecekte neolabileceği onu kaygılandırır. Kaygılarının büyük bir çoğunluğu hiçbir zamangerçekleşmez, ama bu onun sürekli bir endişe hali içinde yaşamasını önlemez.
Onun, düşündüğü "en kötü durum senaryoları"nın gerçekleşmesinin olasıolmadığını görmemesinin bir kaç nedeni vardır: (1) O, korkulan sonucuönleyebilecek yeni içgörüleri ya da eylemleri dikkate almaz.; (2) dışmüdaheleye izin vermez; ve (3) en önemlisi, sezgisinin geleceği doğru olarak"hissetmesine", gerçekten endişelenecek bir şeyin olup olmadığınıhissetmesine izin vermez. O, geleceğe uyumlanıp onu "hissetmek" için düşünmeyidurdurmalıdır.

Balık KD insanı, aşırı analiz etme eğiliminden ötürü birçok sorunla karşılaşır.Örneğin, onun bir vizyonu vardır ve sonra o, evrenin onun kendi yoluylageliştirmesine izin vermeden onu gerçekleştirmeye zorlar. O bir patikayıgörür,ama o yolun tümü olmayabilir; o yalnızca dar bir patika olabilir. Belkibir kişi o yöne gidebilir, ama işin içinde başkaları da olduğunda, bu dahageniş bir görüşü gerektirir.

Bu insan uygulamaya o denli alışıktır ki, eldeki göreve çok dar bir açıdanodaklanır ve diğer koşulları hesaba katmaz. Onun için en iyi yol -işler onunplanına uygun gelişmediğinde- geri çekilmektir. Paniğe kapılmak yerine, ofarkında olmadığı daha yüksek bir planın gelişmekte olabileceğini kendikendisine hatırlatmalıdır.

EVRENSELAKIŞ VEZAMANLAMA
Balık KD insanı her zaman oradan oraya koşuşturur. Muazzam odaklanmayeteneğine karşın, çoğunlukla çok az zamanda çok fazla şey yapmayaçalıştığından, onun zamanlaması pürüzlüdür. İşte bu yüzden o bir yere vaktindeyetişmekte zorlanabilir; oysa genellikle dakiktir, çünkü bu "sosyalkurallardan" biridir. Yine de, o sık sık bir günde yeterli saat olmadığınıdüşünür.
Bu ikilemin çözümü, onun. Akış'ın kendi zamanlaması, frekansı ve hızı vardır;insan onunla uyum içinde olduğunda, yaşamı doğal bir kolaylıkla akar. Olaylar,insanın onlarla başa çıkmaya hazır olduğu zamanla eşzamalı olarak vuku bulurgörünür, ve kişi kendi kalp atışlarının ritminde yürüdüğünde daha az pürüzlekarşılaşır.

Böylece, yavaşlayarak ve daha az şey yaparak bu insan bu insan daha çok şeybaşarır. O böyle çılgınca bir hızda iş gördüğü için yaydığı frekans Akış'ınfrekansına uymadığında , onun çevresindeki şeyler "aksamaya" başlar.O hedefi "ıskalar"; birden bir taş duvarın önüne gelir ve şaşırır:"Neden işleri tamamlayamıyorum?"
O bu tip bir dirençle karşılaştığında, en iyi şey yavaşlamaktır. Bu diğerinsanların ya da yeni fikirlerin ona yardıma gelmesine olanakverir.Yavaşlayarak, o kendi evreninin diğer bölümleriyle senkronize olur;frekansı çevresinde olup bitenlerle uyum içine girer ve o Akış'ın bir parçasıhaline gelir.

İLİŞKİLER/AŞKİLİŞKİSİ
İlişkilerde, Balık KD insanı her şeyi geriye doğru yapar. O dışsalsonuçlara bağlı olmayı bırakmalı ve Yüce bir Gücün akışına güvenmelidir; buonun başkalarına çok cana yakın, çekici gelmesini sağlar. Ancak, o rolüne bağlıkaldığında ve dışsal sonuçları kontrol etmeye çalıştığında, başkalarınakişisel-olmayan biri olarak görünür. O tüm enerjisini rolüne harcar ve diğerinsanlar o rolün altındaki gerçek kişiyi göremezler.

O rolü bıraktığında, yeniden daha insan olur, ve kişisel gücünün parlamasınısağlar. Roldeyken, o "karakterinin" nasıl davranması gerektiğitanımlaması içinde kalır. Ama kendisi olduğunda, çevresinde olup bitenlereaçıkça tepki gösterir, ilişkilerinde -karşılıklı saygı ve takdire yol açan biçimlerde-doğal olarak karşılık verir.

BEKLENTİLER
Bu enkarnasyonda -kendisi ve başkaları için- beklentiler Balık KDinsanı için en büyük düş kırıklığı kaynağıdır. Gerçekten parlamak için, ovizyonuyla temasta kalmalıdır -bu onun içindeki en iyiyi dışarı çıkarır.Böylece, bir ilişkide, eğer o deneyimlemek istediği şeyin bir vizyonuna sahipse(sürekli olarak ilişkiye olumlu enerji yüklemek, koşulsuz sevgi akışınısürdürmek, vb.), bu güzel bir biçimde sonuç verecektir. Yolun her adımında o neyapacağını bilecektir. Ama eğer o neyin ters gittiğine ve diğer kişinin onunbeklentilerini nasıl karşılamadığına bakıyorsa, her şey yokuşaşağı gitmeyebaşlar. Onun yaptığı şeye ruhsal bir anlam verecek -günlük faaliyetlerden dahayüksek olan- yüksek bir nedene ihtiyacı vardır.
VİZYON
Geçmiş yaşamlardan, Balık KD insanının zihni odenli karmaşıktır ki, bu enkarnasyonda onun hedefi sadelik'tir. Sade,karmaşık olmayan yanıtlar şimdi onun için en iyi sonuçları verecektir. Oyavaşlayabildiğinde ve akışkan kaldığında, Melekleri'nden gelen ve ona"her şeyin yolunda olduğunu" gösteren bilgiyi alabilir. Yalnızca bufarkındalık bile onun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak doğru eylemigörmesini sağlar.


Balık KD için diğer öneriler:

Balık KD insanı daima bir sorun bulmaya çalışır; ve her şeyin düzgün, sorunsuzbir biçimde işlemesini sağlamanın onun sorumluluğu olduğunu düşünür. Buenkarnasyonda onun işi, her şeyi olduğu gibi kabul etmek ve insanlara, olupbitenin -onlara güven verecek- daha geniş bir görüşünü sunmaktır. Onun işi –ne kadar"yapıcı" olursa olsun- eleştirmekten çok, teselli, destek ve şefkatvermektir.
Etkileşimlerine sevgi getirmek için, o kendisine güvenmeli ve kişiselsınırlarının ötesinde vermemelidir.
Balık KD insanının başka bir kişiye gerçekten yardım mı ettiğini yoksa zarar mıverdiğini bilmesinin tek yolu, o konuda kendisini nasıl hissettiğidir. Eğer obirisine hizmet ediyor, ve bundan zevk alıyor ve kendisini iyi hissediyorsa ozaman bu doğrudur.
Balık KD insanı kendisini feda ederek partnerine iyilik yaptığını düşünür, amao hiç kimseye yardım etmiyordur. O bilinçaltı olarak, kendisine"onarılması" gereken bir eş çektiğinde ve eş istismar edici halegeldiğinde, şunu anlamalıdır: Her şeyin kusursuz planı içinde, belki departnerinin öğrenmesi gereken bir sonraki ders, insanları istismar etmesininonun yanına kar kalmayacağıdır.
Balık KD insanı eski yapıyı sımsıkı bıraktığında, yeni bir deneyim aleminegirer. Bu süreçte, yok olacak ve değişecek olan şey, eski deneyimlemebiçimidir.
Balık KD insanı için orta bir yol yoktur. Onun düşünmesi, sonradan fikiryürütmesi, ve analiz etmesi yaşamını kolaylaştırmayacaktır.
Balık KD insanı ya meditasyon yaparak, ya da bir günlük tutarak olaylarınardında "daha yüksek bir neden" arayabilir. O günde kırk dakikası kendisinemeditasyon, içe yöneliş olarak ayırdığında yaşamının nasıl değişeceğineşaşıracaktır.
 
Üst