Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz
YABANCILARIN 2003-2007’yi kapsayan son beş yıllık dönemde Türkiye’deki gayrimenkul alımlarının tutarının 10 milyar doları aştığı belirlendi. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre anılan dönemde yabancılar Türkiye’de aldıkları gayrimenkuller için toplam 10 milyar 56 milyon dolar getirdi. Koalisyonların iş başında olduğu önceki dönemde ortaya çıkan siyasal ve ekonomik istikrarsızlık 2002 sonunda iş başına gelen tek parti hükümeti ile aşılarak görece istikrarın sağlanırken ve AKP hükümetlerinin uyguladığı politikalarla Türkiye’nin küresel ekonomiye entegrasyonunun artması, yabancı yatırımcı ilgisini artırdı.

Bu dönemde hızlanan doğrudan yabancı sermaye girişleri yanında yabancılar Türkiye’de giderek artan biçimde gayrimenkul alımlarına başladılar. 2003 yılında 998 milyon dolarlık taşınmaz alan yabancıların, Türkiye’de aldıkları taşınmazlar dolayısıyla getirdiği döviz 2004 yılında 1 milyar 343 milyon dolara ulaştı.
 
Ce: Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz

Yabancı yatırımcının mülk edinmesine fren


ANAYASA
Mahkemesi, dün yabancı sermayenin Türkiye’ye çekilmesi için hazırlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun, Türkiye’de mülkiyet edinme hakkını düzenleyen hükmünü, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmesini de karara bağladı. Buna göre, yabancı yatırımcılar, iptal kararının yürürlüğe gireceği 6 aylık süre içinde Türkiye’de taşınmaz mal edinebilecek. İptal kararı da geriye yürümeyeceği için edindikleri taşınmaz mallar etkilenmeyecek. Kararda, yabancı yatırımcıların taşınmaz edinmelerine olanak tanıyan hükmün, hiçbir sınırlamaya yer verilmeden düzenlenmiş olmasının etkili olduğu belirtildi.

BİR İPTAL BİR RED: CHP’nin açtığı davada verilen kararla, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (d) bendinde "taşınmaz edinimi" başlığı ile yer alan, "Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbesttir" hükmü, ortadan kalktı. Mahkeme, aynı maddenin (e) bendinde yer alan, "yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, milli veya milletler arası tahkime başvuru hakkı" ile (f) bendinde yer alan, "nakit dışı sermayenin değer tespitinde uluslararası değerlendirme kuruluşlarına başvuru hakkı"nı düzenleyen hükümlerin iptal istemini reddetti.

Hürriyet
 
Ce: Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz

emeğine sağlık bilgem zaten yaırımı dışarı yapıyolar nedense sanki bura onların yeri değil
 
Ce: Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Anayasa Mahkemesi’nin yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin iptal kararını inceledikten sonra bir adım atacaklarını söyledi.

Unakıtan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yöneticileriyle görüşmesinde gazetecilerin sorusu üzerine, Anayasa Mahkemesi’nin kararını henüz inceleme fırsatı bulamadığını belirterek, "Bu karar bizim Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekme çabalarımıza yardımcı olmuyor" dedi. Anayasa Mahkemesi, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun, "yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık bölgelerde mülkiyet edinmelerine" olanak sağlayan hükmünü iptal etti. CHP, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3. maddesinin (d) ve (e) bentleri ile (f) bendinin ikinci tümcesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı.

MAYINLI ARAZİLER: Unakıtan, bir soru üzerine, hükümetin uluslararası anlaşmalara koyduğu imzaya sahip çıkarak mayınlı arazilerin temizlenmesi konusunda adım atacağını, buna ilişkin yasa tasarısının hazırlanarak TBMM’ye gönderildiğini ifade ederek, daha önce bu yönde açtıkları ihalelerde çeşitli gerekçelerle sonuç alamadıklarını söyledi. Bu alanları organik tarıma açmayı hedeflediklerini, bu sahaları temizleyenlerin aynı alanda tarım yapmalarının yolunu açacaklarını ve böylece bütçeye maliyet gelmesini de engelleyeceklerini belirten Unakıtan, "Kanun çıkar çıkmaz bu konuda prosedürü başlatacağız ve ihaleye çıkacağız" diye konuştu.

HER ŞEY DAHİLDEN VAZGEÇİLMELİ: Unakıtan, bu yılın başından itibaren turizmde KDV’nin yüzde 8’e düşürüldüğünü, vergi indirimine karşı toplam vergi gelirlerinde bir artış beklediğini ifade ederek, Türkiye’nin rekabet halindeki ülkelere karşı bu vergi düşüşünün gerekli olduğunu söyledi. "KDV indirimiyle Akdeniz ve Avrupa’daki rakiplerimizle KDV’yi eşit şartlara getirdik. Türkiye’de turist sayısındaki artış dünya ortalamalarının çok çok üstünde. Bunun devam etmesini bekliyoruz" diyen Unakıtan, turizmcilerin "her şey dahil" uygulamasından artık vazgeçmesini istedi. Unakıtan, 5 yıldızlı otellerin sahip oldukları değerin farkına vararak bu her şey dahil sistemini yavaş yavaş terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu aşamada herhangi bir engel yok 6 aya kadar düzenleme yapılır

ANAYASA
Mahkemesi’nin yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin kararını değerlendiren Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz, henüz gerekçenin yayımlanmasını beklemekle birlikte, karardaki "6 aylık süreye" dikkat çekti. Beklentilerinin, bu kararla birlikte bir düzenleme isteneceği yönünde olduğunu aktaran Korkmaz, bu süre içinde "boşlukların doldurulmasının" mümkün olabileceğini ifade etti. Bu aşamada yabancı yatırımcı açısından herhangi bir engel oluşmadığını vurgulayan Korkmaz, "Önce gerekçeyi görmek lazım ama bu kararın bir sorun yaratacağını sanmıyorum. Yabancı yatırımcı açısından şu anda herhangi bir sorun olmadığı gibi, verilen sürenin sonunda da herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum" Korkmaz, bu yıl küresel dalgalanma nedeniyle doğrudan yabancı yatırımlarda, "hafif" bir düşüş olabileceğini ancak Türkiye’nin bundan etkilenmeyeceğini savundu.

Hürriyet.com
 
Geri
Üst