OĞLAK Burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
OĞLAK Burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ
kuzey düğümü oğlak
https://www.meleklermekani.com/burclar/91500-kuzey-dugumu-burcumuzu-bulalim.html
linkten kuzey düğümü burcumuzu bulalım

sonuç oğlak ise;

Geliştirilecek Nitelikler

Bu alanlardaki çalışma gizli yeteneklerin ve becerilerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

 • Kendine hakim olmak
 • Yaşama yetişkin bir pozisyondan yaklaşmak
 • Özsayıgısı
 • Hedef yönelimli kalmak
 • Sorunları akla uygun yaklaşımlarla çözmek
 • Vaatleri ve verilen sözleri yerine getirmek
 • Geçmişi bırakmak
 • Kendine ilgi göstermek
 • Başarı için sorumluluğu kabul etmek
Geride Bırakılacak Eğilimler
Bu eğilimlerin etkisini azaltmaya çalışmak yaşamı daha kolay ve zevkli kılmaya yardımcı olabilir.

 • Bağımlılık
 • Kaprislilik, nedensiz huysuzluk
 • Hareketsizliğe yol açan güvensizlik
 • Kendini korkuyla sınırlamak
 • Şimdiki andan kaçınmak için geçmişi kullanmak
 • Kendini tecrit etmek ve evde çok zaman geçirmek
 • Özsaygısından yoksunluk
 • Kişisel risk almaktan kaçınmak
 • Başkalarını aşırı duygusal tepkiler göstererek yönetmek
AŞİL'İN TOPUĞU/KAÇINILACAK TUZAK/SONUÇ

Oğlak Kuzey Düğümü insanının farkında olması gereken Aşil'in topuğu, bağımlılıktır. Bakılma arzusu ("Eğer bana bakacak kimse olmazsa yaşamı sürdüremem") onu sonu gelmez bir güvenlik arayışı tuzağına düşürebilir ("Eğer yeterince sağlam bir temel olursa, yaşamımın sorumluluğunu üstlenmek için gerekli enerjim olur"). O başkalarına duygusal bağımlılıklar geliştirir, bu da insanları onun güvenliğinin bir temeli olmaya zorlar. Ama bu dipsiz bir kuyudur: O asla kendisini güvende hissedecek kadar yeterince güvence bulamaz, böylece muktedir bir yetişkin olmak ve yaşamının sorumluluğunu üstlenmek için gereksindiğini düşündüğü güvenliği hiçbir zaman elde edemez.
Sonuçta, bir noktada o risk almaya gönüllü olmalı, yönetimi ve sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Oğlak Kuzey Düğümü insanı onun için gerçekten önemli olan bir hedefi gördüğünde ve o hedefe uygun yaşadığında, sorumlu bir biçimde yaşamak için gereksindiği özsaygısını ve özgüvenini kazanır. İroni şu ki, bir kez o yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğinde, kendisini güvende ve kaderinin kontrolüne sahip halde hisseder.

BU İNSAN ASLINDA NE İSTER?

Bu insanın aslında istediği şey, kendisini güvenli, korunuyor, bakılıyor ve çok seviliyor hissedebileceği bir çevredir -gerçekten ait olduğunu hissettiği bir yer. Bunu elde etmek için, o sırf kendisi buna muhtaç olduğunu düşündüğü için özel bir kişinin -ya da bir grup insanın- bunu sağlayacağı fikrinden vazgeçmeye gönüllü olmalıdır. Bunun yerine, o kendisi için gereksindiği şeyi yaratmanın sorumluluğunu üstlenmelidir. O kendisine enerji ve canlılık veren bir hedefi izleyerek, ya da özsaygısını geliştiren bir ideal ya da bir dizi prensip edinerek, hangi koşullarda bulunursa bulunsun, ait olma duygusu geliştirecektir.
Oğlak KD insanı, kendisinin ve çevresindeki insanların dağınık duygusal gereksinimlerinin ötesinde bir odak bulmalıdır. O daha yüksek bir prensibe ya da ruhsal bir inanca uyumlandığında, kendisini korunuyor ve ruhen besleniyor hissseder.

YETENEKLER/MESLEK

Bu insan, "patron"lukta sivrilebilir, bu yüzden yöneticilik, hatiplik, politikacılık ve girişimcilik onun için iyi seçimlerdir. O otoritesi altındaki insanlara duyarlılıkla yaklaştığından, diğerleri onun hedefleriyle işbirliği yapmaya gönüllü olurlar. Herhangi bir alanda başarıya ulaşmak için, bu insan parçalı-bulmacanın ona ait parçasının sorumluluğunu ve yönetimini üstlenmelidir.
Oğlak KD insanının başkalarının duygularını anlamasını (empati) sağlayan keskin içgüdüleri vardır: O her zaman başkalarının duygularının farkındadır, ve bu yeteneği bir yönetim durumunda kullandığında, duyarlılığı insanları ona iyi niyetle ve hevesle yardım etmeye teşvik eder. Ancak, eğer o başkalarını duygusal olarak beslemeyi amaçlayan mesleklerle uğraşırsa, çaresizlik hissine kapılır, durumun "üzerine" çıkamaz. Onun için hedef- yönelimli meslekler ya da duyarlılığını başkalarını belli bir hedefe doğru çalışmaları için -sevecenlikle- örgütlemekte kullanabileceği pozisyonlar daha uygundur.

OĞLAK KUZEY DÜĞÜMÜ İNSANI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ ONAYLAMALAR

 • Başkalarını kontrol edemem, ama kendimi kontrol edebilirim.
 • Geçmişi bırakarak, bugünle daha etkili bir biçimde başa çıkarım.
 • Yönetimi ve sorumluluğu üstlendiğim zaman, kazanırım.
 • Özsaygısı hissettiğim zaman, doğru yoldayım.
 • Başka birinin bana bakmasına bel bağlamak zorunda değilim.
 • Bu durumda yönetimi ve sorumluluğu üstlenebilirim.
 • İçsel varoluş halimden ben sorumluyum.
GEÇMİŞ YAŞAMLAROğlak KD insanı birçok enkarnasyonu aile reisi olarak geçirmiştir: Evde ya da çiflikte merkezi kişi olarak, o ailesi ya da klanıyla tamamen özdeşleşmişti. Bu enkarnasyonlar boyunca, o ailelerin işleyişiyle, iligili doğal bir anlayış, ve -bu düğümsel grubun özelliği olan- başkalarına duygusal olarak uyumlanma geliştirdi. ama onun dışarıda kendi başına geçirdiği pek fazla geçmiş-yaşam deneyimi olmadı. Ve bu enkarnasyonda onun en büyük mutluluğu dış dünyada bulunmasından gelecek olmasına karşın, sorun onu dış dünyaya çıkarmaktır! Evinde kalmak için dünyevi deneyimden vazgeçerek, o yeterlilik duygusunu ve özsaygısını feda etti. Bu enkarnasyonda, o kendi kaderinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmeyi öğreniyor.
Geçmiş yaşamlarında ev, yuva bu insan için herşeydi, ve onun tüm gereksinimleri ailesi tarafından karşılanıyor, yediriliyor, giydiriliyor, barındırılıyor ve korunuyordu. Bu yüzden o bu enkarnasyonda büyük bağımlılık gereksinimiyle geldi, ve şimdi başkalarından onun "yaşamını toparlamasına" yardım etmelerini bekler. İşler onun istediği gibi gitmediğinde, bilinçaltı olarak, diğerlerinin onun ne kadar üzüldüğünü görüp davranışlarını değiştirmeleri için aşırı duygusal-tepki gösterir. Ama diğer insanlar bunu bir yönetme biçimi olarak algılar ve sırf bu insanı yatıştırmak için davranışlarını değiştrimek istemezler.

Oğlak KD insanı, yaşamının yolunda gitmesi için, durumlara "sorumlu yöneeticilik" pozisyonundan yaklaşması gerektiğini öğreniyor. O, insanları duygusal patlamalar yoluyla yönlendirmeye çalışma eğilimini bırakmalı, ve onun yerine insanlara -duygusal tepkilerden arınmış dingin bir özsaygısıyla bir otorite pozisyonundan yaklaşmalıdır. Bu onun kendisinin yönetimini ve sorumluluğunu üstlenmesinin ve kendi yaşam hedeflerine sahip olmasının bir yan ürünüdür. Yönetimi ve sorumluluğu üstlenme pozisyonundan, o güvenliği için- başkalarının hedeflerine bağlı olmadan- eşitler olarak ilişki kurabilir.

AİLE KARMASI

Bu insanın zor bir aile karma'sı vardır. O, çoğunlukla, yakın aile üyelerinin birçok duygusal sorunu bulunduğu bir durumun içinde doğar, ve epey bir zamanı duyarlı ve empatik olarak geçirir. Ancak, o çevrsindekilerin bitmez tükenmez taleplerinden ötürü tükenir, çünkü başkalarının sorunlarını üstlenir ama onların değişmelerine yardımcı olamadığını hisseder.
Geçmiş yaşamlardan, Oğlak KD insanı aile üyelerini duygusal olarak beslemeye o denli alışmıştır ki, kendi yön duygusunu yitirmiştir. Bu yüzden, bu yaşamda aile üyelerine çok yakınlaştığında zorluk çekecektir. Aslında, sorun yakınlık değil, onun bilinçatlı niyetidir: "Eğer ben bu insanı yola sokabilirsem, o zaman en nihayet kendi hayatımı yaşayabilir, kendi hedeflerimin peşine düşebilir, ve kendi hayatımı yaşayabilir ve kendi başıma bir kişi olabilirim!"

Bu bilinçaltı güdüsünden ötürü, onun aile üyelerini "destekleyişinin" nahoş bir duygusal yoğunluğu vardır. O -kendi hayatını yaşayabilmek için- o sorunu bir an önce halledip kurtulmak ister. Sorun iki katlıdır: (1) Diğer insanı yola sokmaya çalışmak, bu insanın kendi yaşamıyla ilgilenmeyi ertelemesinin bir yoludur; ve (2) o kendisi bunu nasıl yapacağını henüz öğrenmeden, başkasının başarılı olmasına yardım etmeye çalışması uygunsuzdur.
Bu insanın yapacağı ilk iş, kendisini ailesiyle duygusal ilişkiden uzak tutmaktır. Bir kez o bunu bıraktığında, kendi yaşamını sürdürme, kendi yaşamıyla ilgilenme pozisyonunda olur. Onların duygusal gereksinimlerini tarafsız bir pozisyondan, objektif olarak anlayabildiğinde, onun ailesiyle temasta olmasında bir sakınca yoktur. Mutluluğu artık ailedeki herkesin sorunlarını çözmeye bağlı olmadığında, o aileyi -tüm üyeleri için üretken sonuçlar getirecek biçimde- başarıyla yönetebilir.

Eğer Oğlak KD insanı ailesini işini yönettiği gibi yönetiyor olsaydı, aile yaşamı son derece başarılı olurdu. Aslında, o uzman bir yöneticidir, çünkü insanları doğal olarak anlar ve onları hedefe ulaşmak için işbirliği yapmaya -yumuşak bir biçimde, kimseyi incitmeden- yönlendirebilir. O aile üyelerine de aynı şekilde yaklaşmalıdır: İhtiyaç pozisyonundan değil, otorite pozisyonundan. Bunu yapmak için, o diğer kişinin hedefinin ne olduğunu keşfetmeli ve onu hedefe erişmesi için objektif biçimde desteklemelidir. Ayrıca, onun aileyi nasıl yöneteceği konusunda belli hedefleri olmalı, yönetici rolünü üstlenmeli, ve aile üyelerinin herkesin en yüksek hayrına hizmet edecek hedeflere erişmelerini kolaylaştırmalıdır.

DUYGUSAL DUYARLILIK

Bu insan kendisinin ve başkalarının duygularına karşı aşırı derece duyarlıdır. Bu doğal farkındalık sayesinde, o insanların neden üzüldüklerini ve işleri neden beceremediklerini anlar. O insanların başarısızlıklarının nedenlerinin o denli farkındadır ki, kendi başarısızlığını da çoğunlukla çok kolayca kabul eder.
Oğlak KD insanı duygusal bağımlılık alemine de çok uyumlanmıştır ve insanların duygularının başkalarını nasıl etkileyebileceğini anlar. Bu hem yararlı hem de zararlı bir niteliktir. Yararı, bunun onun yaşamla daha kolayca uzlaşmasını sağlamasıdır. Zararı ise bu insanın bazen başkaları için onların kendileri için hissettiklerinden daha çok hissetmesidir -ve bu güçten düşürücü olabilir. O olumsuz enerjiyle başa çıkamaz, bu yüzden başkalarına uyabilmek için kendi davranışını -kendi planlarını ve gideceği yönü değiştirir. Sonunda çevresindeki herkesin duyguları tarafından yönetilir hale gelebilir.
Oğlak KD insanı, diğer insnaların ruh hallerini yönetmekten vazgeçmeyi ve çevresindekilerin hissettikleri şeyi hissetmelerine izin vermeyi öğreniyor.
Bu insan, büyük ölçüde, duygularıyla hareket eder, ve bu enkarnasyonda bu onun için "nasıl kaybederim"e eşittir. Onun yapması gereken en önemli şey, duygularının kurbanı olmak yerine, onların sorumluluğunu üstlenmek ve başkalarının kendi duygularının sorumluluğunu üstlenmelerine izin vermek, ve bunun sonucunda gelişim olgunlaşmaktır.

DAİMİ ÇOCUK

Oğlak KD insanı kendisini iyi hissetmek için daima daha fazlasını -kendisine daha fazla ilgi ve sevgi gösterilmesini, daha fazla zaman ayrılmasını- ister. Onun bütün dünyası ailesinin çevresinde döner, ve o bunun karşılıklı olmasını bekler. Ama çoğu zaman aile üyeleri ona beklediği karşılığı vermezler -bu enkarnasyonda bu böyle oluşturulmamıştır.

Üstelik bu insan daima daha fazla yardıma, daha fazla öğüde, daha fazla güvene- önce "bir şeyin" daha fazlasına- ihtiyacı olduğunu düşünerek harekete geçmekten kaçınır! O, aradığı "daha fazla"nın diğer insanlardan geleceğini düşünür. Aslında, onu gerçekten doyuracak olan "daha fazla" onu kişisel olarak genişletecek hedeflere odaklanmayı -ve sonra o hedeflere erişmek için her gün tutarlı eylemde bulunmayı- içerir.

Oğlak KD insanı karşılaştığı fırsatlardan yararlanıp, hedeflerine erişmek için çalıştığında, kendisini değerli hisseder ve başkalarından görmeye ihtiyaç duyduğu dikkati fark etmeye ve almaya açık olur. Bu insanın kendisine dikkat etmeye başlaması; yaşamının çeşitli alanlarında gelişme sağladığı için kendisini onurlandırması da yararlı olur. O kendisine özen ve ilgi gösterdiğinde bu onu yumuşatır; kendisini daha iyi hissetmeye ve başkalarına daha az bağımlı olmaya başlar.

SORUMLULUKTAN KAÇINMAK

Bu insan kendisinin tüm sorumluluğunu üstlenmekte tereddüt eder -bu onun yapısına aykırıdır. Bu durumda o "ana rahminden ayrılıp" dış dünyaya çıkmak zorunda kalacaktır! Bazen onu uyandırmak ve sorumluluğu üstlenmesini sağlamak için bir balyoz gerekir. O çoğunlukla, sorumluluk üstlenir görünür, ve küçük işlerde bunu yapar. Ama büyük sorunlardan kaçınmayı sürdürür. Örneğin, hayatta ne yapacağını bulmaya çalıştığında, sadece orada oturur ve sonu gelmez fikirleri gözden geçirir.
Oğlak KD insanının, bilinçaltından kaynaklanan, ve onu bu enkarnasyonda yapacağı -ona gerçekten doyum verecek- şeyler için çalışmayı ertelemeye iten yüzlerce mazereti vardır. Eğer o en nihayet kendi kendisine, "Yeter artık, bunu yapacağım!" derse, söz vermiş olur ve hedefe doğru adımlar atmaya başlar.

BAŞARISIZLIK KORKUSUNA KARŞI ÖZSAYGISI

Oğlak KD insanının öylesine abartılmış bir başarısızlık korkusu vardır ki, bu onu adeta felç eder ve başarıya götürebilecek değişiklikleri yapmasını engeller. Bir yetişkin olmaya ve başarı için fırsatlar aramaya "yeterince hazır" olmadığını düşünür. Ancak, er ya da geç kimsenin onunla ilgilenmeyeceğini anlar -bu enkarnasyonda bu böyle programlanmamıştır.
Oğlak KD insanı yaşlanmayı kucaklaması gereken bir insandır: "Çok şükür, sonunda olgunluğa eriştim!" Onun kucaklayacağı şey, yaşamı anlamlı kılacak , ona doyum getirecek ve özsaygısı verecek bir hedefe doğru çalışmaya başlama isteğidir.
Bu insan , eğer hedefine erişmek için hiçbir çaba göstermezse, bu çabayı -yüzde yüz- gösterip de başarısızlığa uğradığında olacağından çok daha mutsuz olacağının farkındadır.
Oğlak KD insanı duygusal bir sis içinde yüzmeyi sever, bu da onu otomatik olarak "daha düşük" bir pozisyona sokar. Ama o yaşama "yönetimi ve sorumluluğu üstlenme" pozisyonundan yaklaştığında, her şey değişir ve o kendisini güçlenmiş hisseder.

DUYGUSAL TUTSAKLIKTAN KURTULMAK/GEÇMİŞİ BIRAKMAK

Oğlak KD insanı çoğunlukla, ebeveynlerinden birinden -ya da her ikisinden de- hoşlanmaz ve ona karşı soğukluk hisseder. O bunu açıkça ifade etmeyebilir, ama içinin derinliklerinde hisseder. Ebeveynlerinin ona dış dünyaya başarıyla açılmak için gereksindiği desteği vermemiş olduklarını düşünebilir. Bu düşünceler onun doğal yeteneklerinin elverdiğinden daha azını başarmasına neden olabilir. Bu adaletsizlikten ötürü ebeveynlerini cezalandırmak için bilinçaltı bir girişimle, o kendisini hedeflerine erişmekten alıkoyabilir. Örneğin, eğer ebevenyi bir keresinde bu insana başarısız biri olduğunu söylemişse ya da onun "yeterince iyi olmadığını" hissetmesine neden olmuşsa, o bu kötü muameleden ötürü ebeveynini cezalandırmak için kendi kendisini sabote edebilir. Böylece ebeveynine, "Bak ben başarılı değilim, ve bu hep senin suçun!" demiş olur.
Başarılı olmak için, bu insan kendi çıkarlarını ve özsaygısını, ebeveynlerini ya da başkalarını haksızlık yapmakla suçlama arzusunun önüne geçmelidir. Bu ayrıca, geçmişte yaşamamak için bilinçli bir çaba göstermeyi ve şimdi yaşamını güçlendiren şeye odaklanmış kalmayı -ona özsaygısı getiren şeyler yapmayı- da gerektirir.

DUYGULARA HAKİM OLMAK

Onun bu yaşamda yapması gereken en önemli şeylerden biri,olumlu duyguları güçten düşürücü olumsuz duygulardan ayırt etmektir.Kendisini kaptırdığında bu insan için Pandora'nın kutusu olan dört temel duygu vardır:Korku, Öfke, Suçluluk ve Güvensizlik. O bu dört duygudan birine kapılmayı kaldıramaz, çünkü ne zaman duracağını bilmez! Bunlardan çıkmak için ilk adım, bu dört duygudan birini hissederken bunu fark etmek ve sonuçlarının farkına varmaktır. Örneğin, o öfkelenmesine izin verdiğinde, kısa bir süre için gerçekten "delirebilir." O bu dört duyguya göre hareket etmenin sonuçlarını fark etmelidir, ve parçalayıcı etkiyi görecektir.
Diğer düğümsel gruplar çizgiyi nerede çekeceklerini bilirler ve bu duyguları davranışlarını değiştirmek için bir "uyanış çağrısı" olarak kullanabilirler. Korku,Öfke, Suçluluk ve Güvensizlik sadece zihinsel olarak güçten düşürücü değil, fiziksel olarak da tehlikelidir. Öte yandan, Sevinç, Sevgi ve Takdir Etme haz verici ve sağlıklıdır. Aslında -bu "büyük dörtlü"nün dışındaki-diğer duygular bu insan için iyidir, çünkü onlar kontrolsüz aşırılığa yol açmazlar.

İLETİŞİM

Oğlak KD insanının ilişkilerde ve yakınlık konusunda yaşadığı sorunlardaki temel bir etken, onun dinlemeye eğilimli olmamasıdır. Diğer kişiyi gerçekten işitmek için, bu insan onu çok dikkatle, odaklanarak dinlemelidir. Çoğunlukla o dinlemez, çünkü bundan kazanacağı bir şey olduğunu düşünmez. Onu doğrudan ilgilendirmiyorsa, kendi içinden çıkma, diğerleriyle bağlantı kurma, empatize olma, ve aktif olarak katılma zahmetine girmez- bu aşırı çaba gerektirir. O yalnızca "Bu beni nasıl etkiler?" diye düşünür. Bu durumda başkalarıyla gerçekten bağ kurmadığından, bu dinlememe eğilimi onun özlediği yakınlığı oluşturmasını engeller.
İlişkilerinin yürümesi için, Oğlak KD insanı karşısındakini dikkatle dinlemeye odaklanmalıdır. Dinlememesi onun fırsatları kaçırmasına neden olur, çünkü o daha geniş bir bakışla değil, sadece hemen o sıradaki işiyle ilgilenmektedir. Bu fırsatları kaçırmaya son vermek için, o bilinçli olarak kendi kendisine şöyle diyebilir:"Bu kişi bana hangi fırsatı sunuyor? Bu durumun içindeki fırsat nedir?" O sunulan fırsatlara odaklandığında, onun dinleme kapasitesi odaklanmış ve sorumluluk üstlenmiş hale gelecektir.

İLİŞKİLER/DUYGULARLA BAŞA ÇIKMAK


Oğlak KD insanı kendisini geri çekmeyi ve başkalarının duygularına kapılmasına izin vermemeyi öğrendiğinde bundan herkes kazançlı çıkar. O olumsuz enerjinin içine çekilmeden başkalarının kendileri olmalarına izin verebilir. Sağlıklı bir duygusal mesafe koymak için, kendi kendisine şunu hatırlatabilir: "Başkalarının kendileri olmalarına zin verdiğimde, ben özgür olurum."BAĞIMLILIK

Geçmiş yaşamlarda bu insan ne zaman üzülse başkalarının onun yardımına koşmalarına alışmıştı, bu da onun duygusal denge için başkalarına güvenmesine yol açmıştı. Ancak, bu ona pahalıya mal oldu. Bu davranış onu kendi sorunlarını çözmeye muktedir olduğunu bilmenin ve duygusal hallerinden sorumlu olmanın gücünden yoksun bıraktı. Başkalarından aşırı destek görmek aslında onun için bir köstek haline geldi, ve kendi başına "toparlanamayacağını" hissettiği derin bir güvensizlik yarattı. Bu yüzden bu enkarnasyonda onun artık duygusal bağımlılık oluşturmasına izin verilmemiştir. Gerçekten üzüldüğünde ve "paramparça" olduğunda, bu onun için iyi sonuç vermez -onun haritasında bu böyle oluşturulmamıştır. O, ne zaman aşırı duygusal olsa, başkalarının onunla ilgilenmek yerine, çekip gideceklerini bilmelidir. Bu, yaşamın kendi kendini baltalayıcı duygusal bağımlılığı durdurma biçimidir. Oğlak KD insanının duygusal üzüntüleri dipsiz bir kuyudur.
O birisinin desteklemek için orada olduğunu hissettiğinde, dünyaya başarıyla girmek için gereken cesareti toplayabilir. Ancak, o kişi birden çekip gidecek olursa, bu insan hem profesyonel ve hem de kişisel olarak paramparça olur. Yıllarca başarılı olmuş olsa bile, hedeflerine erişemeyeceği düşüncesiyle dehşete düşer.
Aslında bu insan güçlü biridir. Bunu yanlış anladığında ve gücü partnerine verdiğinde, bu, ilişki için felaket anlamına gelir. O yönetimi ve tüm kararları vermeyi partnerine bıraktığında, bir yetişkin olmaz ve sonunda partnerinin saygısını ve sevgisini kaybeder. Yine de o, herhangi bir noktada durumu tersine çevirebilir, kendi kendisine, "Pekala şimdi gücümü geri alacağım ve bu ilişkide bir yetişkin olmaya başlayacağım" diyebilir, ve davranışını değiştirebilir. Onun yapması gereken şey, bilinçli olarak yetişkin yanına erişmek ve onu hemen uygulamaya başlamaktır! Bir kez o kendi başarısının sorumluluğunu üstlendiğinde, diğerleri onu asla düş kırıklığına uğratmazlar. Oğlak KD insanı yönetimi üstlenmiştir ve onun yaşamı sihirli bir hale gelir.

DOĞRU EŞİ ÇEKMEK

Bağımlılıkla geçen enkarnasyonlardan ötürü, Oğlak KD insanı kendisini koruyup destekleyecek güçlü bir partnere ihtiyacı olduğunu düşünür. Bazen o partner olarak yanlış bir kişiyi- onun geçimini sağlamak ve onu evde tutmak isteyen birisini çeker. Ama eğer böyle olursa, bir süre sonra onun içsel benliği isyan etmeye başlar, ve o çekilmiş olduğu kişiyi itmeye başlar. Bu enkarnasyonda, içindeki bir şey onun kendi kendisine bakıp geçindirebileceğini kanıtlamasını ister. Onun gerçekten ihtiyaç duyduğu kişi, kendi profesyonel ve kişisel otoritesini geliştirmesini destekleyecek bir partnerdir.
Bu insan muhtaçlık pozisyonundan hareket ettiğinde, ilişkisi bozulur. Ancak, o bir ilişkiye kendi mutluluğunun sorumluluğunu üstlenme kararlılığıyla girdiğinde, ilişki uygun önemini kazanabilir. Ama onun aradığı esasen bir ilişkiden gelemez; bu, onun misyonunu gerçekleştirmeye çalışmasından ve yaşama özsaygısını geliştirici biçimde sorumluluk üstlenerek katılmasından gelecektir.
Bir kez bu insan kendi hedeflerinin peşine aktif bir biçimde düştüğünde, dürüst davrandığında ve kendisi olduğunda, ona çekilen insanların da ona destek mi yoksa köstek mi olacaklarını görebilir. O durumda o objektif olabilir, çünkü yaşamını sürdürmek için diğer kişiye ihtiyacı yoktur. Aslında o bir hedef bulduğunda, kendisini o hedefe adadığında, ve aktif olarak kendi yolu üzerinde olduğunda, doğru kişi ona çekilecektir. O zaman o ruhsal benliğiyle uyum içinde olan bir enerji yayar, ve bu enerjiyi destekleyebilecek insanlar ona çekileceklerdir.

BÜYÜK TABLOYU GÖRMEK

Oğlak KD insanı erişmek istediği hedefe odaklandığında, başarıyı kolayca yaratabilir. Bu yüzden, kendi rolünü güvenle oynayabilmesi için büyük tabloyu görmesi onun için çok önemlidir. Eğer o kendi rolünün tüm tabloyu nasıl etkilediğini tam olarak anlamazsa, güvenini yitirir.

YÜCE BİR GÜÇ

Bağımlılık ihtiyacını güce dönüştürmek için, bu insanın kollayacağına güvenebileceği ruhsal bir mevcudiyete ya da Yüce bir Güce uyumlanması iyi olur. Bu onun dağınık duygusal ihtiyaçlarının ötesine odaklanmasına ve -kontrol edici olmadan- kontrole sahip olma duygusunu korumasına yardımcı olacaktır. Yüce bir gücün her zaman kontrolü elinde tuttuğunu ve böylece her ne oluyorsa bunun sonunda onun yararına olacağını anımsamalıdır.Oğlak KD insanı için diğer yapıcı dönüşümler:
Duygular onu boğmaya başladığında, o bilerek soluk alıp vermeli, gevşemeli, ve duyguların ötesine genişlemelidir.
Sorumluluğu üstlenmeye karar vermesi Oğlak KD insanını endişelerinin üzerine çıkacak ve zor durumları sorumlu biçimde çözecek adımları atacak şekilde güçlendirecektir.
Bu insan için geçmişi (ya da şimdiki zamandaki zor bir durumu) bırakmanın en iyi yolu, ona amaç duygusu veren belli bir hedefe odaklanmaktır.
Oğlak KD insanı için en iyi yol, başarıyı yaratmaya konsantre olarak korkularını yenmektir. O kendisine geçmişteki başarılarını hatırlatmalı ve belli hedeflere nasıl erişebileceğine konsantre olmalıdır.
Bu enkarnasyonda anaç anne rolü oynamak yerine, o "baba" rolünü daha çok vurgulamalıdır -başkalarının yapıcı hedeflere ulaşmalarına yardım etmek için sorumluluk üstlenmelidir. Bu diğer kişinin niyetlerini doğru olarak ayırt etmek için dinlemek ve sonra bilinçli olarak yardım etmeye karar vermek anlamına gelir.
Oğlak KD insanı yakınlığa değer verir: Özgürce konuşabilmek, ruhunu açabilmek ve yargılanma korkusu olmadan yakın olmak ister. Onun derslerinden birisi herşeyi kişisel olarak almamayı öğrenmektir. Diğer kişiler yakınlığı arzulasalar bile, Oğlak KD insanının yakın olmasının uygun olmadığı bazı insanlar olabilir. Bu insan kendi enerji düzeyini gözlemleyerek bunu anlayabilir. Eğer o kendisini mutlu ve canlanmış hissederse, o zaman o kişiyle yakınlık oluşturması uygundur.
Oğlak KD insanı için kurtuluş daha objektif olmakta ve yaşamın tüm alanlarında hedef yönelimli olmakta yatar.
Bu insan, yaşamın duygular ve gereksinimler yüzünden saplanıp kaldığını hissettiği her alanında, belirli bir hedef saptamalıdır. Kendini bir hedefe adamak bu insan için anahtardır.
Eninde sonunda, kendisine bakmayı, kendi sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmek onun kaderidir.
Hayatta daha sonra pişman olmaması için fırsatları yakalaması onun için önemlidir. Bu, fırsatlardan yararlanma enkarnasyonudur. Hedefine kesin olarak ilerlediğinde bu yolda birden fırsatlar onun yoluna akın eder.
 
Son düzenleme:
aSqimSin

aSqimSin

Yeni Üye
Üye
Cevap: OĞLAK Burcunda Kuzey Düğümü İLGİNÇ

bana oğlak burcunda kuzey düğümü çıktı.
 

Benzer İçerikler

handanca
Cevaplar
0
Görüntüleme
8K
handanca
handanca
handanca
Cevaplar
0
Görüntüleme
7K
handanca
handanca
handanca
Cevaplar
1
Görüntüleme
7K
akdenizli
A
handanca
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
handanca
handanca
Üst