KOVA burcunda Kuzey düğümü İLGİNÇ

handanca

Daimi Üye
Üye
#1
KOVA burcunda Kuzey düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü kova http://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html Kuzey düğümü burcumuzu yukardaki linkten bulalım
sonuç KOVA ise

Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Objektif olmak ("tüm tablo"yu görmek)

 • Dostluk için arzu duymak
 • Grubun en yüksek hayrına olan akrarları almak
 • Genel inançlara uymayan fikirleri paylaşmaya gönüllü olmak
 • İnsancıl davaları savunmaya gönüllü olmak
 • Gruplara aktif katılım
 • Eşitliğin farkındalığı
 • Başkalarıyla belli rollerinden (bahçıvan, doktor, sevgili, vb.)ayrı olarak, bireyler olarak ilişki kurmak
 • Kazan/kazan durumları yaratmak
 • Başkalarının nasıl özel olduklarının farkına varmak
Geride Bırakılacak Eğilimler
Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Kendi istediği şeyi elde etmekte ısrar etmek
 • Sırf otorite kullanmak için değişiklikler yapmak
 • (Aşkta ya da kumarda) riskler almaya bağlılık
 • İnatçılık ve dikbaşlılık
 • Onaylanma gereksinimine bağlılık
 • Melodramatik eğilimler
 • Kalbinin sesini dinlemek yerine, kendisinden beklenileni yapmak
 • Aşırı tutku-aşırılığa kaçmak
 • Başkalarının öneminin farkında olmak
 • Korkuya dayanan kibirli tepkiler
AŞİL'İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ
Kova Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil'in topuğu, başkaları tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyması ("Yaşamımı sürdürmem başkalarının beni onaylamasına bağlıdır) ve eğer başkaları tarafından onaylanırsa yaşamının doğru yolda olduğunu düşünmesidir. Ama bu dipsiz bir kuyudur: Bu insan kendisini doyumlu hissedecek ya da kendisi olmakta özgür hissedecek kadar yeterince onaylamayı asla elde edemez. Aslında, onun için başkalarının onaylaması yanlış bir göstergedir. O onaylanmamayı göze almalı, daha derin ve daha doyum verici bir kendi-kendini-onaylama duygusu geliştirmek için kendi alışılmışın dışındaki (genel inançlara uymayan) fikirlerine sadık kalmalıdır.
Kova KD insanının içine düştüğü tuzak -özellikle aşk konusunda- risk almak için bitmez tükenmez bir arayıştır. ("Eğer mutlu bir aşk yaşamım olursa, o zaman kendimi bütünlenmiş hissedebilir, ve dünyaya yardım etmek için üzerime düşeni yapmaya başlayabilirim"). Ancak, eğer o bu romantik enerjiyi kendini günbegün bir insancıl davaya adayarak dengelemezse, bu enerji aşırı yoğunlaşır ve o istemeden, çok arzuladığı ilişkiyi yok eder.
Sonuçta, o kişisel arzularını unutmadıkça, kendisini insancıl davalara adamakta asla özgür hissetmeyecektir. O dikkate değer yeteneklerini evrensel davaları başarılı kılmak için kullandığında, çabaları ilgili herkes için enerji verici ve ödüllendirici olacaktır. İroni şu ki, Kova Kuzey Düğümü insanı kendisini daha büyük bir davaya adadığında, evrenin onu kişisel düzeyde de tatmin edeceğini görür. O eski bir atasözüne dikkat etmelidir: "Ne istediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin"!
BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?
Bu insanın aslında istediği şey aşık olmaktır: Tapınılırcasına sevilmek ve onun tutkusuna aynen karşılık veren birisiyle "merkez sahneyi" paylaşmak. Bu hedefe erişmek için o akışa uymayı -evrene ne istediğini söylemeyi ve yaşamın (kendi mükemmel zamanlamasıyla) onu tanıyacak ve taparcasına sevecek kişiyi getirmesine izin vermeyi- öğrenmelidir. O, sevgiyi doğal olarak alıp kabul etmeyi -fırsat penceresine karşı uyanık olmayı ve onu sevmek için yaşamına gelen kişiye karşılık vermeyi- öğrenmelidir. Benzer anlayıştaki insanlarla zaman geçirmesi, genel inançlara uymayan fikirlerini ve gelecekle ilgili vizyonlarını açıkça ifade etmesi, aynı zamanda arkadaşı olabilecek ve ona gereksindiği desteği verecek sevgiliyi ona çeker. O, diğerkamca hayallerini gerçekleştirmeye odaklandığında, yaşam ona hayallerini romantik enerjiyle dolduracak özel kişiyi gönderecektir.
YETENEKLER/MESLEK
Bu insan, açık ve uyumlu işbirliğinin nasıl geliştireceğini görebildiğinden, gruplarda etkili olur. O tarafgirlikle ilgilenmez, bu yüzden bir bütün olarak grubun en yüksek hayrına olan şeyi yapmaya muktedirdir. İnandığı idealist davaları ya da insancıl hedefleri başarıyla destekleyebilir. Kova KD insanı objektifliği gerektiren pozisyonlarda iyidir; biim adamı, astrolog, elektrikçi, teknisyen, bilgisayar uzmanı olarak, ya da geleceği görme ve onu şimdiki zamana getirme yeteneğinin değerli bir nitelik olduğu her meslekte başarılı olur. O, topluma yenilikçi fikirler getiren bir işte başarılı ve mutlu olur. Kendi uygun biçimde uygulanmış yaratıcı enerjisiyle olumlu sonuçlar üretir, ve bir işi sonuna kadar götürüp tamamlayabilir. Radyo ve televizyon yayıncılığı onun doğal olarak yetenekli olduğu başka bir alandır.
Buna ek olarak, bu insan son derece yaratıcıdır ve bir işi tamamlamak için coşku, tutku ve ham enerji sunmaya hazırdır. O, kararlılığını grubu güçlendirecek ya da daha yüksek bir davayı destekleyecek biçimde kullandığında, başkalarını güçlendirip aktifleştirir. Ancak, eğer inatla, daha yüksek bir prensip yerine, kendisini ön plana çıkartacak bir mesleğe (örneğin, film yıldızı, büyük şirket başkanı, askeri ya da siyasi göstermelik kişi) girerse, bu onu sertleştirir ve başkalarıyla eşitlikle ilişki kuramaz hale getirir. O, becerilerini, önemli evrensel davaları desteklemekte kullanabileceği alanlarda daha iyi durumda olur.
KOVA KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR


 • İnatçılığı bıraktığımda kazanırım.
 • Neyin olması 'gerektiğini' bilmiyorum
 • İlgili herkes için en iyi olanı yaptığımda, kazanırım.
 • Bir kez ne istediğime karar verdiğimde, evren onu bana getirecektir.
 • Kendimi iyi hissetmek için başkalarına hükmetmek zorunda değilim.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR
Kova Kuzey Düğümü insanı geçmiş yaşamlarda kral ve kraliçe ya da eğlendirici olmuştu -o "özel" olmaya alışmış bir insandı. Tüm o alkışları ve hayranlığı toplamak onda bir ego kabuğu oluşturmuştu ve bu şimdi onun kendisini başkalarıyla eşit hissetmesini engeller -o bu enkarnasyonda kendisini hala "özel" hissederek geldi.
Bir eşitlik ve ait olma duygusunu yeniden kazanmak için, bu insan kendisine verilmiş olan tüm o aşırı ün enerjisini başkalarına vermelidir, ve bunu muazzam gücünü insancıl davaları desteklemekte kullanarak yapabilir. O, Yeni Çağı getirmeye yardımcı olmak için buradadır. Onun kaderi, yalıtılmış tahtından inmek ve kendisini yeniden toplumun bir parçası kılmaktır.
Kötü bir şey olduğunda, o şöyle bir tepki verme eğilimindedir:"Bana mı? Bu benim başıma mı geldi?" O kötü şansı hak ettiğine inanmaz. Onun öğrendiği derslerden bri, "yaşam"ın herkesin başına geldiğidir. Ama ayrıcalıklı geçmiş yaşamlarından ötürü, ona başka herkese davranıldığı gibi davranıldığında çok öfkelenir -o toy ve şımarıktır.
Bu insan, şef, kral, diktatör, ya da aile reisi olarak geçirdiği, hükümdarlık pozisyonunu içeren geçmiş yaşamlarda Çok Önemli Kişi (VIP) idi ve kendi istediği şeyi elde etmeye alışmıştı. Bu yüzden o -iyi kalpli olmasına rağmen- talepkar olma eğilimindedir ve başkaları onun isteklerini önemsemediklerinde bunu bir hakaret olarak alır. O kadar çok duygusal enerjiye sahiptir ki, çoğunlukla, fakında bile olmadan başkalarını ezip geçer. İstediği sonuçları elde etmek için id enerjisini kullanmakta ustadır ve bu enkarnasyonda o irade gücünü başkalarıyla paylaşmak için buradadır. O, etkileşimde bulunduğu insanlara bilinçli olarak odaklanmalı ve onları kendi gereksinimleriyle temasa geçmeye ve kendi hayallerini gerçekleştirmeye teşvik etmelidir.
GÜVEN VE İRADE GÜCÜ
Kova KD insanı geçmiş yaşamlarda iradesini aşırı geliştirmiş olduğundan, bu yaşamda onun iradesi bazen kontrol dışına çıkar -o, yüksek çıkarlarına karşı bile olsa, sırf değişiklik uğruna durumu değiştirmeye çalışır. O en hoş koşullarda iyi bir zaman geçiriyor olabilir, ama birden iradesi devreye girip kendi istediği şeyi talep eder. Bu çok rahatsız edici olabilir. Böyle olduğunda, onun eşitliği yeniden oluşturmak için yapacağı en iyi şey, olup biteni kabul etmektir: "Özür dilerim -bu benim başıboş kalmış olan irademdi. Fikrinizin ne olduğunu söylemiştiniz?"
Bu insan geçmiş yaşamlarda tanınmış bir sanatçı ve son derece yaratıcı bir kişi de oldu. Bu onun kibir geliştirmesine, kendi vizyonlarını kibirle tüm vizyonların üstünde tutmasına neden oldu. O iradesini bir hedefe erişmek için kullandığında, güçlü iradesi onun yararına çalışır, çünkü irade ona zor projeleri tamamlayacak gücü ve kararlılığı verir; ama bu irade onun yaşamının başka alanlarına rasgele yayıldığında , olumsuz bir etki yapar. O bir çok yaşamı ego, kararlılık ve kişisel irade geliştirerek geçirmiş olduğundan, grup farkındalığını yitirmiştir. Bu yüzden, bu enkarnasyonda düşünüşünü başkalarının bireysel gereksinimlerini kapsayacak biçimde genişletmelidr.

Kova KD insanı yaşamın engellerini aşabilecek güce sahip olduğuna doğal olarak güvenir. Belki bu yüzden bu kadar büyük bir esnekliğe sahiptir ve felaketlerden sonra kendini çabuk toparlayıp mutlu bir kalple ve bir sonraki serüvene atılmaya gönüllü bir ruhla yoluna devam edebilir. O yeteneklerine ve gereksinimlerine doğru olarak değer biçer, ve sonra olumlu çözümler yaratmaya girişir.Geleneksel araçlarla güvenlik aramaz -kaderini garanti altına almak için kendi aklına güvenir.
AŞIRI GELİŞMİŞ EGO
Kova KD insanı birçok yaşamı egoyu geliştirmekle geçirmiş olduğundan süperegoyu ihmal etmiştir. (Burada, "id" temel ihtiyaçlar ve arzuları; "ego", benliğin bu istekleri dış dünya ile uzlaştıran veçhesini, ve "süperego" da diğer insanların gereksinimlerinin, toplumun ahlak kurallarının, v.b. farkındalığını ifade eder.)
Kova KD insanının başlıca dersi, aşırı aktif egosunu insanlığın tekamülüne katkıda bulunacak bir araca dönüştürmektir. Egoyu dizginlemek ruhsal bir bağlantıyı ve güçlü bir özdisiplinini gerektirir. O kendisini küçük, olumsuz duygusal hallere kaptırmaktan kaçınmalıdır.
O bu enkarnasyonda güçlü iradesini kullanacak şekilde -egonun onu ters-etkili düşüncelerle beslemesini önleyecek şekilde- donatılmıştır. Örneğin, işler onun istediği gibi gitmediğinde, o, sonuçtan ötürü kendisini ya da başkalarını suçlama eğilimi gösterir ve büyük bir düş kırıklığına uğrar. İşte bu, olumsuz düşünce bombardımanını durdurup, kendisine şunu hatırlatma zamanıdır: "Neyin olması gerektiğini bilmiyorum." Önemli anlarda hatırlanan bu düşünce onun kontrolden çıkmış olan iradesini durdurur ve ona huzur getirir.
KİBİR
Kova KD insanı birçok enkarnasyonu başkalarının "üzerindeki" pozisyonlarda geçirmiş olduğundan, kibir onun yapısında vardır. Kibir enerjisi onun tecrit olmasıyla, insanlardan ayrı ve yalnız kalmasıyla sonuçlanabilir, hayatta en önemli şeyleri elde etmesini ve korumasını engelleyebilir. Ancak, o kibri -onu tekamüli değişim yapma ve Yeni Çağı başlatmaya yardımcı olma konusunda üzerine düşeni yapacak şekilde güçlendiren- bir güce dönüştürebilir.
Bu insan şöyle düşünür:"Benim yolum en iyisidir. Eğer evreni ben yönetseydim, her şey çok daha iyi olurdu." O, "benim yolum en iyisidir" dediğinde, kibir enerjisi onu sorunları çözmeye ve dünyada olup bitene katkıda bulunmaya götürür. Yine de, bu kibir alçakgönüllülükle birleşmelidir:"Benim vizyonum en iyisidir, ama onu uygulamanın en iyi yolunu her zaman bilemeyebilirim -bu vizyon, beklemediğim bir biçimde gerçekleşebilir."
EGOYU DENGELEMEK
Kova KD insanı hedeflerini başarıyla gerçekleştirmek için gerekli özgüveni kazanabilmek için aşırı ego engelinden kurtulmalıdır. O egosunu öylesine geliştirmiştir ki, bu enkarnasyonda içsel dengeyi yeniden kazanmak için egoyu hemen hemen aç bırakmalıdır. Onun övülme arzusu çok kolayca egosunu besleyip güçlendirebilir, ve buna felaketi davet eden kibirli bir tututm eşlik edebilir. Bu yüzden, o dengeli ve incelikli bir biçimde karşılık vermeyi öğrenene dek, evren başarıyı ondan esirgeyebilir.
Aşırı gelişmiş ego sorunundan kaçınmak için bir başka yaklaşım, egoyu başka insanlara ya da insancıl davalara yararlı olmak için kullanmaktır.

İLİŞKİLER/EŞİTLİK

Geçmiş yaşamlarda başkaları Kova KD insanını yüceltmişlerdi, ve böyle geçen birçok enkarnasyon sonucunda o "insan toğluluğu"nun br parçası olmayla ilgili farkındalığını yitirdi. Ama bu tecrit olmaya ve yazlnızlığa yol açtı, ve şimdi o şnsanlıkla yeniden özdeşlik kuruyor ve bir eşitlik duygusu kazanıyor. O, başkalarına katkıda bulunmak için ne yapabileceğine odaklandığında, mutluluğunun kendi bildiğini yapmanın bir yan ürünü olmadığını anlamaya başlar. Bu daha çok, "topluluğun" mutluluğundan kaynaklanır -bu ister onun partneri, ister ailesi, isterse tüm dünyası olsun.
AŞK İLİŞKİSİ
Kova KD insanı aşık olmayı sever, ama o dostluklarında gösterdiği aynı diğerkamlığı ve objektifliği aşk ilişkilerine de uygulamalıdır. O, aşkın tam olarak ateşlenmesine izin vermeden önce bir dostluk geliştirmek için zaman ayırdığında, diğer kişi için "orada olma"ya da gönüllü olur. Bu itimada yol açar ve ilişki başarı şansına sahip olur.
Bu insanın yaşamının her alanında, özellikle aşkta ve evlilikte eşitliğe ihtiyacı vardır. O kendisine denk olan biriyle karşılaşmalıdır: Bu onun kadar güçlü olan, böylece onun gölgesinde kalmayacak biri olmalıdır. Her iki partner de kendisini kendi başına tamam ve bütün hissetmelidir. O, temel gereksinimlerini partnerinden başka bir vasıtayla karşılamalıdır.
Kova KD insanı, muazzam bir sevgi-verme kapasitesine sahiptir; o tüm bu sevgiyi yalnızca bir kişiye aktardığında, karşı tarafın haznesi o enerjiyi alabilecek kadar büyük değildir. Ona daha büyük bir şey gereklidir. İşte bu yüzden onun yalnızca tutkusunun nesnesine odaklanmaması çok önemlidir. Eğer o romantik bir ilişkinin yürümesini istiyorsa, yoğun enerjisinin bir kısmını bilinçli olarak başka dostluklara ve insancıl davalara yöneltmelidir.

TUTKU
Tutku, temel yaşam enerjisinin yoğun bir şeklidir. İki insan arasında bu düzeyde bir enerji ateşlendiğinde, birleşmek ve bağlanmak için içgüdüsel bir arzu hissedilir. Ancak, başarılı bir birleşme süreci zaman alır, ve Kova KD insanı beklemek istemez. Romantik tutkuya bağımlılık bu düğümsel grup için başlıca mücadele alanlarından biridir.
Sevdiğinden ayrı düştüğünde Kova KD insanının hayal gücü adeta çıldırır. O, muazzam yaratıcı imgeleme gücünü ilişkinin her türlü olasılığını hayal etmek ve diğer kişiyi idealleştirmek için kullanır. Tedbiri elden bırakarak, mutluluk verici bir romantik sise dalar. Onun kaç yaşında olduğu fark etmez; tutkuya kapıldığında o aşık bir genç olur; bu da onun ilişkiyi dengeli, kararlı ve sakin bir biçimde sürdürmesini engeller.
O diğer kişinin gerçekten kim olduğunu -onun isteklerini, sorunlarını, düşüncelerini ve gereksinimlerini- öğrenmelidir. Üstünde romantik tutkunun gelişebileceği bir karşılıklı güven, anlayış, kabullenme ve ilgilenme temeli oluşturmalıdır.
KABULLENME VE ZAMANLAMA
Kova KD insanı sevgiyi aşırı tepki yerine şükranla ve alçakgönüllülükle kabul etmeyi öğreniyor. Onaylanma ihtiyacının altında, bu insan şu tohumu taşır: "Ben sevilmeye layık değilim." İşte bu yüzden o bu kadar çok çaba gösterir: Sevilme hakkını kazanmaya çalışmaktadır.
Kova KD insanı, her birimizin içinde -tanınmaya değer- aşkın kendisinin bulunduğunu anlamalıdır. birisi ona çekildiğinde, bu sadece o kişideki frekansının bu insandaki sevgi frekansını tanıdığı anlamına gelir. Hepimiz rezonansa girdiğimiz birisiyle aşk deneyimini paylaşmak isteriz. Kova KD insanı sevilme deneyimini nasıl incelikle kabul edeceğini ve onunla birlikte nasıl akacağını keşfediyor.
Bu insanın öğreneceği bir başka ders zamanlama unsurudur. O ne istediğini görür ve onu hemen elde etmek ister -ve sonunda onu yok eder, çünkü zamanlamanın doğal olarak gelişmesine izin vermez. Bu, özellikle yakın ilişkilerde bir sorundur. Bu insan, onun olacak şeyin ona kendi mükemmel zamanlanlamasıyla geleceğini öğreniyor.
YENİ ÇAĞI GETİRMEK
Kova KD insanı Yenibir Çağı getirmeye yardımcı olmak için buradadır. O, geçmiş yaşamlarda birikmiş gücü alıyor ve onu gelecek ile şimdiki zaman arasında bir köprü kurarak geri veriyor. O, insancıl idealleri mevcut koşullara uygulama konusunda yeteneklidir. Neyin insanlığın hayrına olduğunu açıkça görür, mükemmel bir iletişim ağı kurabilir, ve vizyonunu gerçekleştirmek için çalışırken son derece mutlu olur. Ayrıca, yapmak için özellikle donatıldığı işi yapmakta olduğundan, yaşam onu destekler ve projeleri başarıya ulaşır.
DAHA BÜYÜK BİR AMAÇ
Bu insan sadece kişisel yaşamının gereksinimlerini karşılamaktan daha büyük bir amaca sahiptir. O insanlığın tekamülünde aktif bir rol almak için buradadır -o bunu hem bir örnek oluşturmak için gerekli kişisel değişimle, hem de enerjisini insanların daha evrensel bir görüş kazanmalarına yardımcı olan insancıl davalara katarak yapmalıdır. O yaratıcı yeteneklerini (yazı yazmak, resim yapmak, müzik, fotoğrafçılık, vb.) kullanarak kendi projesine başlayabilir.
MELEKLERİN YARDIMI
Bu enkarnasyonda, başkaları Kova KD insanını diğerkamca projelerde desteklemek için ona otomatik olarak çekilirler. Ayrıca, o Melekler ve ruhsal Rehberler tarafından çevrilidir. Bu adeta onun enkarne olmadan önce büyük bir grubun bir parçası olması gibidir, ve şimdi o dünyadayken, grubun diğer üyeleri ona görünmez alemden rehberlik ve yardım etmektedirler.
Bu insan fiziksel bir bedene enkarne olmuş olduğundan, her zaman ileriyi berrak biçimde göremez. O, kendi kendisine yeterli olmaya alışık olduğundan, kabadayılıkla ileri atılır ve çoğunlukla incinir -ama bunu yapmak zorunda değildir. Onun yapması gereken tüm şey, antenlerini ayarlamak ve rehberlerini dinlemektir, ve yolu izlemek çok daha kolaylaşacaktır. Rehberleri onun kaderinin bir parçasıdır ve onun başarmasına yardım etmek isterler, ama bağlantıyı açık tutmak ona bağlıdır.
Bu insan eklektiktir; daha büyük yaşam yolunun ve Yeni Çağ hakkındaki içsel bilgisinin himayesi altında, katıldığı ilişkilerin en iyilerini birleştirir. Bu enkarnasyonda onun için amaç, güçlü sadakatini Sonsuza, kendi ruhsallığına, ve daha büyük Akış'la işbirliği yapmaya aktarmaktır.O ortaya koyduğu fikirler için "şans"ına, Meleklere ya da evrene güvendiği sürece, başarmak için tümüyle özgürdür. hiçbir şey onu engellemez, çünkü o başarıyı egosunu aşırı şişirecek bir biçimde yorumlamamaktadır.Kova KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:

KovaKD insanı yargıyı askıya almayı ve başkalarını daha derin biçimde tanımak için zaman ayırmayı öğreniyor: Başkalarına neden öyle düşündüklerini sormak ve onlarla ortak neleri olabileceğini öğrenmek.
Kova KD insanı Akışa güvenmeyi öğreniyor. Kendisini neyin mutlu edeceğiyle ilgili sınırlı tabloyu bırakmalı ve yaşamın bolluğuna açık olmalıdır. - o zaman yeni deneyimler ona beklenmedik sevinçler getirecektir.
Alkış beklememek onu bir sonraki büyük şeye gitmekte özgür bırakır. O dikkat çektiğinde, bu onun yeni firkirlere erişmesini engeller.
Takdiredilme ihtiyacını karşılamak için o kişisel egonun sınırlarını aşmalıve bir bütün olarak insanlığa katkıda bulunmalı, destekleyebileceğiinsancıl bir hizmet ya da dava bulmalıdır.
Ayrıca
o, fikirlerinin onurunu sahiplenemeyeceğini de fark ediyor, çünkü hiçbirisi gerçekten "onun" değildir! Yeni Çağ, yeni fikirler havada dalgalanmaktadır, ve Kova KD insanının doğal yeteneği, "antenlerinin" onları alacak doğru frekansa uyumlanmış olmasıdır. Onun işi fikirleri "toplamak" ve başkalarına iletmektir.
Bu insan egoyu azaltmalı ve Akış ile uyum içine girmelidir. Ezoterik Bilimler (Astroloji, Numeroloji, Tarot, Elyazısı Analizi, v.b.) yeniden strateji tasarlamak için gerekli objektifliği sağlayabilir.
KovaKD insanı, eğer o sıradaki bir projede ilerleme kaydedemiyorsa, evreninonu farklı bir yöne göndermeye çalıştığını fark etmeyi öğreniyor.
Kova KD insanı, ona mutluluk getireceğini düşündüğü şeyle ilgili beklentileri bırakmayı ve yaşamın onun mutlu olmasını istediğine inanmayı öğreniyor.
O çok hızlı hareket etme eğilimdedir; hedefi hemen görür ve hemen oraya ulaşmak ister. Bu -hem diğerleri hem de kendisi için- işbirlikçi partnerlik sürecini engeller ve hiç kimse kazanmaz. O kenara çekilmeyi ve durumu izlemeyi öğreniyor: İşin içine her zaman o kadar yoğun bir biçimde karışmak yerine, olup biteni gözlemlemeyi öğreniyor.
Bu insan ilişkilere bir dostluk pozisyonundan yaklaşmayı ve bilinmeyenin heyecanını yaşamayı öğreniyor.
İroni şu ki, Kova KD insanı öylesine bir iyilik ve sevgi yerinden geliyor ki, o inatçılığı bırakarak ve dürüst tepkilerini açığa vurarak başkalarının onun doğal masumiyetini görmelerine izin verdiğinde, diğer kişi çoğunlukla sevgiyle karşılık verir.
Kova KD insanı harika bir grup karmasına sahiptir. Onun en iyi nitelikleri bir parçası olduğu grubu desteklemek, güçlendirmek ve onlara ilham vermek için ortaya çıkar.

 
  burcunuz balık yükseleniniz kova ise hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Kova Burcuna Aralık Deste Açılımı Kova Burcuna Aralık Deste Açılımı
...
Tarot Özel Bölümü 2
Kova Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı Kova Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı
https://www.meleklermekani.com/imagehosting/m...
Tarot Özel Bölümü 5
Kova Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı Kova Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı
kova burcunun tarot kartı ...
Tarot Özel Bölümü 1
Ay Burcunda Kova Ay Burcunda Kova
ay burcu kova özellikleri ay burcu kova olanlar Bir Çocuk Olarak : Küçük prens veya prenses. Erken yaşta yuvadan uçar ve kendi yolunu çizer. Bu dünyada bir yabancı, ama...
Kova Burcu 2
burcunuz balık yükseleniniz kova ise burcunuz balık yükseleniniz kova ise
burcunuz balık yükseleniniz kova ise Sabaha karşı saat 2 ile 4 arasında meydana gelen bu doğum somut konularla ilgilenmeyi seven, yaşamını devam ettirebilmek için kaynak yaratmakta usta olan bir kişiliğin ortaya çıkmasında etkilidir. Özellikle...
Balık Burcu 0

Benzer Konular