BAŞAK Burcunda kuzey düğümü İLGİNÇ

handanca

Daimi Üye
Üye
#1
BAŞAK Burcunda kuzey düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü başak başak kuzey düğümü astrolejı http://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html#post157879
KUZEY DÜĞÜMÜ HANGİ BURCUNUZA GELİYOR ÖNCELİKLE ONU YUKARDAKİ LİNKTEN BULDUNUZMU?


SONUÇ BAŞAKSA

Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Katılım
 • Kaosa düzen getirmek
 • Rutinler yaratmak
 • Burada ve şimdi'ye odaklanmak
 • Şefkatli davranmak
 • Başkalarına hizmet etmek
 • Analiz etmek ve sınıflandırmak
 • Deneyim yoluyla özgüveni kazanmak
 • Ilımlılık
 • Korkulara rağmen riskler almak
 • Ayrıntıları fark etmek ve onlara değer vermek
Geride Bırakılacak Eğilimler
Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.
 • Mağdur kişi olmak (ya da mağdur bilincine sahip olmak)
 • Kafa karışıklığı ve yönünü şaşırmak
 • Plan yapmaktan kaçınmak
 • Gerçeklerden kaçış/bağımlılık eğilinmleri (uyuşturucu maddeler, alkol, aşırı uyku, hayal kurma vb.)
 • Aşırıcılık
 • Aşırı duyarlılık
 • Kendi yeteneklerine güvenmemek
 • Yetersizlik duygusu
 • Geri çekilmek
 • Belirsizlik (kendini adamayı istememek)/hareketsizlik
 • Vazgeçmek
AŞİL'İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ


Başak Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil'in topuğu, mağdur ya da kurban bilincidir ("Eğer başkalarından sürekli olarak şefkatli bir dikkat ve anlayış görmezsem, birisi beni istismar edecektir.") Ama bu dipsiz bir kuyudur: Başkaları ona içsel çaresizlik duygusunu ve paronayasını yenmesini sağlayacak kadar yeterince güvence asla vermezler. Ancak, o kendi içine baktığında, kendi kendisine güven ve amaç vermek için hangi dışsal yapıları yaratması gerektiğini keşfedebilir.

Onun kaçınması gereken tuzak, bitmez tükenmez bir biçimde, körü körüne güvenebileceği ve teslim olabileceği bir kurtarıcı ya da akıl hocası aramaktır. ("Eğer yeterince teslim olabilirsem, Tanrı herşeyi düzene sokacaktır"). Ancak, yaşam ona içsel teslimiyetin dış dünyayı düzenli ve üretken kılmayacağını göstermiştir. Onun hedefine erişmesinin tek yolu, yaşamını olmasına ihtiyaç duyduğu biçimde düzenlemektir, böylece kendisini güvenlik içinde ve güçlü hissedecektir.

Sonuçta, o dünyaya açılıp üretken bir şey yapacak kadar yeterince güvene sahip olduğunu asla hissetmeyecektir. Bir noktada o yaşama aktif olarak katılmaya başlamak zorundadır. İroni şu ki, o yaşama katılmaya ve neyin başarılı sonuçlara götürdüğünü öğrenmeye başladığında, aradığı güveni de kazanacaktır.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?

Bu insanın aslında istediği şey, kendisini evrenle kişisel bağının güvenliğine bırakmaktır. O kendisini kendisinden daha büyük olan, onu destekleyecek ve ona genişlemiş bir kimlik duygusu verecek bir şeye "bırakmak" ister. Başak KD insanı, huzuru ve bir'liği deneyimlemeye doymak bilmez bir ihtiyaç duyar. Ama bu hedefe başarıyla erişmek için, o dünyaya açlılmalı ve başkalarına hizmet etmelidir. O dikkatini kendi korkularından uzaklaştırıp, onun yerine bulunduğu yere ve ana odaklandığında, kaos durumlarında düzeni nasıl sağlayacağını kolayca görebilir.

YETENEKLER/MESLEK

Bu insan, çok iyi bir doktor, diş hekimi, hemşire ya da hastabakıcı olur, çünkü böyle meslekler ona, pratik yollardan hizmet ederken şifa enerjisini kullanma fırsatı da verir. Psikologluk, şifacılık diyetisyenlik, muhasebecilik, organizatörlük ve zanaatçılık ya da iyi seçimlerdir. Başak Kuzey Düğümü insanı iş alanında "iyi karma"ya sahiptir, iş arkadaşlarıyla ve emri altında çalışanlarla iyi geçinir. Başka birinin beş saatte yapacağı bir görevi bir saatte bitirebilir; o, yalnızca, saat başı ücretle çalışmak yerine, "işin bitirilmesinin" onurlandırıldığı bir durumda olmalıdır.

Şifa mesleklerinin mükemmel seçimler olmasının başka bir nedeni de, bu işlerin yaşamın fiziksel becerileriyle ilgili olmalarıdır. Başarının ayrıntıya dikkat etmeye çok bağlı olduğu alanlarda, Başak KD insanı şimdi'de kalmaya zorlanır. Onun için, düzeni fiziksel oalrak yaratma süreci psikolojik stresi hafifletir.
Başak KD insanı şefkatlidir ve büyük tablonun farkında kalma yeteneğine sahiptir. O somut sonuçlar yaratmaya aktif olarak katıldığında, geçmiş yaşamlardan gelen bu ruhsal bilince ve bağışlamaya ulaşmak olduğu meslekler, onun kendisini güçlü ve bütün hissetmek için gereksindiği köklenmeyi zayıflatabilir.


BAŞAK KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR
 • Bu durumu düzene sokabilecek tek kişi benim, öyleyse ben bunu yapabilirim de.
 • Bu bir mağdur olma enkarnasyonu değildir.
 • Geri çekildiğim zaman, kaybederim; olumlu sonuçlar yaratmaya katıldığım zaman, kazanırım.
 • Odaklanıp bir plan yaptığımda, tüm evren başarıya giden yolu açar.
GEÇMİŞ YAŞAMLAR

Bu insan yaşamın ruhsal boyutunun doğal olarak farkındadır ve kendi doğasının yüksek, daha güzel alemlerine uyumlanmıştır. O aşırı derece duyarlıdır, kolayca kırılır, ve başkalarına acı vermekten kaçınmaya çok dikkat eder. Aslında, o bazen diğer insanların ıstırabının -onların farkında olduklarından- daha çok farkındadır ve bu konuda onlardan daha çok kaygılanabilir.

EGONUN DAĞILMASI

İster meditasyon ve ruhsal arayışlar, ister uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı; ister manastırlarda, hapishanelerde ya da akıl hastanelerinde kapalı kalma ve düşünme; ister kendini müzikte, şiirde ya da sanatta kaybetme yoluyla olsun, Başak Kuzey Düğümü insanı bir çok yaşamı egonun dağılmasını önleyerek geçirmiştir. Bu dağılma her nasıl vuku bulmuş olursa olsun, bu enkarnasyonda o bunun etkileriyle başa çıkmak zorundadır. Eğer bu ruhsal yönelim yoluyla vuku bulmuşsa, o geçmiş yaşamlardakine benzer prensipleri olan bir ruhsal yol bulana dek, bu enkarnasyon tam bir karmaşa olacaktır. Eğer bu uyuşturucu madde ya da alkol kullanımı yoluyla olmuşsa, bu insan bu enkarnasyonda yine sorun yaratabilecek bağımlılık eğilimleri gösterecektir ve bu eğilimlerin ruhsal bir perpektiften (İsimsiz Alkoliklerin 12 aşamalı programları, vb.) aşılması gerekebilir. Şiir, müzik ve sanat yetenekleri, yüne yüksek duygusal hallerler bağ kurmanın bir yolu olarak bilinir.

Bu insanın, daha yüksek bir enerjiyle birleşmek için kendi kimliğinden parça parça vazgeçtiği birçok semavi deneyimi ve enkarnasyonu oldu. Ama o bu süreci tamamladı; bu yaşamda egosunun daha fazla dağılmasına izin vermesi ters-etki yapacaktır. O vizyonuna gömülmesine zaten izin vermemiştir. Bu enkarnasyonda, o vizyonunu fiziksel tezahür ettirmek istemektedir.

DAĞILMAYA KARŞI ODAKLANMA

Bu insan birçok enkarnasyonunu toplumdan tecrit olarak geçirmiştir. O dünyada olmaya alışık değildir. Birçok yaşamı uyanma, meditasyon, dua, egzersiz, yemek, çalışma ve uyuma zamanlarını gong seslerinin -başka birisinin çaldığı gongların- bildirdiği manastırlarda geçirmenin nasıl bir şey olduğunu düşünün!
O kendisi için rutinler oluşturmayı -kendi gongunu kendisi çalmayı- öğrenmelidir. Örneğin, o zamanını bir başkasının düzenlemesine alışık olduğundan, dakik olmakta zorlanabilir. Ancak, o topluma yapı kazandıran kurallara göre yaşayacak disiplini edindiğinde, bu dünyada işlev yapmak için gereksindiği muazzam gücü ögüvenini kazanır.

Geçmiş yaşamlarında inzivaya çekilmiş olduğundan, Başak KD insanı kendisini kendi zihin ve hayal gücüyle eğlendirmeyi bilir. Ama geçmişte işe yararan bu durum, onun maddi dünyada olumlu, pratik, somut sonuçlar yaratması gereken bu enlarnasyonda zarar verir. Bu yüzden, gerçeklerden tüm kaçış biçimleri onu ters etkiler.

KAFA KARIŞIKLIĞINA KARŞI ÖĞÜT VERME

Bazen Başak KD insanının kafası karışır. Birçok kişi için, kafa karışıklığı iyi olabilir. Daha yüksek bir düzene giriş olabilir. Ama bu insan için, kafa karışıklığı "doğru yol" değildir. O karışık enerjiden kopmalı, dış dünyadaki -o karışıklığı yaratmış olan- koşullara yeniden odaklanmalı, ve sonra durumun içine tekrar girerek onu düzene sokmalıdır.

Bir sorun yaşadığında, Başak KD insanı, çoğunlukla, bir terapiste gitmenin ya da bir dostuyla konuşmanın yararını görür, çünkü bu etkileşim onun daha pratik bir perspektif kazanmasını sağlar.
Aslında bu insan, kendisi, profesyonel olarak ve arkadaşlarına mükemmel bir danışman olabilir. Diğerleri, onun muazzam empatisini hisseder ve doğal olarak ona güvenirler. Başak KD insanı başkalarının ona açılmasına neden olan bir enerji ve sezgiyi sağduyu ile birleştirme yeteneğine sahiptir.

İLİŞKİLER/ROMANTİK İLİŞKİLER

Romantik ilişkilerde, Başak KD insanı yine aşırı uçlara gidebilir, ya tamamen soğuk ve mesafeli davranabilir ya da kişiye tamamen teslim olabilir. Yine, orta yoldan, ılımlılık yolundan yürümek onun için başarının anahtarıdır.
Onun karşı karşıya bulunduğu bir başka tuzak, özsaygısından vazgeçmesidir. O, romantik bir biçimde gördüğü kişiye kendisinden daha çok değer verme eğilimindedir. Diğer kişiyi kendi merkezi yapar; bir kez bunu yaptığında, o kaybolmuştur. Romantik ilişkilerin yürümesi için, o diğer kişiden daha çok ilişkiye değer vermelidir.

Başak KD insanı, ayrıca, ilişkilerini sürekli olarak kontrol etmelidir. O ilişkiye çok fazla mı, yoksa çok az mı enerji harcamaktadır? Verme ve alma arasında bir denge var mıdır? O diğer kişiye sınırlarının nerede olduğunu bildirmelidir.
Bir evlilikte, paylaşılan hedefler karşılıklı desteği; ayda iki gece romantik bir akşam yemeğine çıkmayı; bireysel amaçlara ulaşmaya teşvik etmeyi; parayı birlikte neşeli bir biçimde kullanmayı; birbirine güven vermeyi; ve ilişkiyi "uyumlu" tutmak için yılda bir kez bir evlilik danışmanına gitmeyi içerebilir. Bu hedefleri yazmak, pratik bir yaklaşım oluşturmaya yardımcı olabilir.

ROMANTİK SİS, TAPARCASINA SEVMEK VE KÖR İMAN

Bu insan romantik bir ilişkiye, çoğunlukla, pembe gözlükler takarak başlar. O, diğer kişiyle arasındaki bağın yarattığı "romantik bir sis" içindedir; bu da onun ilişkinin içerebileceği acı gerçeklerden yalıtır. Bu gerçekleri onun dışındaki herkes görüyor olabilir. Bir kez o ilişkiyi sağlam ve pratik bir temele oturttuğunda, aşk ilişkisinin ve hayallerinin keyfini çıkarabilir, ama kendisini romantik hayallerin sorumsuz veçhesine ve kör balığa kaptırdığında, bunun geri tepmesini mutlaka yaşayacaktır.
Bu insan hayallerini ve vizyonlarını gerçekleştirme konusunda olağanüstü yeteneklidir. Bu, profesyonel yaşam için olduğu gibi, romantik yaşam için de geçerlidir. Sadece, onun hedeflerine pratik bir düzeyde yaklaşması gerekir.

Onun yalnız geçireceği ne kadar zamana ihtiyacı vardır ve diğer kişiye tekrar ne zaman katılabilir? O zaman o partnerine açık bir öneriyle yaklaşabilir.
İşte pratik bir yaklaşım:
1.Vizyonu Paylaşın: "Bizim için yaratmak istediğim şey budur.... birlikte geçireceğimiz ve birbirimizle gerçekten ilgeleneceğimiz mutlu bir zaman.
2.Pratik Ayrıntıları Paylaşın: "Seninle böyle bir zaman geçirebilmek için önce yapmam gereken bazı şeyler var. Bir alışveriş yapmam, bir süre ailemle birlikte olmam, ve seni görmeden önce akümü yeniden doldurmak için bir süre yalnız kalmam gerekiyor.
3.Planı Paylaşın: "Bu işleri halletmek için üç güne ihtiyacım var. Seni Perşembe günü arayacağım ve Cuma günü birlikte olmak istiyorum".

Başak KD insanı kolları sıvamaya, doğrudan kaosun içine girmeye, ve ona yeniden düzen getirmeye gönüllü olmalıdır. O, ilişkilerdeki kaosun -günlük yaşamın becerilerinde daha verimli olmanın, ve daha büyük yakınlık duyguları geliştirmenin zamanının geldiğini gösteren- bir işaret olduğunu anlamalıdır. Bu insan pratik çözümler yaratmaya yüzde yüz katılmaya gönüllü olduğunda, sorunları halletmekte ustadır.


Başak KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:

Bu insan onu "burada ve şimdi"ye (bulunduğu yere ve ana) getiren faaliyetlerde çok başarılı olur. Defter tutmak onun için iyidir, böylece parasal durumunu her zaman bilebilir. Önceki yıllardaki kayıtlarla şimdiki anı kıyaslamak onun için çok güçlendiricidir. Bu ona güçlü bir köklenme duygusu, yönelim ve güven verir.
O inzivaya çekilip düşündüğünde, olup biteni anlamaya çalışıyordur; ama bu uygulama onun için iyi sonuç vermez. O, her ne pahasına olursa olsun, kendisinden kuşku duymaktan kaçınmalıdır.
O, insanlara yardım etmeye güdülenir. Ama yardım etmeye güdülenmek için, onun direkt etkileşime ihtiyacı vardır.
Bu insan, görevden değil, şefkatten ötürü hizmet etmesi gerektiğini öğreniyor.
Bir kriz meydana geldiğinde, o karışmama eğilimiyle mücadele etmeli, bunun yerine katılımını yapıcı bir biçimde artırmalıdır. O zaman o ve çevresindeki herkes kazanır.
Başak KD insanı yaşamının her veçhesinde ılımlı davranmayı öğreniyor. Ilımlılık yolu diğer insanları hesaba katarak, olup bitenin ayrıntılarına odaklanarak, ve eldeki durum için pratik bir çözüme ulaşılarak bulunur. Bu insan, yaşamla pratik, hedefe-yönelik bir düzeyde başa çıkmayı öğrenmelidir.
Başak KD insanı içsel mekanizmasını -başkaları ile olan etkileşimleri daha mutlu, daha üretken sonuçlar yaratacak şekilde- yeniden kurmayı öğreniyor.
Başak KD insanı -sağlıklı ve karşılıklı olarak güçlendirici ilişkiler yaratcak güvene sahip olmak için- kendi kendine yeterlilik geliştirmelidir.
Bu insan için beslenme biçimi ve sağlık önemlidir. O aşırı duyarlıdır ve değişik yiyeceklerden kolayca etkilenir. Belli yiyeceklerin etkisine dikkat etmeli ve beslenmesini buna göre ayarlamalıdır. Diğer düğümsel gruptakilere kıyasla alkole ya da uyuşturucuya düşkünlük göstermemeye daha çok dikkat etmelidir.
Düzenli bir bedensel egzersiz programı bu insan için gereklidir.
Bu insan günlük planlamalar ve ayrıntılı organizasyonlar konusunda başarılıdır.
Evde hayvan beslemek Başak KD insanı için gerçek bir artı olabilir.
Onun için şimdi dakik olmayı öğrenmek çok önemlidir. Bu büyük ölçüde, dakikliğin onun güven düzeyinde yaptığı farktan ötürüdür.
 
Son düzenleme:
  Başak Burcuna Göre Dİyet hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Başak Burcuna Aralık Deste Açılımı Başak Burcuna Aralık Deste Açılımı
https://www.meleklermekani.com/imagehosting/m...
Tarot Özel Bölümü 4
Başak Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı Başak Burcuna Kasım ayı Deste Açılımı
https://www.meleklermekani.com/imagehosting/...
Tarot Özel Bölümü 3
Başak Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı Başak Burcuna Ağustos'2009 Tarot Açılımı
...
Tarot Özel Bölümü 3
Ay Burcunda Başak Ay Burcunda Başak
[FONT=Palatino...
Başak Burcu 0
Başak Burcuna Göre Dİyet Başak Burcuna Göre Dİyet
başak burcuna göre diyet Önümüzdeki bir kaç ay boyunca sizin ve partnerinizin arasında büyük bir hareketlilik olacak. Uranüs Haziran’da olduğu yerden hareket edecek ve Mars olayları olduğundan daha kolay bir hale getirecektir. Bunun sizi rutin...
Başak Burcu 0

Benzer Konular